Kaikilla integratalaisilla on mahdollisuus osallistua Integratalaisuustaidot-valmennukseen. Valmennuskokonaisuudessa harjoitellaan työelämätaitoja, jotka koetaan meillä tärkeäksi. Integratalainen HRD-asiantuntija Tiina Alho avaa oppimaansa.

HRD-ammattilaisena olin tästä valmennusmahdollisuudesta tietty todella innoissani! Minua kiehtoi päästä oppimaan muilta integratalaisilta ja valmennus oli myös loistava tapa päästä tutustumaan muihin integratalaisiin ympäri Suomea, usealla eri paikkakunnalla.

Ennen viimeistä valmennuskertaa saimme välitehtäväksi pohtia, mitkä osa-alueet ovat olleet tässä valmennuskokonaisuudessa itselle tärkeimpiä, ja miksi. Jaan nyt omat pohdintani tämän välitehtävän tiimoilta kaikille blogin muodossa. 

Psykologisen turvallisuuden kokemus

Integratalla puhutaan paljon psykologisesta turvallisuudesta, koska näemme tämän keskeisenä asiana kaikessa, mitä teemme. Psykologinen turvallisuus on monen asian summa, mutta siihen vaikuttavat esimerkiksi arvostuksen ja luottamuksen kokemukset yksilötasolla.

”Psykologiseen turvallisuuteen vaikuttavat esimerkiksi arvostuksen ja luottamuksen kokemukset yksilötasolla.”

Työelämätaidoissa korostuu psykologinen turvallisuus.

Aloitimme valmennuksen pohtimalla, millainen itse on uuden ryhmän jäsenenä? Jäin miettimään tätä psykologisen turvallisuuden näkökulmasta, sillä kysymys on oivallinen hyväksytyksi tulemisen kokemisen näkökulmasta. Omalla kohdallani huomaan esimerkiksi ottavani luontaisesti kuuntelijan tai tarkkailijan roolin uusien ihmisten ympäröimänä. Minun pitää rauhassa mutustella kuulemaani, ja haluan myös muodostaa jonkinlaisen käsityksen ympärilläni olevista ihmisistä, ennen kuin annan oman panokseni keskusteluun.

Moni työkaveri tuntee minut kuitenkin tosi puheliaana ihmisenä. Olenkin itse hyvä esimerkki siitä, miten me kaikki ihmiset joustamme suuntaan ja toiseen (toiset enemmän, toiset vähemmän). Käyttäytymisemme on tilannesidonnaista. Kyse onkin siitä, koemmeko, että meidät hyväksytään kaikkine puolinemme?

Puheliaisuuteni vuoksi olen tietoisesti harjoitellut myös hiljaa olemista tuttujen ihmisten seurassa (kyllä, tässä on edelleen kehitettävää 😅), jotta jokainen voisi tulla kuulluksi minun seurassani. Koen tällä tavoin voivani edistää toisen kokemusta psykologisesta turvallisuudesta antamalla tilaa myös niille hiljaisimmille työkavereille, jotka eivät ole ensimmäisenä äänessä.

Parempi itsensä johtaminen ja aivot kiittää!

Itsensä johtaminen on laaja teema, mutta integratalaisuustaidoissa keskityimme itsensä johtamiseen aivoystävällisestä näkökulmasta. Miten voimme vaikuttaa työpäiviemme mielekkyyteen ja tuottavuuteen?

Koska mieli on pieni, keskustelimme muun muassa siitä, miten kannattaa unohtaa multitaskaaminen ja keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Vaikeimmat työtehtävät kannattaa tehdä siihen aikaan päivästä, kun kokee itse olevansa energisimmillään.

”Miten voimme vaikuttaa työpäiviemme mielekkyyteen ja tuottavuuteen?”

Unohda ensimmäisenä multitaskaaminen.

Kaikkein tärkein näkökulma oli kuitenkin mielestäni aivojen palautuminen. Törmäsin LinkedInissäkin hiljattain Microsoftin tutkimukseen, jossa oli kuvattu ihmisten aivoja sekä sitä, miltä ne näyttivät tauottoman työpäivän päätteeksi. Kovin punaisilta näyttävät! 🚨


Tauottaminen tukee aivoterveyttä. Lähde Microsoft, lisää tutkimuksesta.

”Aina silloin, kun tulee tunne, ettei ennätä nyt pitää taukoja, tauko nimenomaan kannattaisi pitää.”

Aivoergonomiasta huolehtiminen on ensisijaista.

Kannattaa siis muistaa pienet mikrotauot online-palavereiden välissä – sekä se kunnon lounastauko! Aina silloin, kun tulee tunne, ettei ennätä nyt pitää taukoja, tauko nimenomaan kannattaisi pitää. Mitäpä jos tästä lähtien kalenterivarauksia tehdessäsi varaatkin tunnin sijaan 50 minuuttia, tai teet 30 minuutin palaverin sijaan vain 25 minuutin varauksen? Nämä toiminnot voi myös automatisoida mm. Outlookin kalenteriasetuksista.

Muistetaan, että muutos lähtee pienistä jutuista!

Vaikeista keskusteluista tulee helpompia niitä käymällä

Keskustelutaitoja ei voi koskaan harjoitella liikaa. Siispä mekin harjoittelimme niitä osana integratalaisuustaitoja. Ensin pohdimme yhdessä, miksi näihin keskusteluihin on niin vaikea ryhtyä? Moni koki, että ei halua loukata toista, mikä on hyvin ymmärrettävää.

Mutta mikä on keskustelemattomuuden hinta? Totesimme, että pahimmillaan se voi vaikuttaa tiimin tuottavuuteen ja tätä kautta koko yrityksen liiketoimintaan. Ja koska me integratalaisina haluamme kaikkien onnistuvan aina parhaalla mahdollisella tavalla, totesimme yhdessä, että lähdemme tulevaisuudessa rohkeammin käymään vaikeampiakin keskusteluita.

”Mikä on keskustelemattomuuden hinta?”

Puhumattomilla asioilla on organisaation kokoisia ulottuvuuksia.

Tunnistimme, että meillä kaikilla on erilaisia uskomuksia, ja se, miten jokin tilanne on näyttäytynyt itselle, on voinut näyttäytyä hyvin eri tavoin tiimikaverille. Mietimme, millä sanoin voisimme aloittaa tällaisen keskustelun, ilman että siihen tulee syyttävää sävyä. Tähän liittyen tunnistimme, ettei ole oikeaa tai väärää tapaa tehdä asioita – on vain erilaisia asioita.

Näin ollen olisi hyvä käynnistää rakentava keskustelu työkaverin kanssa mahdollisimman neutraalista asetelmasta; sanoittaa sitä, miten tilanne jäi askarruttamaan itseä, ja että haluaisi kuulla kollegalta, miten tilanne on näyttäytynyt hänelle.

Rohkaisen myös jokaista käymään keskustelun omassa tiimissään siitä, millaiseksi vaikeiden asioiden esilletuonti koetaan. Madaltaaksemme tätä kynnystä! Kävimme esimerkiksi omassa tiimissäni ’Nyt harmittaa’ -tuokion, joka koettiin avaavaksi. Jokainen sai vuorollaan kertoa oman sen hetkisen harmituksensa. Muut keskittyivät kuuntelemaan. Voin kertoa, että olo keveni, sillä kaikenlaiset tunteet kuuluvat työelämään.

Lämpimät kiitokset kaikille kanssakulkijoille Integratalaisuustaidot-matkasta!

Pohditko parempia työelämätaitoja?

Pohdituttavatko oman yrityksen työelämätaidot? Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan lisää kulttuuriinne ja osaamistavoitteisiinne sopivista työelämätaidoista. Tai jos haluat kasvattaa osaamistasi yleisesti tärkeimmiksi tunnistettujen työelämätaitojen osalta, starttaa Integrata Valmistamossa syksyllä avoin valmennuskokonaisuus näiden tiimoilta – tervetuloa mukaan! Tutustu Työelämätaidot-valmennukseen verkkokaupassa.