☕️ Integratan iltapäiväkahvit: LaaS ja osaamiskyselyt. Katso tallenne!

Integratan iltapäiväkahvit on webinaarisarja, joka tuo vuoropuheluun integratalaiset asiantuntijat ja kaikki kiinnostuneet kahvittelijat. Torstaina 5.11.2020 pysähdyttiin oman osaamisen äärelle, kun integratalaisen HR-asiantuntija Laura Parosen vieraana webinaarissa oli LaaS Companyn CSO Johanna Pystynen. Katso tallenne palvelevasta johtamisesta sekä osaamiskyselyistä!

KATSO TALLENNE 5.11.

Integratan iltapäiväkahveilla integratalaisen HR-asiantuntija Laura Parosen vieraana LaaS Companyn Johanna Pystynen.

Milloin viimeksi pysähdyit oman osaamisesi äärelle?

Webinaarissa Laura ja Johanna keskustelevat synkän paahdon sijaan positiivisella puheella palvelevasta johtamisesta ja pysäyttävät sinutkin osaamisesi äärelle. Webinaarin kuuntelemalla opit myös, miten vaihtamalla perinteiset HR-lomakkeet uuden ajan osaamiskyselyihin, voidaan saada ajankohtaista dataa ja auttaa ihmisiä kehittämään ja jakamaan omaa osaamistaan 👏🏻

Katso tallenne

Lisää LaaSista?

Kiinnostuitko palvelevasta johtamisesta? Kysy lisää tai varaa demo!

Palveleva johtaminen

Kumpi teillä määrää, koska ja miten tiimiläisiä johdetaan: ennalta päätetty HR-prosessi ja sen asettamat deadlinet, vai tiimiläisen aito tarve? Palveleva johtaminen ja sitä tukeva verkkopalvelu Guidin parantavat johtamista, lisäävät työtyytyväisyyttä ja kartoittavat sekä yksilön osaamista että auttavat kehittymään. Myös työnantajamielikuva saa nostetta.

Kenelle palveleva johtaminen sopii?

 • Haluatte – ja uskallatte – uudistaa johtamistapojanne, jotta pääsette toteuttamaan strategiaanne tykimmin
 • Koette, että johtaminen kuuluu kaikille (ei vain ”kulmahuoneelle”)
 • Haluatte ymmärtää tiimiläisiänne paremmin yksilöinä – ihmisinä
 • Mielitte muutosta itse- tai yhteisöohjautuvuuden suuntaan
 • Haluatte olla kartalla osaamisesta ja yksilöiden kehittymisen tarpeesta
 • Pyritte tämän ajan johtamiseen, jota helpotetaan digitaalisilla työvälineillä.

Kysymys on monelle johtajalle ja esihenkilölle tuttu: miten poistetaan esteitä työntekijöiden onnistumisen tieltä? Kuinka yksilöiden avulla saavutetaan koko yrityksen tavoitteet? Samalla saatetaan pohtia ankarasti, miten itsensä johtamisen; itseohjautuvuuden ja tiimien yhteisohjautuvuuden kulttuuria kasvatetaan.

Palvelevan johtamisen ja sitä tukevan verkkopalvelun Guidinin (ent. LaaS) avulla kaikki voivat keskittyä olennaiseen. Guidin vastaa kysymykseen, mitä kukin kaipaa johtamiselta. Myös Integratan HR-palvelussa on modernin johtamisen palveluita: Työoikeus auttaa tekemään pykälän parempia päätöksiä ja HRD helpottaa osaamisen kehittämistä ja johtamista.

Ytimessä on ihmisten tarpeiden kuunteleminen: millaista tukea hän tarvitsee juuri nyt voidakseen työssään hyvin? Myös johdon näkökulma on tärkeä: millaista sparrausta ja osaamisen kehittymistä meidän pitää tukea, että pääsemme tiiminä ja yrityksenä tavoitteisiimme?

Palvelevaan johtamiseen siirtyminen lopettaa monelle yritykselle tutun arvailukulttuurin. Uudenlainen, avoin johtamisen tapa ja sitä tukevat palvelut sekä mahdollinen digitaalinen ratkaisu auttavat yritystäsi saavuttamaan strategiset tavoitteet tehokkaammin.

Jokaisella työntekijällä on omat tarpeensa ja oikeus saada tukea silloin, kun sitä tarvitsee. Palvelevan johtamisen avulla kaikki saavat äänensä kuuluviin.

Helena Tirinen, Dista

Alkuun palvelevassa johtamisessa

Palvelevan johtamisen malli ja verkkopalvelun käyttöönotto on nopeaa, kun se tehdään kevyesti pilotoiden. Autamme alkuun askeleissa kohti tulevaisuuden työelämää!

Näin starttaat palvelevaa johtamista

 1. Tee päätös aloittaa! Kyseessä on innostava ja ketterä keikaus, jonka avulla sekä esihenkilöiden, HR:n että tiimiläisten arki muuttuu paremmaksi.
 2. Hanki apua verkkopalvelun sisällön määrittelyyn. Autamme yritystäsi valitsemaan juuri ne palvelut, jotka tukevat sekä tiimiläisiä että esihenkilöitä tilanteessanne parhaiten. 
 3. Teknologia tehokäyttöön. Johtamispalveluiden työkalu Guidin on kuin verkkokauppa, josta yrityksen työntekijät voivat tilata tarvitsemiaan johtamispalveluja.
 4. Kehitä. Verkkopalvelu kehittyy jatkuvasti. Siksi tiimiläiset voivat antaa palautetta platan kautta tilaamistaan palveluista, jolloin kehnoja arvioita saaneita palveluja voidaan kehittää tai karsia.

Kumppanimme käyttöönotoissa

Palvelevaan johtamiseen erikoistunut kumppanimme on kehittänyt verkkoalustan parempaan johtamiseen. Integrata on Guidin-kumppani: autamme yhdessä yritystäsi miettimään ensimmäisen setin johtamispalveluita ja ottamaan teknisen alustan käyttöön.

Näkemyksemme ja kokemuksemme koko HR:n hiekkalaatikosta luo vankan pohjan käyttöönotolle: Guidin-verkkopalvelu ei jää erilliseksi saarekkeeksi 🏝 Integratalaisten avulla saatte käyttöönne parhaat kokemukset ja suositukset alustan käyttöönottoon liittyen.

Varaa demo

Kiinnostuitko palvelevasta johtamisesta? Varaa 30 minuutin esittely, jonka aikana käydään läpi verkkopalveluplattaa sekä muita modernin johtamisen palveluita erilaisten esimerkkien kautta.

VARAA MAKSUTON JÄRJESTELMÄESITTELY

Dista: Palveleva johtaminen tukee itseohjautuvuutta

Distassa haluttiin voimistaa työntekijöiden vaikuttamismahdollisuutta työn sisältöön ja kannustaa itseohjautuvuuteen. Palvelevan johtamisen malli (Leadership as a Service, LaaS) on jo nyt lisännyt intoa työssä ja ymmärrystä työntekijöistä ihmisinä, kertovat Distan myynnistä ja kehityksestä vastaava Helena Tirinen sekä asiakkuusjohtaja Jonna Saks.

Distan LaaS-projekti tiiviisti

Haaste

 • Vaativaa ja intensiivistä soittotyötä tekevistä työntekijöistä haluttiin pitää parempaa huolta
 • Itseohjautuvuuden kulttuuria haluttiin vahvistaa

Ratkaisu

 • Yhdessä määritellyt johtamispalvelut sekä palvelevan johtamisen malli
 • Tarpeisiin muokkautuva, sisällöltään räätälöity pilvipohjainen johtamispalveluiden verkkokauppa Vincit LaaS
 • Tukena HR:n kokonaisuuden hanskaava Integratan tiimi, joka on perehtynyt moderniin johtamiseen ja asiakkaan maailmaan

Tulokset

 • Kasvanut ymmärrys jokaisen työntekijän henkilökohtaisista tarpeista
 • Lisääntynyt yhteisöllisyys ja työtyytyväisyys
 • Vahvistunut innostuminen omaan työhön

Suomen ensimmäinen etämyyntiyritys Dista Oy auttaa asiakkaitaan tehostamaan myyntiä buukkaamalla vartin etätapaamisia asiakkaiden ja heidän potentiaalisten asiakkaidensa välille. Tämän ajan työkulttuurin vahvistaminen ja työntekijöistä huolehtiminen olivat tärkeimmät syyt siirtyä palvelevaan johtamiseen.

– Jokaisella työntekijällä on omat tarpeensa ja oikeus saada tukea silloin, kun sitä tarvitsee. Palvelevan johtamisen avulla kaikki saavat äänensä kuuluviin, kertoo Helena.

Dista ja Integrata aloittivat yhteistyön kolmen kuukauden pilottijaksolla. Vaihe tutustutti ja innosti distalaiset palvelevan johtamisen ideologiaan sekä johtamispalveluiden verkkokauppaan, Vincit LaaS –pilvipalveluun.

– Kun meidän pitkälti nuorista, juuri työelämään astuneista, osa-aikaisista työntekijöistä koostuva työyhteisö pääsi juonesta kiinni, oivalsivat he LaaSin merkityksen. Että hei, minähän saan pyytää, vaatia ja näin vaikuttaa työhöni! Ajattelutapa on muuttunut, ja verkkopalvelu aktivoinut porukkaa ihan hirveästi, kuvailee Jonna.

Helppo alku palvelevaan johtamiseen

Palvelevan johtamisen mallia lähdettiin määrittelemään yhteisillä työpajoilla.

– Työpajoissa kartoitimme Distan johtamispalveluiden ja yrityskulttuurin nykytilan. Määrittelimme tavoitteet, joiden perusteella loimme Distalle ensimmäinen valikoiman johtamispalveluita, Integratan johtamispalvelumuotoilija Tiina Raittinen muistelee kumppanuuden alkua.

Ensimmäisessä versiossa Distan LaaS-palveluiksi valikoitui niin kehittämistä, yhteisöllisyyttä kuin numeroitakin.

Hulluuden highway –palvelu on ideariihi, jossa saa esittää hulluimmatkin työhön ja työyhteisöön liittyvät ideat vapaasti ja ilman suodattimia, kannustavassa ilmapiirissä. Duuninyyttärit kutsutaan kasaan silloin, kun halutaan pitää kimpassa maukas extratauko kiireisen työarjen keskellä. Kuukausittaiset statsit taas auttaa hahmottamaan omaa työssä suoriutumista ja kehittymistä, sillä näissä keskusteluissa käydään yhdessä tiiminvetäjän kanssa läpi soittotyön statistiikkoja.

Palveleva johtaminen antaa työntekijöille tukea juuri silloin, kun he sitä tarvitsevat.

– Ei ihminen välttämättä ole valmis miettimään omaa kehittymistään juuri silloin, kun esihenkilö sitä ehdottaa. Mutta se voi olla ajankohtaista kuukauden päästä. Silloin työntekijän pitäisi saada itse päättää, mitä hän tarvitsee minäkin hetkenä, jotta saavuttaisi tavoitteensa ja toteuttaisi myös yrityksen strategiaa, sanoo Tiina.

Distan Helena Tirinen, Integratan Tiina Raittinen sekä Distan Jonna Saks ovat jumpanneet Distan johtamista. Yritys otti käyttöön LaaS-verkkopalvelun keväällä 2018.

Leadership as a Service -verkkopalvelu kasvaa kokemuksen mukana

Palvelevaan johtamiseen siirtymisen jälkeen ideoimisen vapaus ja kokemus jokaisen samanarvoisuudesta ovat vahvistuneet. Nyt työtä muokataan rohkeammin omannäköiseksi. Myös LaaS-verkkopalvelu muotoutuu tarpeiden mukaan.

– Älyttömän hyvä fiilis työyhteisössä on kohonnut entisestään. Dista-henkeen sopivia palveluita on ollut mahtavaa keksiä ja ne on otettu ilolla vastaan. Taukojumppa-palvelu esimerkiksi lähti vitsistä, mutta valikoitui palveluksi LaaSiin, Helena iloitsee.

Distan vinkit palvelevan johtamisen mallia harkitseville

 1. Viesti avoimesti alusta alkaen. Viestinnällä varmistetaan, että työntekijät ymmärtävät heti startatessa, mitä palvelevan johtamisen malli mahdollistaa arjessa. Viestinnällä saadaan henkilöstö oivaltamaan LaaSin loistavat mahdollisuudet: jokainen voi itse vaikuttaa työssä kehittymiseen ja viihtymiseen.
 2. Ota kaikki mukaan. Uuden edessä voi tuntua jännittävältä päästää irti vanhoista toimintatavoista. Siirtymää helpotetaan, kun henkilöstö osallistetaan uusien johtamispalveluiden muotoilemiseen. Työntekijät osaavat kyllä kertoa, mitä tarvitsevat työnsä tueksi.
 3. Tee palvelusta oma. LaaS-verkkokaupan sisältö on aina yksittäisen organisaation näkemys siitä, mitä johtamispalveluita yrityksessä tarvitaan. Muiden yritysten LaaS-toteutuksista voi etsiä inspiraatiota, mutta mitään ei kannata kopioida sellaisenaan.

Dista ei enää ole Integratan LaaS-asiakas. Päivitetty 09/2021.

Johtamispalvelumuotoilija parantaakseen (työ)elämää

Työelämä ja johtaminen muuttuvat koko ajan. Johtamispalvelumuotoilijana saan oivalluttaa, tukea ja haastaa yrityksiä siirtymässä kohti palvelevaa johtamista (Leadership as a Service, LaaS). Autan asiakkaitamme löytämään heille sopivimman palvelevan johtamisen mallin sekä oikeanlaisen setin johtamispalveluita.

Vuoden 2017 lopussa kaikki tapahtui samaan aikaan. Tein positiivisen raskaustestin ja sain työtarjouksen johtamispalvelumuotoilijan pestistä Integratalta – parin päivän välein 😅 Koska koko rekrytointiprosessin ajan keskustelu oli ollut avointa ja suoraviivaista, ajatustenvaihto perheenlisäyksen tuomasta elämänmuutoksestakin sujui sukkelaan. Kuulemma hyvää tyyppiä ei päästetty karkuun mammiksen takia.

Tulin Integratalle rakentamaan uutta liiketoimintaa. Sutinaa palvelevan johtamisen ja itse Vincit LaaS -alustan ympärillä on. Yrityksissä kuitenkin vasta mietitään, koska on sopiva aika tehdä muutos johtamiskulttuuriin. Siksi työni sisältö on alkuvaiheessa ollut etenkin markkinan herättelyä.

Sutina on johtanut työhönkin. Pääsin vetämään ensimmäisiä LaaS-käyttöönottoja aika nopeasti. Yksi asiakkaistani on soittotyötä tekevä Dista. He lähtivät LaaS-käyttöönottoon tukeakseen työntekijöidensä itseohjautuvuutta.

LaaS ei ole pelkästään työkalu, vaan ideologia, joka pitää viedä kaikkeen arjen tekemiseen. On innostavaa olla edistämässä asiakkaidemme muutosmatkaa!

Integratan yrityskulttuurissa ei pönötetä

Integratan porukka oli tuttua jo ennalta yhteistyön myötä. Hyppäsin nimittäin Integratalle asiakkaaltamme. Siltoja ei polteltu, vaan Teleperformance on edelleen meidän asiakas.

Aiemman yhteistyön kautta olin jo tiennyt, että integratalaiset ovat rentoa ja mukavaa porukkaa. Täällä on hyvä meininki; hommia tehdään tosissaan, mutta ei otsat rutussa. Lisäksi Integratan vitsihuumori on ihan parasta. Puhe siitä, että täällä jokainen saa olla oma itsensä, ei ole vain sanahelinää, vaan tämän voi oikeasti havaita arjen keskellä.

Parasta työssäni on se, kun näen ihmisten oivaltavan palvelevan johtamisen ideologian. Innostun, kun näen muiden innostuvan ja onnistuvan!

Johtamispalvelumuotoilija Tiina Raittinen oivalluttaa palvelevan johtamisen saloihin
Tiina Raittinen juuri ennen äitiysloman alkua keväällä 2018.

Vinkit johtamispalvelu­muotoilijaksi haluavalle

 1. Ymmärrä oma keskeneräisyytesi. Vaikka olisi kuinka rautainen osaaja, ei ole ikinä valmis. Työelämä, johtaminen ja ihmiskäsitykset muuttuvat koko ajan. On oltava valmis oppimaan jatkuvasti!  
 2. Ihmistuntemukseen kannattaa panostaa. Nykypäivänä myynti on vaikuttamista, mutta ihmistuntemusta tarvitaan myös arjen asiakastyössä. Ymmärtämällä ihmismielen toimintaa, onnistuu parhaiten löytämään asiakasorganisaatiolle parhaimmat ratkaisut. Ihmisten erilaisuuden käsittäminen auttaa kaivamaan organisaation syvimmät tarpeet johtamispalveluille.
 3. Substanssi HR:stä mahdollistaa. HR-prosessien ja niiden taustalla olevien syiden ymmärtäminen aina perehdytyksestä exit-vaiheeseen on tärkeää johtamispalvelumuotoilijan tehtävässä.  

Johtamis­palvelumuotoilijan arki

 • Oivalluttaa asiakkaita palvelevan johtamisen hyödyistä
 • Auttaa asiakkaita löytämään yksilölliset tarpeet johtamispalveluille
 • Muotoilla johtamispalvelut yhdessä asiakkaiden kanssa
 • Sparrata ja tukea LaaS:n ja palvelevan johtamisen käyttöönoton jälkeen
 • Suunnittella ja fasilitoida työpajoja, vetää projekteja
 • Etsiä uusia asiakkaita esimerkiksi social sellingin avulla, sekä hoitaa muuta myynti- ja tarjoustyötä 

Integratalaiseksi?

Kiinnostuitko integratalaisuudesta? Tilaa urakirje jättämällä yhteystietosi alle. Emme spämmää, mutta lupaamme lähettää sinulle tiedon uusista uramahdollisuuksista!

Artikkelin kirjoittanut Tiina Raittinen on siirtynyt Integratalta uusien haasteiden pariin.

Suomen paras työpaikka Euroopan 8. paras

Integratan työelämänparantajat edustavat tutkitusti maanosan kahdeksanneksi (8.) parasta työpaikkaa. Sijoitus Euroopan parhaat työpaikat -listalla selvisi torstai-iltana 14.6.2018 Ateenassa. Tutkimukseen osallistui 2 800 yritystä koko Euroopasta.

– Integrata on onnistunut rakentamaan todella vahvan luottamuksen ilmapiirin johdon ja henkilöstön välille. Luottamus ja ihmisen asettaminen keskiöön heijastuvat tuloksellisesti myös asiakkaille. Kaikessa tekemisessä näkyy Integratan oma tapa tehdä asioita – inhimillisesti eikä liian vakavasti, kertoo Great Place to Work Finlandin® konsultti Joni Sarpo.

– Olemme tavallisen työelämän kapinallinen. On hienoa, että ihmisläheinen johtamistapa saa tunnustusta. Ei ainoastaan Suomen, vaan koko Euroopan mittakaavassa, summaa Integratan toimitusjohtaja Riku Heinonen.

Tutkimukseen osallistui yhteensä yli 2 800 organisaatiota, jotka edustivat yli 1,6 miljoonan työntekijän kokemusta työpaikastaan, yhteensä 19 maassa. Tänä vuonna Euroopan parhaiden työpaikkojen listalle nousevat organisaatiot edustavat tulevaisuuden yrityskulttuureja, joissa rakennetaan hyvää työpaikkaa kaikille.

Kuinka voittava yrityskulttuuri rakennetaan?

Olemme tuoneet teknologian ihmisläheisen johtamisen tueksi. Käytössämme on palvelevan johtamisen malli sekä Vincitin Leadership as a Service eli LaaS-alusta. Tutustu aiheeseen lisää LaaS-aiheisen webinaarimme avulla!