Mitä on integratalainen inklusiivisuus ja miltä vastuullisuus vaikuttaa johdon vinkkelistä? Integrata Botti pisti taas pari pahaa kysymystä. Vastaajina vuoropuhelussa Integratan toimitusjohtaja Riku Heinonen ja johtosolun jäsen Laura Huhtiniemi.

Mitä vastuullisuus ja vastuullinen liiketoiminta tarkoittavat sinulle, Integratan toimitusjohtaja Riku Heinonen? 

– Vastuullisuus tarkoittaa itselleni ennen kaikkea sitä, että pidämme parhaamme mukaan huolen ihmisistämme ja asiakkaistamme – eli sosiaalista vastuuta. Lisäksi luonnollisesti huomioimme vaikutuksemme ympäristöön – eli kannamme ekologista vastuuta. Yhtä tärkeä asia on myös taloudellinen vastuu. Meidän tulee tehdä vastuullista liiketoimintaa monesta eri näkökulmasta.

No, miten vastuullisuus huomioidaan Integratan liiketoiminnassa? 

– Integrata perustettiin vuonna 2008, ja jo ensimmäisessä omistajastrategiassa lukee, että ”kannamme sosiaalisen vastuun ihmisistämme (jos onnistumme joskus jonkun rekryämään…)”. Vastuunkanto vastuullisuudesta on siis lähtenyt rakentumaan jo yrityksen perustamisesta. Taloudelliseen vastuuseen liittyen, olemme myös linjanneet heti alkutaipaleella, että teemme kannattavaa liiketoimintaa, jonka tuotoista pystymme maksamaan työntekijöillemme extraa, sekä lahjoittamaan sopivan summan vaihtuviin hyväntekeväisyyskohteisiin. Ympäristövastuuta on kannettu jokapäiväisissä valinnoissa mm. matkustamisen ja toimistojen sijainnin sekä hankintojen suhteen aina perustamisvuodesta asti. Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoonkin on pistetty pitkin matkaa paukkuja.

”Vastuunkanto vastuullisuudesta on lähtenyt rakentumaan jo yrityksen perustamisesta.”

Integratan toimitusjohtaja Riku Heinonen.

– Integratan työn alla olevassa uudessa strategiassa vastuullisuuden vahvistaminen näkyy niin ikään omana strategisena projektinaan. Strategiassa linjataan mm., että Integrata on hiilineutraali strategiakauden lopussa, eli vuoden 2024 päättyessä.

– Ukrainan tilanteessa liiketoimintamme arvopohja tuli myös esiin: teimme tietenkin yrityksen nimissä lahjoituksen ukrainalaisille, mutta emme myöskään hetkeäkään epäröineet kieltäytyä tarjoamasta palvelujamme tahoille, joiden kanssa arvomme eivät kohdanneet, Heinonen toteaa.

”Ukrainan kriisissä teimme tietenkin yrityksen nimissä lahjoituksen, mutta emme myöskään hetkeäkään epäröineet kieltäytyä tarjoamasta palvelujamme tahoille, joiden kanssa arvomme eivät kohdanneet.”

Liiketoiminnan arvopohjaan ei liity vitsihommia.

– Integratalaiset voivat myös käyttää kuussa 2 h työaikaa vapaaehtoistyöhön. Tämän työsuhde-edun valossa on myös autettu ukrainalaisia, Huhtiniemi muistuttaa ja jatkaa:

– Voimme huolehtia tiimiläisistä ja vihreistä arvoista erityisen hyvin silloin, kun taloudellinen vastuumme on tolallaan, eli kun liiketoimintamme on kannattavaa ja kilpailukyky hyvä. Olemme nähneet, että tyytyväiset työntekijät tuottavat parempaa palvelua, ja sitä kautta kannattavaa liiketoimintaa. Kun huomioimme sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun, jotkut päätöksemme eivät välttämättä ole liiketoiminnan näkökulmasta kannattavia lyhyellä tähtäimellä. Vaikka meillä ei ole kristallipalloa, näemme kuitenkin, että pitkällä tähtäimellä ne tuovat parempaa työntekijä- ja asiakaskokemusta, ja sitä kautta myös parempaa liiketoimintaa. Haluamme tällä tavoin viestittää kestävästä, ikuisesta Integratasta.

”Olemme nähneet, että tyytyväiset työntekijät tuottavat parempaa palvelua, ja sitä kautta kannattavaa liiketoimintaa.”

Integratalainen johtosolun jäsen Laura Huhtiniemi.

Heinonen täydentää:

– Taloudellisen ja sosiaalisen vastuun johtaminen on keskiössä. Tavoitteena on siis kasvaa ja tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Kasvu mahdollistaa myös työntekijöillemme mielenkiintoisia työmahdollisuuksia tulevaisuudessa ja lisäksi voimme näin tarjota integratalaisen työpaikan uusille osaajille.

Miten vastuullisuus näkyy integratalaisessa yrityskulttuurissa?

Heinonen ja Huhtiniemi käyvät pitkän vuoropuhelun (ja käsiäkin heilutellaan):

– Ihmisistä huolehtiminen on Integratan kulttuurin ytimessä ja se näkyy toiminnassamme. Vastuullisuus taas näkyy kulttuurissa valintojen kautta. Huolenpito on läsnä paitsi työarjessa, myös esimerkiksi työsuhde-eduissamme. Arjen esimerkkeinä suosimme ja suositamme edelleen matkustamista kiskoilla ja muilla julkisilla. Lisäksi meillä on käytössä työsuhdepolkupyöräetu ja työsuhdematkalippuetuakin selvitetään parhaillaan, vastaa Heinonen.

”Ihmisistä huolehtiminen on Integratan kulttuurin ytimessä ja se näkyy toiminnassamme.”

Integratan toimitusjohtaja Riku Heinonen.

– Kuten Riku totesi, Integrata on toiminut alusta asti hyvin vastuullisesti. Meillä on aina ymmärretty, että ihmiset ovat ihmisiä; myötäeletty tiimiläisten eri elämäntilanteita ja pyritty parhaamme mukaan auttamaan tarvittaessa. Tästä kertoo esimerkiksi terapiaturva sekä kattavat hyvinvointipalvelut sekä sairauskuluvakuutus ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus koko henkilöstölle, kuin myös palkallinen kesäloma uusille työntekijöille. Tämän kaiken on mahdollistanut Integratan yrityskulttuuri. Vahvana tekijänä ja mittarina meillä on, että jokainen tiimiläinen saisi ja uskaltaisi olla oma itsensä. Silloin on helpompi nostaa käsi ylös ja kertoa, että nyt tarvitsen apua töissä tai työelämän ulkopuolella, haastelee Huhtiniemi ja jatkaa:

– Myös yhdenvertaisuuteen liittyvät teot alleviivaavat arjessamme sitä, että teemme tätä tosissaan: toimipisteissämme esimerkiksi WC- ja pukuhuonetilat ovat yhteisiä kaikille ja merkitty inklusiivisilla ikoneilla. Tiloja on myös järjestelty moninaisuus mielessä: jokainen voi mennä omaksi kokemaansa tilaan, ja vaihtaa vaikkapa pyörämatkan ja peseytymisen jälkeen vaatteet konkreettisestikin turvallisessa tilassa. Pyrimme siihen, että yhdenvertaisuus toteutuu joka päivä arjessa.

”Tiloja on järjestelty moninaisuus mielessä: WC- ja pukuhuonetilat ovat yhteisiä kaikille ja merkitty inklusiivisilla ikoneilla. Jokainen voi mennä omaksi kokemaansa tilaan ja vaihtaa vaikkapa vaatteet konkreettisestikin turvallisessa tilassa.”

Yhdenvertaisuus 365 integratalaisessa arjessa.

– Paljon on silti vielä tehtävää. Sateenkaarilogo somekanavassa ei riitä. Sen tueksi mekin tarvitsemme tekoja. Elokuussa voimaan astuva perhevapaauudistus on HR-alalle hyvä arkiesimerkki: uudistus huomioi eri perhemuodot ja samalla termit muuttuvat sukupuolettomiksi. Omassa viestinnässä, järjestelmädemoissa sekä sovelluksissa mekin käytämme neutraalia termistöä, Heinonen heijastelee.

Huhtiniemi lisää loppuun kehityskohteita:

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselymme mukaan 97,6 % integratalaisista kokee, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat meillä. Syksyksi on suunnitteilla yhdenvertaisuuskoulutusta koko organisaatiollemme. Rekrytoinnissa olemme antaneet monimuotoisuuslupauksen. Monimuotoisuutta ja diversiteettiä halutaan kasvattaa nykyisestä.

Millaisista asioista rakentuu integratalainen ympäristövastuu? 

Laura Huhtiniemi innostuu:

– Myös ympäristövastuu on rakentunut isoissa ja pienissä päätöksissä vihreiden arkiarvojen päälle. Pitkään meillä oli esimerkiksi reissutavoite ja suuntasimme koko firman kesken lentäen ulkomaille, mutta ajat ovat muuttuneet ja me muutumme mukana.

– Tänä vuonna teimme yhteisen reissun Pyhätunturille – yöjunalla. Laskimme, että jos matka olisi taitettu junan sijasta lentäen, päästöjä olisi syntynyt noin puolet Integratan koko vuoden hiilijalanjäljestä (150 300 kg CO2/v)! Autollakin päästöjen osuus olisi noussut noin 10 prosenttiin koko jalanjäljestämme. 

”Jos matka olisi taitettu junan sijasta lentäen, päästöjä olisi syntynyt noin puolet Integratan koko vuoden hiilijalanjäljestä!”

Integratan hiilijalanjälki vuonna 2021 on 150 300 kg CO2/v.

– Lisäksi meillä oli myös työsuhde-etuna mahdollisuus lähteä aurinkotöihin etelän lämpöön vielä vuonna 2018. Pohdimme ensin erilaisia kompensaatiovaihtoehtoja, mutta lopulta etu ja tavoite kyseenalaistettiin, myös tiimin toimesta. Luovuimme aurinkotyöedusta joulukuussa 2021.

Huhtiniemi henkäisee ja päättää:

– Ympäristövastuu on viime vuosina otettu myös johtamisen agendalle. Rikun mainitsema hiilineutraaliustavoite muun muassa vaatii johtamista ja päätöksiä, että pääsemme tavoitteeseemme.

Seuraa suuntaamme

Integratalaiset vastuullisuuskirjoitukset on kaikki koottu yhteen nippuun Vastuullisuus-sivulle. Strateginen työ aiheen parissa jatkuu syyskaudella 2022. Liittymällä kuppikuntaan ja tilaamalla kuukausikirjeemme, pysyt kartalla huomisen HR:stä 👇🏻 Jos et enää suorita sähköpostia, voit signata itsesi kuukausikirjeemme tilaajaksi myös LinkedInissä.