Integrata kasvoi vuonna 2021 yhteensä 53 uudella ihmisellä. Lisäksi taloon tuli kymmenisen Palkkatulokasta. Hakijakokemuksemme keskiarvo oli 4.3*. Otimme rekryilmoituksissamme käyttöön palkkahaitarin ja monimuotoisuuslupauksen. Toteutimme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn. Pyrimme jatkuvasti parempaan. Integratalainen rekrytointi-ihminen Eveliina Tuokkola tiivistää otsikon mukaiset ”kevyet” kuulumiset ja tähyilee tulevaan.

Lukujen valossa viime vuosi oli vauhdikas. Ehdimme kuitenkin myös kehittää ja kehittyä. Integratalaisina edelläkävijöinä haluamme olla mukana muutoksessa ja tehdä työelämästä parempaa (ja hauskempaa: TikTokissa tutustut rekrytointitiimimme rentoon otteeseen).

Rekrytointi on kuitenkin muutakin kuin haastatteluja ja hassutteluja. Kirjoitukseen on koostettu rekrytiimissä sekä koko organisaatiotasolla vuonna 2021 tehdyn kehitystyön tuloksia ja tähyilyjä tulevaan.

Parempi palkka-avoimuus

Otimme vuonna 2021 käyttöön palkkahaitarin rekryilmoituksissamme. Palkkahaitari työpaikkailmoituksessa on sekä meidän että hakijan etu. Hakijat voivat jo ilmoitusta lukiessaan pohtia, onko kyseinen palkkataso heitä motivoiva. Emme myöskään itse tule käyttäneeksi aikaa hakijoihin, joiden kanssa palkkatoive ei kohtaa. Palkkataso myös avaa hakijoille tehtävän vastuullisuutta ja vaatimustasoa.

”Palkkahaitari työpaikkailmoituksessa on sekä meidän että hakijan etu. Hakijat voivat jo ilmoitusta lukiessaan pohtia, onko kyseinen palkkataso heitä motivoiva.”

Myös integratalaisten palkkahaitarit ovat läpinäkyviä

Palkka-avoimuus ei rajoitu vain rekrytointiin, vaan olemme myös tuoneet talon sisäiset palkkahaitarit läpinäkyvästi esiin. Lisäksi integratalainen HR-raportoinnin ja -analytiikan asiantuntija Hanna Hyytiäinen on aiemmin avannut palkka-avoimuutta R&A-palvelumme sekä palkkatasa-arvon näkökulmasta.

Monimuotoisuuslupaus työpaikkailmoituksissa

Monimuotoisuus lisää työyhteisön tasa-arvoa, työhyvinvointia ja luovuutta. Otimme viime vuonna käyttöön myös Duunitorin monimuotoisuuslupauksen työpaikkailmoituksiimme. Katso myös muut monimuotoisuutta arvostavat työnantajat.

Monimuotoisuuslupaus on tapa ilmaista työnhakijoille, että arvostamme henkilöstön monimuotoisuutta ja kannustamme ihmisiä erilaisista taustoista hakemaan avoimiin työtehtäviin.

”Monimuotoisuuslupaus on tapa ilmaista hakijoille, että arvostamme monimuotoisuutta ja kannustamme ihmisiä erilaisista taustoista hakemaan avoimiin työtehtäviin.”

Integrata on antanut vuonna 2021 monimuotoisuuslupauksen

Pelkkä badge ei vielä toki tee autuaaksi – diversiteetin eteen tehtävä työ on vasta alussa. Lupauksen avulla haluamme viestiä, että toivomme hakijoita erilaisista taustoista. Lupaus on yksi tapa rohkaista hakijoita.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työpaikalla

Arvostamme siis työyhteisön monimuotoisuutta ja teimme viime vuonna töitä myös yhdenvertaisuuden eteen. Paitsi monimuotoisuuden, myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon osalta pyrimme jatkuvasti parempaan.

Yhdenvertaisuuden periaatteemme mukaan kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Integratalaisille osana vastuullisuutta ja kestävyysajatteluamme vuonna 2021 toteutetun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn mukaan:

  • ihmisten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus koettiin Integratalla olevan erittäin hyvällä mallilla.
  • 97,6 % vastasi olevansa täysin samaa mieltä tai samaa mieltä sen suhteen, että Integratalla ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti.

”97,6 % vastasi olevansa täysin samaa mieltä tai samaa mieltä sen suhteen, että Integratalla ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti.”

Integratan Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 2021

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassaan Integrata sitoutuu rekrytoinnissa, uralla etenemisessä ja mahdollisuuksien luomisessa, työn ja perhe-elämän yhdistämisessä, häirinnän estämisessä sekä palkkauksen ja työehtojen osalta edistämään yhdenvertaisuutta entisestään.

Tulevaisuuden työelämää

Hakijakokemuksemme keskiarvo 4.3 (asteikolla 1–5) on kiitettävä. Myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden voidaan nähdä täällä toteutuvan hyvin. Monimuotoisuuden eteen on alettu tehdä systemaattista työtä.

Monimuotoisuuden lisääminen alkaa rekrytoinnista, mutta meillä onneksi myös johto sähköistää tunnelmaa ja jakaa tavoitteen tehdä tulevaisuuden työelämää:

– Vaikka on todettu, että asiat ovat meillä hyvällä tasolla, on meillä positiivista painetta monimuotoisuuden tukemiseen. Diversiteettiä ja dynamiikkaa halutaan lisätä myös hallitustasolla, tiivistää Integratan toimitusjohtaja Riku Heinonen.

”Meillä on positiivista painetta monimuotoisuuden tukemiseen. Diversiteettiä ja dynamiikkaa halutaan lisätä myös hallitustasolla.”

Integratan johtava toimitusjohtaja Riku Heinonen

Rekrytoinnin vuoteen 2022 lähdetään ilman kompromisseja. Osaamisen syvyyden ja leveyden suhteen olemme valmiita joustamaan, mutta hyvän tyypin suhteen emme. Meillä työpaikkoja ei täytetä vain sen takia, että ne saadaan täytettyä, vaan haluamme oikeasti löytää avoimiin tehtäviin oikeat ihmiset.

”Meillä työpaikkoja ei täytetä vain sen takia, että ne saadaan täytettyä, vaan haluamme oikeasti löytää avoimiin tehtäviin oikeat ihmiset.”

Integratalainen rekrytointi-ihminen Eveliina Tuokkola

Jatkossakin tiimi osallistuu omien työkavereiden valitsemiseen. Tavoitteemme on tuoda tiimin kanssa keskusteluun parhaiten sopivat osaajat – monimuotoisuus muistissa ja hakijakokemus hanskassa.

Rekrytoijina teemme tulevaisuuden työelämää. Meille on tärkeää olla läsnä sekä integratalaisille että asiakkaillemme. Meitä motivoi, että voimme yrityksenä tarjota mahdollisuuksia HR-toimialalla jopa eri alojen osaajille useammalla eri paikkakunnalla.

*Hakijakokemuksemme keskiarvo 33 arvion perusteella asteikolla 1–5 vuonna 2021.

Innostuit integratalaisuudesta? Tilaa Uraepistola

Hyvä, sillä tällä hetkellä avoinna on integraatioihmisen haku. Mikäli et tällä erää puhu ohjelmointikieliä, tilaa Integratan Uraepistola. Saat HR- ja palkkahallintoalan hauskimmat työpaikat suoraan sähköpostiisi – päivää ennen muita! 📮

Avainsana: vastuullisuus