Integrata on sitoutunut edistämään tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Jokainen on tervetullut toimipisteisiimme omana itsenään. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, rasismia, kiusaamista tai häirintää. Haluamme olla työpaikka ja kohtaamispaikka, jossa jokaisella on hyvä olla. Tutustu Integratan turvallisemman* tilan ja yhdenvertaisuuden sekä saavutettavuuden periaatteisiin.

”Integrata on sitoutunut edistämään tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Jokainen on tervetullut toimipisteisiimme omana itsenään.”

Integrata – Kuin ihminen.

Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi työpaikalla ja Integratan tiloissa ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä, häirinnästä, seksuaalisesta, fyysisestä tai verbaalisesta ahdistelusta. Mikäli kohtaat tai todistat itse edellä mainittuja asioita työyhteisössämme tai kanssamme toimiessasi, olethan välittömästi yhteydessä ilmiantokanavamme kautta.

”Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, rasismia, kiusaamista tai häirintää!”

Turvallisemman tilan periaatteet.

Kuin ihminen

Integratalaista toimintaa ohjaa Integrata Manifesto. Toimimme yrityksenä kuin ihminen. Nämä turvallisemman tilan periaatteet on tehty tueksi toiminnallemme sekä tiedoksi kanssamme vuorovaikuttaville. Emme ole keksineet näitä periaatteita itse, vaan mukailleet jo vakiintuneita periaatteita integratalaiseen tapaan toimia sopiviksi.

Integratalaiset turvallisemman tilan periaatteet

  1. Integratalla kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta ihmiseen liittyvästä.
  2. Kunnioitamme muita ihmisiä. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, rasismia, kiusaamista tai häirintää! Puutumme, mikäli havaitsemme häiritsevää käytöstä.
  3. Emme tee oletuksia ihmisten identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisuudesta, elämäntilanteesta tai muusta ihmiseen liittyvästä. Vältämme myös omien kokemuksiemme yleistämistä muita koskevaksi tai mielensäpahoittamista muiden puolesta: jokaisella on oikeus sanoittaa omat kokemuksensa.
  4. Otamme vastaan uudet ihmiset, näkökulmat ja aiheet ennakkoluulottomasti. Kuuntelemme ja opimme.
  5. Pidättäydymme ylläpitämästä stereotypioita. Myös arvostelu ja juoruilu on rumaa. Emme myöskään esitä loukkaavia tai häiritseviä vertauksia ihmisistä tai ihmisryhmistä, emmekä käytä heistä halventavia termejä.
  6. Annamme toisille tilaa. Ja puheenvuoron. Huolehdimme, että jokainen tulee kuulluksi ja pääsee osalliseksi integratalaisesta kulttuurista ja toiminnasta.
  7. Kunnioitamme toisten yksityisyyttä ja rajoja (myös fyysisiä sellaisia). Arkoja aiheita käsittelemme kunnioittavasti.
  8. Emme valokuvaa, julkaise kuvia tai nauhoita kohtaamisia ilman lupaa. Osana tapahtumajärjestelyjä ilmoitamme ennalta, jos tilaisuudessa kuvataan tai jos online-tapaaminen nauhoitetaan. Kunnioitamme jokaisen toivetta olla tulematta kuvatuksi.
  9. Meillä saa mokata (Integrata Manifesto, 2018–). Olemme ymmärtäväisiä ja sallivia muita kohtaan. Teemme kaikki virheitä. Tärkeintä on ottaa omista teoista vastuu ja pyytää pikimmiten anteeksi – sekä pyrkiä toimimaan jatkossa paremmin.
  10. Koulutamme itseämme ja päivitämme näitä integratalaisia turvallisemman tilan periaatteita.

Tilojen yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuussuunnitelmassaan Integrata on sitoutunut rekrytoinnissa, uralla etenemisessä ja mahdollisuuksien luomisessa, työn ja perhe-elämän yhdistämisessä, häirinnän estämisessä sekä palkkauksen ja työehtojen osalta edistämään yhdenvertaisuutta entisestään.

Sekä tasa-arvo- että yhdenvertaisuussuunnitelmamme päivitetään vuosittain. 

Osana integratalaista inklusiivisuutta arjessa, päätoimipisteessämme on yhdenvertaiset saniteetti- ja pukeutumistilat. Kaikissa toimipaikoissamme inklusiivisesta arjesta myyös muistuttavat 10 turvallisemman tilan periaatteiden mukaista tarraa.

Integratan omien toimistotilojen asiakas-WC-, WC- ja pukuhuonetilat kyltitetään geneerisin ikonein, jotta tilaan voi turvallisesti mennä joutumatta aktiivisesti ajattelemaan tai argumentoimaan omaa sukupuoli-identiteettiään. Kaikissa toimipisteissämme myös integratalaisten pukuhuonetilat pyritään järjestämään moninaisuus mielessä. Omissa yhteiskäyttöpukuhuoneissa voi halutessaan vaihtaa vaatteet turvallisemmin esimerkiksi sermin takana ja/tai erillisessä tilassa.

”Osana integratalaista inklusiivisuutta arjessa, toimipisteissämme on esimerkiksi yhdenvertaiset saniteetti- ja pukeutumistilat.”

Integratalainen inklusiivisuus arjessa.

Muissa toimipisteessämme (toimistohotellit ja yhteisötiloissa olevat Integratan toimitilat) osa saniteetti- ja pukeutumistiloista ei vielä tavoita kaikkia yhdenvertaisten tilojen periaatteita. Yhdessä vuokranantajien kanssa työskentelemme tilanteen kehittämiseksi.

Huhtikuussa 2022 olemme päättäneet myös suosittaa sukupuolineutraalien nimien lisäämistä Integratan sovelluksiin ja järjestelmädemoihin osana yhteistä digitaalista yhdenvertaisuuden edistämistä.

Tilojen saavutettavuus ja esteettömyys

Saavutettavuutta on ennen kaikkea moninaisuuden huomioon ottava ilmapiiri ja asenteet.

”Saavutettavuutta on ennen kaikkea moninaisuuden huomioon ottava ilmapiiri ja asenteet.”

Ihmisyys integratalaisuudessa.

Pidämme tärkeänä myös tilojemme fyysistä saavutettavuutta ja kehitämme esteettömyyttä:

Toimipisteemme sijaitsevat saavutettavasti kaupunkikeskustoissa. Kaikkien toimipaikkojemme toimistoihin on esteetön kulkumahdollisuus. Kaikissa toimipisteissämme on esteetön WC-tila.

Osan viiden toimipisteemme osalta esteettömässä kulussa on vielä kehitettävää. Kehitämme aktiivisesti toimistojemme fyysistä saavutettavuutta ja tiedotamme tilaisuuden tai tapahtumapaikan esteettömyyden mahdollisista puutteista ennakkoon. Tapahtumajärjestelyissä pyrimme valitsemaan vain tapahtumapaikkoja, joihin on esteetön kulku. Vieraillessasi Integratan toimipisteessä, saat tarkat tiedot toimipaikkakohtaisesta esteettömän kulun mahdollisuuksilta integratalaiselta yhteyshenkilöltäsi.

Jos olet tulossa työhaastatteluun, tutustu TikTokistamme, miten tulet tilaan ja mitä saapumisesi jälkeen tulee tapahtumaan.

Eläimille allergiset tai eläimiä jännittävät ihmiset huomioidaan toimipisteissämme. Eläinystävälliset työtilat on osoitettu erikseen joko merkitsemällä ne integratalaisin Lemmikit sallittu -ikonein, tai paikkakuntakohtaisesti sopimalla asiasta yhteisesti omassa lähityöyhteisössä. Avustajakoirat on tiloista riippumatta sallittu.

Digitaalisia verkkoalustojamme sekä palveluitamme kehitetään koko ajan saavutettavimmiksi.

Turvallisemman tilan periaatteet päivitetty viimeksi 15.9.2022.

*Käytämme vakiintuneen tavan mukaan sanavalintaa ’turvallisemman’ sanan ’turvallisen’ sijaan, sillä kaikille turvallista tilaa ei välttämättä voida täysin varmistaa, vaikka se onkin yhteisten periaatteiden tavoitteena.