Integratalaisilla on työsuhde-etuna terapiaturva. Tietotyöläiselle tämä tarkoittaa tarvittaessa varhaisen välittämisen malliin kuuluvia terapiapolkuja, jossa tarjoamme tarpeen niin vaatiessa in house -koutsin, lyhytterapiaa tai lyhytpsykoterapiaa. Integratalainen Satu Niinimäki haastatteli Heltin psykologi ja Coach Mari Laaria. Millainen työsuhde-etu on terapiaturva?

Hei Mari! Kuka olet ja miten päädyit Integratan in house -koutsiksi?

Olen työ- ja organisaatiopsykologian moniosaaja. Olen tehnyt pitkään työterveyspsykologin työtä, jossa olen päässyt näkemään ja tukemaan monenlaisia organisaatioita ja työntekijöitä. Työhöni on myös koko ajan kuulunut organisaatioiden kehittämistä ja erityisesti tätä puolta olen päässyt lisäämään merkittävästi viime vuosina Heltillä ollessani. Teen tiivistä yhteistyötä myös muiden organisaatioiden kanssa, ja kun Integratan kanssa keskusteluissa nousi tarve tällaiselle palvelulle, otin tehtävän ilolla vastaan.

Mitä työnkuvaasi kuuluu?

In house -koutsin rooli toki muotoutuu vielä tässä matkan varrella, mutta tällä hetkellä ainakin tällaisia:

  • Yksittäisten työntekijöiden sparraus jaksamiseen ja työhön liittyvissä asioissa silloin, jos ei ole vielä selkeästi tarvetta työterveyshuollon toimille, tai jatkumona työterveyden tuen jälkeen. Tyypillisesti sparrauksista sovitaan yhdessä lähi-ihmisen kanssa, mutta tapaamisiin voi hakeutua myös ilman ohjausta. Yksittäisten ihmisten kanssa käytävät keskustelut ovat tietysti luottamuksellisia.
  • Integratan ihmisiä tukevan ihmistiimin sekä lähi-ihmisten sparraus tiimeihin ja tiimiläisiin liittyvissä asioissa.
  • Tiimien tukeminen, mikäli kuormituksen käsittelyyn ja vähentämiseen tai vaikkapa ristiriitoihin ei omin voimin löytyisi sopivia keinoja.
  • Yhteiset aamunavaukset n. kerran kuussa erilaisista hyvinvointiaiheista, joita Integratan henkilöstö voi myös itse ehdottaa.

Mitä terapiaturva tarkoittaa?

Integratalaisten terapiaturva tarkoittaa, että henkilöstöllä on tarpeen mukaan olemassa mahdollisuus päästä Heltin ohjauksesta lyhytterapiaan tai lyhytpsykoterapiaan, eli jaksamisen tukemisen keinoja on kaikin puolin enemmän.

”Integratalaisilla on tarpeen mukaan olemassa mahdollisuus päästä lyhytterapiaan tai lyhytpsykoterapiaan.”

Työsuhde-etuna terapiaturva.

Minkälaisen vastaanoton olet saanut integratalaisilta?

Erittäin positiivisen. Myös eri tahoilta on jo tullut kiitosta siitä, että Integrata haluaa tarjota tällaista palvelua ja tämä nähdään hyvänä siltana yrityksen ja työterveystiimin välillä.

Mitä muuta yhteistyötä teet Integratan kanssa?

Olen myös mukana Integratan ja Heltin työterveystiimin yhteisissä tapaamisissa, joissa yhdistellään erilaisia raportointitietoja sekä yleisiä havaintoja ja mietitään yhdessä, millä tuetaan ja edistetään ihmisten työkykyä ja hyvinvointia.

Miksi on tärkeää huolehtia työntekijöiden jaksamisesta?

Integratalla kuten muissakin ajatustyöorganisaatioissa työntekijöiden työkyky ja jaksaminen heijastuvat suoraan työn sujumiseen, työilmapiiriin, asiakastyytyväisyyteen sekä kustannuksiin. Puhumattakaan toki siitä, miten tärkeää se on yksilön oman elämänlaadun kannalta. Silloin, kun ihmisten työkyvystä ja jaksamisesta pidetään huolta, meillä on kaikilla parempi olla töissä, ja silloin syntyvät myös parhaat tulokset. Ihmiset osaavat nykyään jo kysyä tällaisia asioita työhaastattelussa ja työpaikkakin saatetaan valita sen perusteella, missä pidetään työntekijöistä parhaiten huolta, eikä enää välttämättä pelkän työnkuvan mielekkyyden perusteella.

Mitä muuta Heltti tarjoaa integratalaisille?

Heltti tarjoaa toki ne tutut työterveyspalvelut.

”Silloin, kun ihmisten työkyvystä ja jaksamisesta pidetään huolta, miellä kaikilla on parempi olla töissä.”

Integratan in house -koutsi, helttiläinen Mari Laari.

Tutustu muihin itkettävän ihmeellisiin työsuhde-etuihimme

Integrata tarjoaa tukkukaupalla työsuhde-etuja. Näin kesän korvalla merkittävin lienee esimerkiksi uudelle työntekijälle tarjottava palkallinen kesäloma ☀️ Myös työsuhdepolkupyöräetua on kiitelty. Tutustu koko etukokonaisuuteemme ja katsasta samalla myös avoimet työpaikkamme.

Jos et löytänyt osaamistasi vastaavaa avointa paikkaa, kokeile vaikka keskikesällä kepillä jäätä ja jätä avoin hakemus. Mikäli mielit saada avautuvat paikkamme suoraan sähköpostiisi, tilaa ohesta Integratan Uraepistola. Saat tietää avautuvista työpaikoista ennen muita.