Olemme saaneet päätökseen Integratan hiilijalanjälkilaskennan. Integratan jalanjälki on 150 300 kg CO2/v, josta suurimman osuuden haukkaa energia. Miten jalanjälkilaskenta suoritettiin? Milloin Integrata on hiilineutraali? Ja miten jättää positiivinen hiilikädenjälki? Integrata Botti pisti pari pahaa kysymystä ja haastatteli huomisen HR:n tekijöitä.

Integrata Botti haastaa huomisen HR:n tekijöitä

🤖

Integratalainen asiantuntija Eva Rossi, miten Integratan hiilijalanjälki on laskettu?

– Laskentavuosi on 2021​ ja laskennassa käytetty standardimallia Green House Gas Protocol. ​Mukana ovat sekä suorat että epäsuorat päästöt tietyin rajauksin.​ Laskennassa on otettu huomioon energia, matkustaminen, jäte ja hankinnat. Tapahtumat on rajattu laskennassamme ulkopuolelle.

🤖

Tiedämme nyt hiilijalanjälkemme. Mitä laskentatuloksesta voi päätellä?

– Laskentatulokseen on hyvä suhtautua arviona, joka kertoo suuruusluokasta. Laskennan avulla voimme paremmin myös havainnoida, mistä osa-alueista hiilijalanjälkemme muodostuu, ja missä meidän pitää parantaa. Meillä isoimman osuuden haukkaa energia. Jatkossa keskitymme ensin alentamaan energiapäästöjemme osuutta ilmastoteoin. Ilmaston kannalta kaikkein oleellisinta on, että ennen kompensointia tehdään kaikki mahdolliset muut toimenpiteet ja ainoastaan ne päästöt, joihin ei millään keinoin pystytä itse vaikuttamaan, kompensoidaan.

🤖

Mitä on jo tehty?

– Integrata on ilmastokumppani ja kannamme kaikessa toiminnassamme sosiaalista ja ekologista vastuuta. Todellisia tekoja tehdään jatkuvasti myös arjen tasolla: Lajittelemme jätteet. Toimipisteemme sijaitsevat saavutettavasti kaupunkikeskustoissa. Julkiset ja juna-asema on usein lähellä, sillä taitamme työmatkat ensisijaisesti VR:n vihreällä valinnalla (🚃). Vihreää sähköä hyödynnämme käyttöpaikkamahdollisuuksien tai vuokrasopimusten salliessa viidellä eri paikkakunnalla.

🤖

Miten pienennämme hiilijalanjälkeä?

– Ensin tutkitaan ja tehdään kaikki muu mahdollinen, jotta päästöjä saadaan alaspäin. Vasta viimeisenä keinona kyseeseen tulee kompensointi niiden päästöjen osalta, joihin emme enää itse pysty vaikuttamaan. Esimerkiksi energian osalta voimme tarpeen mukaan vaikkapa jatkossa luopua tarpeettomista tiloista sekä kartoittaa mahdollisuuksia hiilineutraaleille valinnoille.

🤖

Integratan johtava toimitusjohtaja Riku Heinonen, milloin Integrata aikoo olla hiilineutraali?

– Integrata on hiilineutraali vuoden 2024 loppuun mennessä. Koska monet tuntuvat asettaneen tavoitteensa vasta vuotta myöhemmäksi…, Heinonen veistelee vitsihuumorilla ja jatkaa:

– Todellisuudessa vuosi 2024 linkittyy hyvin strategiakautemme päättymisen kanssa. Tälläkin strategiakaudella vastuullisuus nähdään edelleen koko toimintaamme läpileikkaavana arvona.

”Integrata on hiilineutraali vuoden 2024 loppuun mennessä.”

Hiilineutraaliustavoite halutaan saavuttaa mahdollisimman pian

🤖

Eva, mitä tapahtuu seuraavaksi?

– Nyt kun tavoite on asetettu, laaditaan päästövähennyspolku, joka viitoittaa tien, miten tavoite saavutetaan. Lisäksi laaditaan omat mittarit jokaiselle päästösegmentille, hiilijalanjäljen jokavuotisen laskennan lisäksi seurannan helpottamiseksi. ​

🤖

Miten voisin jättää positiivisen hiilikädenjälkeni?

– Meillä on ajatuksia, miten pystyttäisiin jatkossa auttamaan toiminnallamme tai palveluillamme niin asiakkaita kuin integratalaisiakin – myös botteja – vähentämään omaa hiilijalanjälkeään. ​Positiivisten hiilikädenjälkien jättämiseen tähtäävät teot ovat työn alla. Kerromme näistä taas lisää syksyn 2022 aikana. Etenemme päämäärätietoisesti kädenjälki kerrallaan.

Integratan hiilijalanjälki (2021) ja päästöluokat

  1. Hiilijalanjälki: 150 346 kg CO2/v
  2. Energia: 107 257
  3. Matkustus: 1 552
  4. Jäte: 640
  5. Hankinnat: 40 898

Haluatko kuulla lisää hiilineutraaliustavoitteestamme tai jäädä seuraamaan?

Liity Integratan Kuppikuntaan. Saat kerran kuussa päivitetyn tilanteen sekä ajankohtaisia uutisia HR:n hiekkalaatikolta.