Posts Tagged ‘palkkahallinto’

Palkkahallinto: Työehtosopimukset, lomalaskenta ja kesälomat

Palkkahallinnon ja HR:n kevääseen kuuluu muun muassa työehtosopimusneuvottelut, palkankorotukset, lomavuodenvaihde, kesälomat ja lomalaskenta sekä kesätyöntekijöiden rekrytointi ja perehdyttäminen. Asiantuntijamme kokosivat muistilistan ajankohtaisista asioista.

Työehtosopimusten muutokset

Työehtosopimusneuvotteluissa sovitaan usein muustakin, kuin pelkistä palkankorotuksista. Palkkakumppanin on tärkeää tietää työehtosopimusten muutoksista ja asiakkaan velvollisuutena onkin muutokset kumppanille ilmoittaa. Joissain työehtosopimuksissa on otettu kantaa esimerkiksi perhevapaiden palkallisuuksiin. Muutoksista ilmoittaminen varmistaa aina palkanlaskennan sujuvuuden ja oikeellisuuden.

Lomavuodenvaihde ja kesälomat

Lomavuodenvaihteen lähestyessä järjestelmiin tulee tallentaa kaikki lomaoikeuksiin vaikuttavat poissaolot. Myös kesälomiin valmistautuminen on aloitettu (⛱️). Kesälomakauden poikkeusaikatauluista palkanlaskennassa on hyvä tiedottaa palkkatiimille etukäteen.

Lomalaskenta

Lomalaskenta on tärkeä osa palkkahallintoa, mutta lomien kertymiseen sekä loma-ajan palkan laskentaan liittyvät asiat ovat usein monimutkaisia ja aikaa vieviä. Osaava palkkapalveluasiantuntija sekä HR:n ja palkkahallinnon ohjelmistorobotiikka edistävät lomalaskennan virheettömyyttä.

Lomalaskennassa huomioidaan muun muassa lomaoikeus, loma-ajan palkka, lomarahat sekä lomakorvaukset. Tarkka laskenta on tärkeää, jotta työntekijöiden oikeudet toteutuvat, ja jotta lakia sekä paikallisia työehtosopimuksia noudatetaan.

Työntekijälle maksetaan säännönmukaista palkkaa myös loma-ajalta perustuen lomankertymäkaudelta kertyneisiin lomapäiviin. Lomapäivien kertymiseen on luotu säännöt perustuen vuosilomalakiin, työehtosopimukseen sekä työntekijän työsopimukseen. Lomapäivien kertymiseen vaikuttavat mm. työsuhteen kesto sekä tehtävien työpäivien- ja tuntien määrä kuukausitasolla. Mikäli työskentely on vähäistä eikä lomapäiviä kerry, työntekijälle maksetaan tehdystä työstä ansaitsemastaan palkasta euromääräinen lomakorvaus.

”Lomapäivien kertymiseen vaikuttavat mm. työsuhteen kesto sekä tehtävien työpäivien- ja tuntien määrä kuukausitasolla.”

Perustuen vuosilomalakiin, työehtosopimukseen sekä työntekijän työsopimukseen.

Työnantajan tulee ilmoittaa työntekijöilleen lomapäivien kertymät sekä linjaukset ajankohdista, joihin lomapäivät suositellaan sijoitettavaksi. Työnantajan on oltava tasapuolinen lomien sijoittelussa ja huomioitava työntekijöiden toiveet loma-ajankohdista. Työntekijän oikeuksiin kuuluu saada pitää vuosiloma yhdenjaksoisena lomakauden aikana. Yhteisesti sopimalla voidaan kuitenkin jakaa 12 päivää ylittävä kesäloman osuus pidettäväksi useammassa osassa, jos jakaminen on välttämätöntä työn käynnissä pitämiseksi. Kun työntekijöiden loma-ajankohdat on hyväksytty lomakauden ajalle, ajankohdat tulee ilmoittaa palkanlaskentaan sovitun aikataulun mukaisesti. Palkanlaskenta maksaa loma-ajan palkan sekä mahdolliset lomarahat yrityksessä sovitun käytännön mukaisesti.

Lomarahojen vaihto vapaaksi

Lomarahojen vaihto vapaaksi on oiva keino tarjota työntekijöille lisää vapaa-aikaa. Lomarahojen vaihtoprosessia on mahdollista helpottaa ja automatisoida esimerkiksi Mepco Webiin rakennettavalla lomakkeella. Lomake voidaan julkaista työntekijöiden itsepalveluroolille. Lomarahojen vaihto vapaaksi on myös Integratan HumHum HR -sovelluksen kehityslistalla. Toiminto on tulossa mahdolliseksi asiakkaillemme vuoden 2023 aikana.

”Lomarahojen vaihtoprosessia on mahdollista helpottaa ja automatisoida esimerkiksi Mepco Webiin rakennettavalla lomakkeella.”

Lomarahojen vaihto vapaaksi on myös Integratan HumHum HR -sovelluksen kehityslistalla.

Kesätyöntekijöiden rekrytoinnit ja perehtyminen

Kesätyöntekijöiden rekrytoinnin sesonki käy kuumimmillaan. Mepcossa rekrytointiprosessia voidaan helpottaa rakentamalla  työsopimuspohjat, joiden avulla työsopimusten kirjoittaminen nopeutuu huomattavasti. Loppukesää ajatellen myös työtodistuspohjat on mahdollista rakentaa Mecpoon ja tulostaa sieltä joko arvioinnilla tai ilman. 

Mepco Webiin on lisäksi mahdollista rakentaa erilaisia perehdytyksen tarkistuslistoja, joiden avulla voidaan varmistua siitä, että perehdytysprosessi on suoritettu kokonaan ja ajallaan ✔️

Mepcossa rekrytointiprosessia voidaan helpottaa rakentamalla  työsopimuspohjat, joiden avulla työsopimusten kirjoittaminen nopeutuu huomattavasti.”

Automaatio avuksi.

Ajankohtaiset HR- ja palkkahallinto-asiat suoraan sähköpostiin?

Toivottavasti muistilista oli hyödyllinen. Mikäli mielit saada HR:n ja palkkahallinnon ajankohtaiset asiat jatkossa suoraan sähköpostiin, liity Integratan kuppikuntaan! Saat kerran kuussa kirjeemme, joka sisältää ajantasaista tietoa asiantuntijoiltamme.

Liity Kuppikuntaan jättämällä yhteystietosi alle:

HumHum HR -sovelluksen uudet ominaisuudet

HumHum HR on integratalaisten uranuurtajien asiakkaidemme avuksi kehittämä ihmisläheinen sovellus. Apin avulla palkkojen tarkastus ja hyväksyntä tapahtuu tietoturvallisesti tässä päivässä puhelin- tai selainsovelluksella. Se tuo myös tärkeät työsuhdetiedot taskuun. Sovelluksessamme on jälleen uusia asiakkaan arjesta auvoisampaa tekeviä ominaisuuksia.

Helmikuussa 2023 julkaistun päivityksen merkittävimmät uudistukset asiakkaan näkökulmasta:

 • Maksujen tarkastaja voi selata palkkalaskelmia ”Seuraava”- ja ”Edellinen”-painikkeilla aiempaa nopeammin.
 • Sovellukseen voidaan asettaa organisaatiokohtainen sähköpostiosoite, johon tulee hyväksytyn maksun tiedot. Tieto voidaan näin ohjata suoraan tiedoksi esimerkiksi kirjanpitoon tai talouteen.
 • Selainsovellukseen voi kirjautua nyt myös työntekijä-roolissa, mikäli organisaation käytössä on työntekijöille suunnattuja toimintoja sovelluksessa.
 • Selainsovelluksen kirjautumiseen on lisätty ”Muista minut” -valinta, mikä pitää istunnon voimassa kyseisellä selaimella.

ℹ️ Hanki asiakkaanamme käyttöönotto heti verkkokaupasta tai varaa ohesta demo ja tutustu sovelluksen sielunelämään! Kaikki sovelluksen ominaisuudet katsastat tästä kirjoituksesta taiApp Storeja Google Play-sovelluskaupoista. Perehdythän myös selainsovelluksen hyötyihin!

VARAA DEMO

Hanki HumHum HR heti

Maksatusten tarkastus -ominaisuus kuuluu kiinteänä osana Integratan Palkkahallinto-palveluun. HumHum HR käytöönotetaan kaikille palkkapalveluasiakkaillemme vuoden 2023 aikana. Jos haluat heti puhua aiheesta oikealle ihmiselle, varaa ohesta demo ja asiantuntijamme auttaa alkuun 📲 Voit hankkia käyttöön myös sovelluksen kaikki ominaisuudet – kysy lisää!

Palkkalaskelman lukeminen

Oletko aina miettinyt, miten palkkalaskelmaa kannattaa lukea? Konkariasiantuntijamme Tiina Reiman kertoo palkkalaskelman lukemiseen liittyvät salat, jotka jokaisen palkansaajan tulee tietää (tai tarkastaa). Tosissaan, mutta ei vakavissaan. Kirjoituksessa myös integratalaisen palkkalaskelman anatomia.

Mistä aloittaisin? Ehkä alusta: Jos olet työssäkäyvä, niin tosiaan tällainen todistuskappale tilille napsahtavista euroista työnantajallasi on velvollisuus sinulle toimittaa – tavalla tai toisella.

Yleisin ja tietoturvallisin toimitustapa on tänä päivänä sähköinen Verkkopalkka-laskelma, joka on luettavissasi sen pankin sovelluksesta, jonne ne sinulle osoitetut rahatkin tilillesi saapuivat. Jos käytössänne on Integratan tietoturvallinen HR- ja palkkahallintosovellus HumHum HR, saatat nähdä laskelmasi myös tästä sovelluksesta.

”Palkkalaskelman toimitustapa on tänä päivänä sähköinen Verkkopalkka-laskelma. Voit nähdä laskelmasi myös Integratan HumHum HR -sovelluksesta.”

Palkkalaskelman toimitus tietoturvallisesti.

Laskelma toimitetaan joko hyvissä ajoin ennen palkanmaksupäivää, tai sitten ihan viime tipassa. Nykyään näet palkat ehtivät hienosti maksuun, vaikka palkanlaskija siirtäisi ne pankkiin vasta päivää ennen maksupäivää. Niin tai näin, tulee laskelman olla toimitettuna palkansaajalle viimeistään maksupäivänä.

Ymmärrykseni mukaan kaikki eivät laskelmaa lue. Toiset taas eivät ymmärrä siitä – no – mitään. Näistä ainakin jälkimmäinen muuttuu nyt: Mitä omasta palkkalaskelmasta kannattaa ja pitää tarkastaa?

Palkkalaskelman tarkastaminen

Maksetaan-summa muodostuu tehdyn työn korvauksesta eli palkasta (jotkut toki saavat palkkaa tekemättä mitään, kuten esimerkiksi monet toimitusjohtajat…🙃), sekä kaikista pakollisista ja muista vähennyksistä. Jos olet mennyt höyläämään firman kortilla omia ostoja, niin nekin pidätetään palkastasi pois (sorry!).

Laskelmalla tulee olla eriteltynä vakiopalkat ja niistä maksettavat summat. Riveillä voi olla tuntipalkkaa, kuukausipalkkaa, sopimuspalkkaa, korvauksia tai palkkioita.

Työsopimuksestasi tai TES:tä johtuen voi olla niinkin kivasti, että laskelmallasi on vuorolisiä, kuten iltalisää, yölisää tai jopa sunnuntailisää. Saatat saada kenties myös joitain mahtavia muita lisiä, kuten myymäläpäällikön lisää tai saunalisää tai tiettyä tehtäväkohtaista lisää. Kaikissa tällaisissa tunti- tai kappaleperusteisissa lisissä tulee näkyä niiden määrä ja á-hinta sekä yhteenlaskettu summa kyseisen maksettavan lisän osalta.

Laskelmalla tulee näkyä myös kaikki luontoisedut sekä niiden verotettava arvo. Luontoisetujen lukemisessa kannattaa ottaa huomioon luontoiseduissa noudatettavat Verohallinnon laskentaperusteet, eli käytännössä: siitä summasta, joka lukee laskelmalla, peritään vielä verot ja muut maksut – jonka jälkeen vain vähennykset huomioidaan Maksetaan-summassa.

Voin selittää.

Laskelmallasi voi siis etujen erittelyissä olla esimerkiksi:

 • Kuukausipalkka 1000,00 €
 • Vapaa autoetu 500,00 €
 • Ennakonpidätys (10 %) -150,00 €
 • Työnantajan eläkevakuutus eli TyEL-maksu (7,15 %) -107,25 €
 • Työttömyysvakuutusmaksu (1,5 %) -22,50 €
 • MAKSETAAN 720,25


Huomasitko, mitä kuvitteellisessa palkkanauhassa tapahtui? Kaikki veloitukset laskettiin ennakonpidätyksen alaisesta ansiosta (1 500 €), mutta maksut vähennettiinkin pelkästä rahapalkasta (1 000 €).

Sellaisia ne luontoisedut on.

Ja sitten eteenpäin! Laskelmalla täytyy siis aina näkyä eroteltuna: rahapalkka, luontoisedut ja ennakonpidätyksen alainen ansio sekä tietysti ne vähennykset ominaan.

”Laskelmalla täytyy aina näkyä eroteltuna: rahapalkka, luontoisedut ja ennakonpidätyksen alainen ansio sekä vähennykset.”

Palkkalaskelman pakolliset.

Palkkalaskelman poissaolorivit ja palkkatodistus

Poissaolot ja pidetyt lomat eritellään myös näkyviin. Nämä tulee käsitellä palkoissa monestakin syystä, ja siksi ne näkyvät laskelmalla, vaikka usein esimerkiksi kuukausipalkkaisen ihmisen Maksetaan-summaan poissaoloilla ei olekaan käytännön merkitystä.

Palkkalaskelma näet käy usein palkkatodistuksena erilaisiin tarkoituksiin, kunhan laskelmalla näkyy työsuhteen alkupäivä, henkilötunnus, ja JOS laskelman otsikkotasolla lukee Palkkatodistus. Integratalaisella palkkalaskelmalla tämän merkitystä on korostettu huutokirjaimin: PALKKALASKELMA/PALKKATODISTUS.

Mitä muuta olennaista tietoa löydät integratalaisten palkkapalveluasiantuntijoiden toimittamalta laskelmalta?

 • Palkkakausi = Se kausi, miltä ajalta palkka maksetaan
 • Maksupäivä = Päivä, jona tilillä tulee olla tupsahtaneena Maksetaan-kohdassa näkyvä summa
 • Pankkitilisi = Tännehän sen kaiken rahan olisi pitänyt tulla, mutta nyt tuli tämän verran 💸
 • Työsuhteen alkupäivä = Päivä, josta alkaen olet ilolla saanut palvella nykyistä työnantajaasi
 • Työsuhteen päättymispäivä = No siihen se ilo sitten loppui, mutta lopputili sentään on vähän isompi kuin yleensä tilille tulee, sillä silloin maksetaan ulos myös kaikki pitämättömät, kertyneet lomapäivät.


Jos et lopputiliä kuitenkaan vielä ottanut, näkyy laskelmallasi näiden lisäksi omissa sarakkeissaan muita sellaisia tietoja, joita työantajasi on halunnut siellä näkyvän. Esimerkiksi palkkaperusteet eroteltuina sekä esimerkiksi lomasaldotietoja.

Integratan toimittamilta laskelmilta löytyy lisäksi myös kertymätietoja, eli esimerkiksi edellisen ja kuluvan vuoden tietoja summatasolla.

Laskelma muistuttaa myös verokortilla toimitetuista tiedoista ja näyttää perusprosenttisi, eli mihin tulorajaan asti voit kunakin vuonna tienata ja paljonko ”piikitetään”, jos tulorajasi pääsee ylittymään. Myös arvio rajan orastavasta ylittymisestä näkyy erittelyissä Ennakonpidätys-rivillä. Samassa yhteydessä näkyy myös, paljonko nykyisen verokortin tulorajasta on käytetty tämä kyseinen maksupäivä mukaan lukien.

Hyödyllistä, eikö vain?

Sinuna katsastaisin myös kaikki merkityt palkkalajit. Niiden avulla palkanlaskija saa kuluvan jakson palkkasi laskettua (oikein, tietenkin). Palkkalajit näkyvät kohdassa Erittelyt. Tarkistaminen kannattaa tehdä rivi riviltä; onko lajit lajiteltu oikein?

Ja ihan laskelman lopussa seisoo sitten se tärkein: Maksetaan. Ainahan sitä ilmeisesti maksetaan liian vähän (🙃), mutta jokaisen palkansaajan kannattaa silti summa tarkastaa.

Kas näin. Toivottavasti tästä kirjoituksesta oli apua laskelman lukemisessa.

Priimaa palkanlaskentaa? Ländää lukupakettiin

Edustatko yritystä ja etsit palkkahallinnon ulkoistukseen osaavaa (ja hauskaa) kumppania, mutta pohdit vielä, miten pääsisit parhaiten alkuun? Lue oheisesta lukupaketista integratalaiset vinkit palkanlaskennan ulkoistukseen.

Palkkapalveluasiantuntijamme tekevät priimaa palkanlaskentaa kokonaispalveluna. Ulkoistamalla palkkahallinnon integratalaisille palkat tipahtavat henkilöstön tileille tietoturvallisesti tiptop ja palkanmaksuun liittyvät sivutyöt, kuten Tulorekisteri-tehtävät, sujuvat sukkelasti. Laskelmatkin ovat loogisia.

Pääset alkuun palkkahallinnon ulkoistuksessa lukemalla tämän oppaan: Alkuun palkkahallinnon ulkoistuksessa

LÄNDÄÄ LUKUPAKETTIIN

Palkkatulokaskoulu 2022–2023

Toteutimme ensimmäisen palkkahallinnon tehtäviin tähtäävän Palkkatulokaskoulun syksyllä 2021 ja koulutimme alalle 13 palkka-asiantuntijaa. Integrata ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK järjestävät jälleen syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana Palkkatulokaskoulun. Tulokkaat on valittu ja koulutus alkaa joulukuussa. Millaisia oppeja palkkakoulu tarjosi tekijöilleen? Integratalaiset Eva Rossi, Erika Kuusimäki ja Elisabet Pylvänäinen kertovat.

Palkkatulokaskoulussa saa samalla kertaa tämän päivän perehdytyksen palkanlaskentaan ja työsuhdeasioihin sekä käytännön työkokemuksen alan tehtävissä. Tulokaskoululainen siis tekee työtä integratalaisena palkkapalveluasiantuntijana sekä suorittaa samalla liiketoiminnan ammattitutkinnon.

”Palkkatulokaskoulussa saa samalla kertaa tämän päivän perehdytyksen palkanlaskentaan ja työsuhdeasioihin sekä käytännön työkokemuksen alan tehtävissä.”

Integrata ja TAKK: Palkkatulokaskoulu

Koulutus järjestettiiin ensimmäisen kerran 2021–2022. Sen tuloksiin – 13 alalle koulutettua palkka-asiantuntijaa – voi tutustua mm. Planet Companyn vastuullisuuspalvelussa.

– Palkkatulokaskoulun kautta Integrata toteuttaa osaltaan yhteiskuntavastuuta kouluttamalla osaajia alalle, tiivistää tulokaskouluttajana viime vuonnakin toiminut integratalainen Eva Rossi.

– Koulutus lisää myös monimuotoisuutta, kun motivoituneita ihmisiä erilaisista taustoista tulee osaksi työyhteisöä, toteaa rekrytointi-ihminen Erika Kuusimäki.

Palkkatulokaskoulu on tarkoitettu modernista palkkahallinnon asiantuntijatyöstä kiinnostuneille. Työssä yhdistyvät lainsäädäntö- ja TES-osaaminen, sovellusosaaminen sekä asiakaspalvelutaidot, kuin myös huomisen HR. Aiempaa palkkahallinto-osaamista työstä ei tarvita. Tärkeintä on aika ja into oppia uusi ammatti palkanlaskennan parissa.

Opeista knoppeihin

Ensimmäinen Palkkatulokaskoulu vuonna 2021 oli arvokasta oppia myös integratalaisille. Toisen tulokaskoulutuksen käynnistyksessä oli helppo siirtyä opeista knoppeihin:

– Siirsimme koulutuksen aloitusaikaa alkusyksystä vuoden loppuun ja samalla koulutusaika hiukan tiivistyi. Aloittavan ryhmän haluttiin olevan myös selvästi pienempi kuin viimeksi. Tänä vuonna Palkkatulokaskoulussa aloittaa kuusi ihmistä, Kuusimäki kertoo.

”Pienempi tulokasmäärä on entistä vastuullisempi; se mahdollistaa paremmin yksilöllisen ohjauksen integratalaisten palkkapalveluasiantuntijoiden imussa.”

Palkkatulokaskoulu opettaa alalle.

Pienempi tulokasmäärä on entistä vastuullisempi; se mahdollistaa paremmin yksilöllisen ohjauksen integratalaisten palkkapalveluasiantuntijoiden imussa.

– Myös palkkahallinnon tärkeän tahtipuikon, Mepco HRM:n, osuutta lisätään ja opetusta kytketään kokemuksen kautta entistä paremmin kohti palkka-arjen aitoja asiakastilanteita, Rossi avaa.

Aiemmasta Palkkatulokaskoulusta yhdeksän työskentelee parhaillaan integratalaisina palkkapalveluasiantuntijoina. Yksi heistä on Elisabet Pylvänäinen, joka jakoi ajatuksensa ensimmäisestä koulutuksesta sekä vinkkinsä tuleville palkkatulokkaille:

Elisabet, mitä oppia Palkkatulokaskoulu tarjosi sinulle?

– Mahdollisuuden haastaa itseään ja ajatteluaan hyppäämällä johonkin itselle täysin uuteen. Itsereflektointia ja ajatusmaailman haastamista harjoitettiin läpi koulutuksen. Koin sen mieluisena sekä hyödyllisenä. Palkkatulokaskoulu tarjosi kyllä uuden oppimista isolla U:lla…ja O:lla.

”Pääsimme myös kurkistamaan aitiopaikalta alan houkuttelevimpaan työpaikkaan ja HR:n hiekkalaatikolle. Alan rautaiset ammattilaiset opastivat palkanlaskennan saloihin.”

Palkkapalveluasiantuntija Elisabet Pylvänäinen.

– Pääsimme kurkistamaan aitiopaikalta alan houkuttelevimpaan työpaikkaan ja HR:n hiekkalaatikolle, jossa rautaiset ammattilaiset opastivat palkanlaskennan saloihin. Kouluaika tarjosi kattavasti teoriaa ja harjoittelu työn arkea. Pikkulapsiarjen sumentamat aivotkin on saatu ravisteltua hereille! Sain myös uusia työystäviä, joiden kanssa on yhä mukava vaihtaa vinkkivitosia ja kuulumisia.

Millaisen vinkin antaisit ensi kuussa Palkkatulokaskoulussa aloittavalle?

– Uteliaalla ja avoimella mielellä pääsee pitkälle! Kannattaa etenkin alussa olla itselleen armollinen ja antaa aikaa oppimiselle. Alkuun kaikki on uutta termeistä ja järjestelmistä lähtien, mutta kyllä ne palaset sieltä hiljalleen loksahtelevat kohdilleen.

– Kysymistä täällä ei myöskään tarvitse pelätä – tyhmiä kysymyksiä ei ole. Teillä on nyt liput melkoiseen vuoristorataan kourassa ja välillä voi ottaa vatsanpohjasta ja pääkin menee taatusti pyörälle, mutta näköalat ovat hyvät ja naurua riittää!

– Kädestäkin saa tarrata kiinni tarvittaessa, autan mielelläni, palkkapalveluasiantuntija Elisabet Pylvänäinen päättää.

Innostuit integratalaisuudesta itsekin? Tilaa Uraepistola

Tilaamalla Integratan Uraepistolan, saat HR- ja palkkahallintoalan hauskimmat työpaikat tai koulutukset suoraan sähköpostiisi – ennen muita! 📮

HumHum HR -selainsovellus palkkojen maksatukseen

Integratalaisten kehittämä HumHum HR on nyt myös selainsovellus. Asiakkaillemme näyttökäyttö luo lisäarvoa palkkojen maksatusten tarkastukseen ja hyväksyntään vähentämällä virheitä. Lisäksi sovelluskokonaisuus parantaa merkittävästi palkkahallinnon tietoturvaa.

VARAA DEMO

Loimme edelläkäyvien asiakkaidemme avuksi HumHum HR -sovelluksen helpompaan HR:ään, työsuhdetietojen hallintaan sekä tietoturvalliseen palkanmaksatukseen vuonna 2020. Sovellus on aiemmin ollut ladattavissa sovelluskaupoista pelkästään puhelimelle. Nyt se on saatavilla myös selainsovelluksena, eli omalle näytölle.

Kirjautuaksesi tai aloittaaksesi sovelluksen käytön, sinun tulee olla aktiivinen palkkapalveluasiakkaamme.

”Sovellus parantaa merkittävästi palkkahallinnon tietoturvaa.”

Palkanmaksatus tietoturvallisesti sovelluksella.

Sovelluskokonaisuus parantaa merkittävästi palkkahallinnon tietoturvaa. Tästä syystä HumHum HR:n Maksatusten tarkastus -ominaisuus laajennetaan käyttöön kaikille palkkapalveluasiakkaillemme vuodesta 2023 alkaen. Jatkossa asiakkaidemme palkkojen tarkastus- ja hyväksyntä sujuu siis joko puhelimen apista tai selainkäyttöisenä näytöltä. Sovelluksen kaikki ominaisuudet voi hankkia verkkokaupastamme.

”Sovelluksen maksatusten tarkastusominaisuus laajennetaan käyttöön palkka-asiakkaillemme vuodesta 2023 alkaen.”

Parannamme proaktiivisesti palkkahallinnon tietoturvaa.

Selainsovelluksen ehdottomana etuna on, että sen avulla voi helposti välttää virheet maksatuksessa. Sovellus nostaa esiin palkkapoikkeamat, palkan muutokset sekä muut keskeiset tarkastajan huomiota vaativat seikat.

”Selainsovelluksen avulla voi helposti välttää virheet maksatuksessa. Sovellus nostaa esiin palkkapoikkeamat, palkan muutokset ja tarkastajan huomiota vaativat seikat.

Selainsovellus parantaa työpäivä- ja palkkakokemusta.

HumHum HR -appi siis tuo työsuhteen, HR-toiminnot ja palkkahallinnon taskuun, mutta selainsovellus mahdollistaa palkkahallinnon parissa työskentelyn esimerkiksi HR:lle tai taloudelle selainkäyttöisenä.

Näyttökäyttö luo lisäarvoa pienentämällä inhimillisten erheiden mahdollisuutta ja vaikuttaa suoraan sekä maksatusten tarkastajan ja hyväksyjän työpäiväkokemukseen että palkansaajan sujuvaan palkkakokemukseen.

Selainsovellus terveellinen tapa työskennellä

Sovelluksen molempien käyttöliittymien kehitystyössä on pyritty huomioimaan huomisen HR jo tänään.

HumHum HR -apin kehityksessä panostettiin jo vuonna 2020 terveelliseen tapaan tehdä töitä pienellä päätteellä, kun sovellusta päätettiin alkaa kehittää pelkästään tummateemaisena.

”Nykyaikaisen käytettävyyden lisäksi tumma teema ottaa kantaa vastuullisuuteen, sillä tummien teemojen on todettu olevan paitsi silmälle miellyttävämpiä, myös kuluttavan vähemmän energiaa.”

HumHum HR -selainsovelluksessa terveellinen tumma teema.

Nykyaikaisen käytettävyyden lisäksi tumma teema ottaa kantaa vastuullisuuteen, sillä tummien teemojen on todettu olevan paitsi silmälle miellyttävämpiä, myös kuluttavan vähemmän energiaa. Myös HumHum HR -selainsovellukseen on saatavilla pelkästään tumma teema.

HumHum HR selainsovellus
HumHum HR -selainsovellus sekä appi parempaan palkka-arkeen.
HANKI VERKKOKAUPASTA

Palkkahallinto pikimmiten sujuvaksi sovelluksilla? Varaa demo!

Jos käytössänne on jo HumHum HR -sovellus ja haluatte etukenossa päästä pöyhimään sitä selainsovelluksenakin, tai jos asiakkaanamme haluat lisätietoa sovelluskokonaisuudesta tai käyttöönotosta jo nyt, varaa ohesta HumHum HR -demo ja asiantuntijamme auttaa alkuun 📲

Voit aina olla yhteydessä myös integratalaiseen asiakasliimaasi, eli omaan asiakasvastaavaasi. Maksatusten tarkastus -ominaisuuden käyttöönotosta kaikille palkkapalveluasiakkaillemme vuoden 2023 aikana olemme yhteydessä myöhemmin erikseen ☎️