Hakijakokemuksemme keskiarvo on 4.1*. Rekryilmoituksissamme on käytössä palkkahaitari ja monimuotoisuuslupaus. Miten monimuotoisuus, palkka-avoimuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat? Tutustu tärkeisiin topikkeihin.

Integratalaisina edelläkävijöinä haluamme olla mukana muutoksessa ja tehdä työelämästä parempaa (ja hauskempaa: TikTokissa tutustut rekrytointitiimimme rentoon otteeseen).

Rekrytointi on kuitenkin muutakin kuin haastatteluja ja hassutteluja. Tähän kirjoitukseen on koostettu kehitystyön tuloksia ja tähyilyjä tulevaan.

Parempi palkka-avoimuus

Otimme vuonna 2021 käyttöön palkkahaitarin rekryilmoituksissamme 🪗 Palkkahaitari työpaikkailmoituksessa on sekä meidän että hakijan etu. Hakijat voivat jo ilmoitusta lukiessaan pohtia, onko kyseinen palkkataso heitä motivoiva. Emme myöskään itse tule käyttäneeksi aikaa hakijoihin, joiden kanssa palkkatoive ei kohtaa. Palkkataso myös avaa hakijoille tehtävän vastuullisuutta ja vaatimustasoa.

”Palkkahaitari työpaikkailmoituksessa on sekä meidän että hakijan etu. Hakijat voivat jo ilmoitusta lukiessaan pohtia, onko kyseinen palkkataso heitä motivoiva.”

Palkkahaitarista hyötyä.

HR-raportoinnin ja -analytiikkapalvelumme puolestaan avaa palkka-avoimuutta palkkatasa-arvon näkökulmasta.

Monimuotoisuuslupaus työpaikkailmoituksissa

Monimuotoisuus lisää työyhteisön tasa-arvoa, työhyvinvointia ja luovuutta. Vuonna 2021 otimme käyttöön Duunitorin monimuotoisuuslupauksen työpaikkailmoituksiimme. Katso myös muut monimuotoisuuden eteen töitä tekevät työnantajat.

Monimuotoisuuslupaus on tapa ilmaista työnhakijoille, että arvostamme henkilöstön monimuotoisuutta ja kannustamme ihmisiä erilaisista taustoista hakemaan avoimiin työtehtäviimme.

”Monimuotoisuuslupaus on tapa ilmaista hakijoille, että arvostamme monimuotoisuutta ja kannustamme ihmisiä erilaisista taustoista hakemaan avoimiin työtehtäviimme.”

Integrata on antanut monimuotoisuuslupauksen.

Pelkkä badge ei toki tee autuaaksi – diversiteetin eteen tehtävä työ on vasta alussa. Lupauksen avulla haluamme rohkaista hakijoita.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työpaikalla

Arvostamme siis työyhteisön monimuotoisuutta ja teemme töitä myös yhdenvertaisuuden eteen. Paitsi monimuotoisuuden, myös inklusiivisuuden ja tasa-arvon osalta pyrimme jatkuvasti parempaan.

Yhdenvertaisuuden periaatteemme mukaan kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä.

Integratalaisille osana vastuullisuutemme kehitystä toteutetun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn* mukaan:

  • ihmisten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus koettiin Integratalla olevan erittäin hyvällä mallilla.
  • 97,6 % vastasi olevansa täysin samaa mieltä tai samaa mieltä sen suhteen, että Integratalla ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti.

”97,6 % vastasi olevansa täysin samaa mieltä tai samaa mieltä sen suhteen, että Integratalla ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti.”

**Integratan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2021.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassaan Integrata sitoutuu rekrytoinnissa, uralla etenemisessä ja mahdollisuuksien luomisessa, työn ja perhe-elämän yhdistämisessä, häirinnän estämisessä sekä palkkauksen ja työehtojen osalta edistämään yhdenvertaisuutta entisestään.

Vuonna 2022 otimme käyttöön turvallisemman tilan periaatteet.

Tulevaisuuden työelämää

Hakijakokemuksemme keskiarvo 4 (asteikolla 1–5, vuonna 2022) on kiitettävä. Myös yhdenvertaisuuden ja tasa voidaan nähdä täällä toteutuvan hyvin. Monimuotoisuuden eteen on alettu tehdä systemaattista työtä.

Monimuotoisuuden lisääminen alkaa rekrytoinnista, mutta meillä onneksi myös johto sähköistää tunnelmaa ja jakaa tavoitteen tehdä tulevaisuuden työelämää:

– Vaikka on todettu, että asiat ovat meillä hyvällä tasolla, on meillä positiivista painetta monimuotoisuuden tukemiseen. Diversiteettiä ja dynamiikkaa halutaan lisätä myös hallitustasolla, tiivistää Integratan toimitusjohtaja Riku Heinonen.

”Meillä on positiivista painetta monimuotoisuuden tukemiseen. Diversiteettiä ja dynamiikkaa halutaan lisätä myös hallitustasolla.”

Integratan johtava toimitusjohtaja Riku Heinonen.

Rekrytointia teemme ilman kompromisseja. Osaamisen syvyyden ja leveyden suhteen olemme valmiita joustamaan, mutta ✨hyvän tyypin✨ suhteen emme. Meillä työpaikkoja ei täytetä vain sen takia, että ne saadaan täytettyä, vaan haluamme oikeasti löytää avoimiin tehtäviin oikeat ihmiset.

”Meillä työpaikkoja ei täytetä vain sen takia, että ne saadaan täytettyä, vaan haluamme oikeasti löytää avoimiin tehtäviin oikeat ihmiset.”

Integratalainen rekrytointi-ihminen Erika Kuusimäki.

Jatkossakin tiimi osallistuu omien työkavereiden valitsemiseen. Tavoitteemme on tuoda tiimin kanssa keskusteluun parhaiten sopivat osaajat – monimuotoisuus muistissa ja hakijakokemus hanskassa.

Rekrytoija on mukana tekemässä tulevaisuuden työelämää. Meille on tärkeää olla läsnä sekä integratalaisille että asiakkaillemme. Meitä motivoi, että voimme yrityksenä tarjota mahdollisuuksia HR-toimialalla jopa eri alojen osaajille useammalla eri paikkakunnalla.

*Hakijakokemuksemme keskiarvo 43 arvion perusteella asteikolla 1–5 vuonna 2022.
** Integratan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2021–2023.

Innostuit integratalaisuudesta?

Mikäli mielit integratalaiseksi itsekin, tilaa Integratan Uraepistola. Saat HR- ja palkkahallintoalan hauskimmat työpaikat suoraan sähköpostiisi! 📮