Integrata on mukana luomassa sosiaalista osallisuutta palveluinnovaation avulla: MALVA – Maahanmuuttajat valmentaen työelämään -hankkeessa edistetään työllistymistä ja työelämävalmiuksia. Integratan ohjelmistorobotiikka-asiantuntijat kehittävät perehdytysbotteja hankkeen kohderyhmien käyttöön.

LAB-ammattikorkeakoulun, Haaga-Helian sekä Koulutuskeskus Salpauksen yhteisessä ESR-rahoitteisessa hankkeessa etsitään Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueella keinoja tuoda maahanmuuttajataustaisten ihmisten osaaminen esiin sekä vähentää mahdollisia työllistymisen esteitä. Hankkeessa kehitetään myös mobiileja tuki- ja ohjauskäytänteitä niin työelämän kuin oppilaitostenkin käyttöön.

Marraskuussa 2020 julkaistiin hankkeen puitteissa ensimmäinen botti, joka käyttää taustalla Integratan toteuttamaa tekoälyavusteista tietämyskantapohjaista tekniikkaa: Matti-botti avustaa ihmisiä osaamisenpaikka.fi-sivustolla. Botti käyttää vastauksissaan Azure Cognitive Services -tekoälymoottoria, etsii tietoa ja vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin vaivatta.

Botti käyttää taustalla Integratan toteuttamaa tekoälyavusteista tietämyskantapohjaista tekniikkaa.

Hankkeessa kehitettävät perehdytysbotit saadaan suuren yleisön nähtäville ja kuvattua vasta myöhemmin; hankkeen todelliset tuotokset toimivat tällä hetkellä yritysten introissa ja bottitekniikan mahdollistavissa työkaluissa, kuten Teamsissä. Ne tuotetaan yhteistyössä yritysten kanssa.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset ja yli 54-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen. Muita kohderyhmiä ovat yritykset, työyhteisöt ja organisaatiot, joilla on valmius tarjota työpaikkoja, sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö ja oppilaitosten työhön valmentajat, joiden kanssa yhteistyössä kehitetään toimintamalleja ja pilotoidaan niitä pääkohderyhmän kanssa.

Hankkeelle on rahoitus aina helmikuuhun 2022 asti. Kerromme osaltamme hankkeen tuloksista ja tietämyskantapohjaisten bottiratkaisuiden sielunelämästä myöhemmin vielä lisää.

Aiheeseen liittyviä linkkejä ja artikkeleita