Posts Tagged ‘palkkapalvelu’

Arki on kumppanuuden happotesti

Moni kehittävää kumppania etsivä innostuu alun suurista lupauksista ja sankaritarinoista. Kun HR:n tai palkkahallinnon kehitysprojekti saadaan maaliin, alkaa arki, joka väljähtää vääjäämättä jos asiakassuhteeseen ei panosteta. Mitä kumppanuus on?

Ensinnäkin, minusta asiakassuhde ja kumppanuus ovat kaksi eri asiaa. Hyväkään asiakassuhde ei aina kehity kumppanuudeksi.

Kumppanuus on ennen kaikkea pitkäkestoinen ihmissuhde, ei pelkkä tilaaja-toimittaja -sopimukseen perustuva mandaatti toteuttaa asioita yhdessä. Asiakassuhteesta rakentuu ajan myötä kumppanuus vain, jos molemmat osapuolet sitä haluavat. 

Kumppaniksi ei voi ryhtyä kummankaan osapuolen päätöksellä. Kumppanuus rakentuu arjen teoista ja kohtaamisista. Siihen liittyy aina välittämisen tunne.

Kumppanuuteen liittyy välittämisen tunne.

Vellu Kasurinen tuntee kumppanuuden

Mistä tunnet sä kumppanin?

Alkaisin puhua kumppanuudesta vasta, kun seuraavat neljä asiaa toteutuvat.

Vilpitön kiinnostus toista kohtaan. Kumppanuudessa molemmat osapuolet ovat aidosti kiinnostuneita toisistaan. He haluavat tietää, mitä toiselle oikeasti kuuluu, auttaa ja ratkoa arkisia tilanteita yhdessä. Kumppani on läsnä arjessa, ei vain silloin, kun sopimukset allekirjoitetaan tai ison ponnistuksen päättymistä juhlitaan. Myötä- ja vastamäessä, vai miten se meni? 

Yksilöllinen huomioiminen. Kumppanit tuntevat toisensa ja ottavat toisen tarpeet huomioon niin yksilö- kuin yritystasollakin. He eivät punge toisiaan väkisin tiettyyn muottiin. Tämä koskee niin vuorovaikutusta kuin palvelupakettia. Toista ei voi pakottaa muuttumaan.

Yhteinen tavoite. Kun arki tasaantuu tutustumisvaiheen jälkeen, tyytyväisyyden tunteeseen on helppo tuudittautua.  Asiakassuhde ei kehity kumppanuudeksi, jos siihen ei panosteta. Kasvetaan erilleen. Jotta näin ei käy, tarvitaan yhteinen tavoite ja jatkuva halu saavuttaa tai jopa ylittää se.

Keskinäinen luottamus. Kumppanuus on mahdollista vain, kun toiseen luotetaan niin ammatillisesti kuin ihmisenä. Mieltä hiertävät asiat on tärkeä voida nostaa rehellisesti pöydälle, käydä ne yhdessä läpi, oppia ja jatkaa eteenpäin. Aina ei mene putkeen. Ilman luottamusta kärpäsestä paisuu härkänen ja soppa on valmis. Luottamuksellisessa suhteessa asioista tiedetään ajoissa ja ne voidaan ennaltaehkäistä. Se kuuluisa proaktiivisuus.

Kumppanuudessa molemmat osapuolet ovat valmiit laittamaan itsensä likoon yhteisen onnistumisen puolesta. Ilot ja pettymykset ovat yhteisiä. Syyttämisen ja soimaamisen korvaa aktiivinen ratkaisujen etsiminen.  

Välittäminen.

Tarvitaan yhteinen tavoite. Ja halu saavuttaa se.

Kumppanuus on välittämistä

Haku päällä palkkahallintoon tai HR:ään?

Etsitkö palkkahallinnon ulkoistuksen tai HR-ratkaisujen kumppania?

Lue case-tarinamme ja arvioi, voisimmeko me olla kumppani sinullekin.

Palkanlaskentaa, jossa ei lasketa mitään

Palkanlaskenta on numeroiden näpyttelyä käsin koneelle, tunti- ja lomalistojen käsittelyä, mappirivistöjä ja napin painamista. Tai sitten ei. Tuo kuvaus saattaa olla monessa paikassa yhä jokapäiväistä, ja se on myös meille tuttu aiemmista työpaikoistamme. Arki Integratan palkkapalvelussa on kuitenkin hyvin erinäköinen.

Moderni palkkapalvelu ei itse asiassa sisällä lainkaan varsinaisesti palkkojen laskemista saati tuntilistojen käsittelyä. Me palveluasiantuntijoina käsittelemme lähettämäänne palkanlaskentaan tarvittavaa aineistoa sähköisesti. Suurin osa lähetetyistä aineistoista tulee meille automaattisesti suoraan tietojärjestelmään tai sähköisinä tiedonsiirtoina.

Toimitamme vastaavasti raportit ja muut aineistot tietoturvallisen tiedostonjaon kautta. Työpöytämme eivät tulvi paperia eikä mappihyllyjä synny toimiston seinien viereen. Mappirivistöt ovat vaihtuneet zipiin.

Kun palkanlaskentaa ohjaavat prosessit ovat kunnossa, tietojärjestelmät hoitavat monet palkanlaskennan perusrutiinit. Tällaisia ovat esimerkiksi työntekijöidenne tuntiperusteisen palkan tai ylityökorvausten lasku automaattisesti.

Samalla vapautuu arvokasta aikaa muuhun työhön. Meillä jopa työskentelee robotti, joka helpottaa arkisten työrutiinien hoitamista.

Palveluasiantuntijan tehtäväksi jää siis se varsinainen asiantuntijatyö: tulkitsemme, tutkimme ja selvitämme asioita tarpeenne mukaan. Varmistamme, että lasketut palkat noudattavat oikein työehtosopimuksia, tehtyjä työsopimuksia ja Suomen lakeja ja määräyksiä.

Palkkapalveluasiantuntija tulkitsee, tutkii, neuvoo ja selvittää.

Ulkoistetussa palkan­laskennassa asiantuntijuus kuuluu hintaan

Palkkahommien lisäksi neuvomme ja palvelemme kaikenlaisissa palkkahallintoa koskevissa kysymyksissä. Toimimme lähellä sinua, Tampereella ja Helsingissä. Tapaamme aina tarvittaessa, ja asiantuntijuus ja ajantasainen tieto kuuluvat Integratalla palvelun hintaan! Jokaisesta risauksesta ei laskuteta erikseen 😉

Ideoimme myös, miten toimintatapojanne voisi edelleen kehittää. Yhteinen tavoitteemme on, että palkkahallinto tukee parhaalla mahdollisella tavalla teidän HR-osastoa, esimiehiä ja henkilöstöä. Arvokasta työaikaanne halutaan vapauttaa tärkeämpien tehtävien pariin. Tässä meitä auttaa koko integratan tiimin osaaminen: talosta löytyy niin HR:n, johtamisen kuin työajanhallinnan ammattilaisia.

Asiantuntijuus kuuluu palvelun hintaan 😉

Kiinnostaako parempi, ulkoistettu palkkahallinto?

Teemme palkkapalvelua ihmiseltä ihmiselle. Lue lisää siitä, mitä meille integratalaisille tarkoittaa kumppanuus.