Pyhätunturi 21.4.2022. Samassa tilassa reilu 100 integratalaista. Tulevaisuusfoorumimme aiheena tulevan kolmivuotiskauden strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet. Miten päädyimme tähän ja mitä tapahtuu seuraavaksi?

On meillä ennenkin suunniteltu. Integratan historia on täynnä erilaisia tapahtumia, joissa on käyty koko firman kanssa läpi mm. suuntaa, olemassaolon tarkoitusta ja montaa muuta asiaa. Koskaan emme ole kuitenkaan puhuneet strategiatyöstä strategia-nimellä, vaan keksineet aiheelle aina oma nimen ja merkityksen. Kun tämän vuoden alussa tuli aika kirkastaa yhteisiä tavoitteitamme päätimme puhua kerrankin strategiasta sen oikealla nimellä.

”Päätimme puhua kerrankin strategiasta sen oikealla nimellä.”

Strategiana strategia.

Totesimme ennen varsinaisen strategiatyön aloittamista, että tarvitsemme ulkopuolisen kumppanin, joka auttaa meitä viemään strategiaprosessin kunnialla maaliin. Pidin sen verran paljon Antti Haapakorvan ja Mika Sutisen kirjoittamasta Pelastetaan strategia -kirjasta, että kumppaniksemme valikoitui Antin luotsaama Talentree-yritys. Antti ja Heidi Eskelinen ovatkin potkineet meitä ansiokkaasti eteenpäin. Iso kiitos heille.

Integratan strategiatyö jakautui neljään eri vaiheeseen

 1. Ymmärrys. Missä olemme nyt?
 2. Näkemys. Mihin tulevaisuuden kilpailuun ja toimintaympäristöön valmennamme yritystämme?
 3. Valinnat. Miten päätämme toimia ja menestyä tulevaisuudessa?
 4. Toteutus. Miten toteutamme valitut muutokset?

Päätimme osallistaa kaikki halukkaat integratalaiset mukaan strategiaprosessiin. Osallistumispakkoa ei ollut, mutta innostavan suuri osa kantoi kortensa kekoon. Kokosimme firman sisältä myös pienen strategiaryhmän, joka kokoontui aina vaiheiden jälkeen koostamaan kyselyiden ja haastatteluiden tuloksia tiiviimpään muotoon.

Strategiatyön aikana on syntynyt 🔢

 • 84 sivua markkina-analyysia
 • 97 asiakastyytyväisyyskyselyn vastausta
 • 15 haastattelua (tiimiläiset, asiakkaat)
 • 13 tiimien ja palvelun kanssa fasilitoitua keskustelua tulevaisuudesta ja strategisista olettamuksista
 • 4 Surveypal-kyselyä (sis. yhteensä 17 kysymystä) joista 867 vastausta
 • 3 työpajaa kumppanin kanssa
 • 27 slaidia kumppani Talentreen tuottamaa materiaalia.

Kävimme Pyhätunturilla läpi ensimmäistä versiota valinnoista eli strategiatyön vaihetta numero 3. Esittelyn jälkeen etukäteen jaetut pienryhmät keskustelivat strategisista tavoitteista ja kärkihankkeista. Näiden ryhmätöiden perusteella strategiatyöryhmämme koosti ensimmäisiä versioita toteutusvaiheen projekteista, joita tiimi pääsee kommentoimaan. Toteutusvaihe on tarkoitus lukita toukokuun aikana.

Integratan hiilineutraaliustavoitekin liittyy asiaan. Aiomme olla hiilineutraali vielä tällä strategiakaudella.

”Aiomme olla hiilineutraali vielä tällä strategiakaudella.”

Strategiakausi 2022–2024.

Seuraavaksi on siis aika siirtyä strategiatyön vaativimpaan osuuteen eli toteutukseen. Mitä kaikkea se pitää sisällään? Siitä lisää seuraavassa kirjoituksessa.

Niin ja miksi olimme Pyhätunturilla? Miksi emme olisi olleet? Pyhätunturi on oikein kiva paikka 🏂