Integrata aikoo olla hiilineutraali vuoteen 2024 mennessä – positiivinen hiilikädenjälki kerrallaan. Miten? Integratalainen vastuullisuustyöryhmän jäsen Eva Rossi avaa päästövähennyspolkua hiilineutraaliustavoitteeseen ja pohtii pienten positiivisten kädenjälkien jättämistä.

Laskimme keväällä Integratan historian ensimmäisen hiilijalanjäljen ja päätimme, että vuoden 2024 loppuun mennessä Integratasta tulee hiilineutraali yritys. Tällä hetkellä työn alla on tiekartan ja mittareiden viimeistely, joilla jatkossa seurataan, että varmasti mennään koko ajan oikeaan suuntaan. Laskentaa ei haluttu ulkoistaa, vaan ajatus oli, että samalla kun itse laskemme hiilijalanjälkeä, opimme koko ajan lisää jatkoa varten.

Konkreettisesti tiekartta onkin polku: Päästövähennyspolku tarkoittaa sitä, että jokainen Integratan hiilijalanjälkilaskennassa mukana oleva päästöluokka (energia, jäte, matkustus ja hankinnat) käydään yksitellen läpi, ja jokaisen luokan kohdalla arvioidaan ja tutkitaan ne toimenpiteet, joita on mahdollista tehdä päästöjen vähentämiseksi.

Päästövähennyspolun lisäksi samalla kertaa rakennetaan jokaiselle sovitulle toimenpiteelle vielä oikeanlaiset mittarit, jotta tavoitteen toteutumista pystytään seuraamaan. Viimeisenä vuorossa on kompensointi niiden päästöjen osalta, joita ei pystytä vähentämään tai joiden syntyyn ei pystytä vaikuttamaan.

”Laskentaa ei haluttu ulkoistaa, vaan ajatus oli, että samalla kun itse laskemme hiilijalanjälkeä, opimme koko ajan lisää.”

Integratalainen Eva Rossi.

Tässä laskentaprojektissa on opittu paljon. Välillä on meinannut iskeä myös uskonpuute. Palveluita tuottavan asiantuntijayrityksen päästöt kun tuntuvat äkkiseltään ajateltuina verrattain pieniltä suhteessa moneen muuhun toimialaan, ja onkin helppo kyseenalaistaa, miksi uhrata aikaa tällaiseen.

Mitään lakisääteistäkään velvoitetta Integratalla ei vielä olisi mihinkään normaalista poikkeavaan panostukseen ympäristövastuuseen liittyvissä jutuissa. Miksi siis nähdä vaivaa hiilineutraaliuden ja myös muiden vastuullisuusasioiden eteen ja antaa vastuullisuudelle ihan oma paikkansa jopa strategiassa?

Selvyyden vuoksi täytyy tosin sanoa, että vaikka vastuullisuus onkin nyt sanoitettu kiinteäksi osaksi myös yrityksemme strategiaa, niin se on ollut siellä todellisuudessa aina, ja kulkenut sisäänrakennettuna arvoissa sekä yrityskulttuurissa ihan perustamisesta asti.

Nyt se vain nostetaan selvemmin kaikkien näkyville.

Positiivisia hiilikädenjälkiä

Mutta takaisin hiilineutraaliuteen.

Digitalisaatio lisääntyy valtavaa vauhtia ja sen vaikutus ympäristöön on paljon suurempi kuin äkkiseltään ajateltuna uskoisi. Esimerkiksi ICT-alan ja tätä alaa lähellä olevien asiantuntijayritysten osuus koko maailman mittakaavan päästöistä on oikeasti todella suuri, jopa lentoliikennettä vastaava.

Sähköisiä palveluita tarjoava asiantuntijayritys – kuten Integrata – ei ole poikkeus.

Käytännössä tämän alan yritysten päästöt muodostuvat vain enemmän ns. katseilta piilossa, kuin nyt vaikkapa lentoalan tai tehtaiden näkyvät päästöt. Ja lisäksi alan päästöt kasvavat hurjaa vauhtia vuosittain sähkökulutuksen koko ajan lisääntyessä.

Valtaosa näistä päästöistä ei myöskään näy Suomessa, koska päästöt syntyvät Suomen rajojen ulkopuolella sijaitsevissa palvelinkeskuksissa, ja näin ollen päästöt myös raportoidaan pääosin ulkomaille. Tämä on iso ongelma, johon toivottavasti lähitulevaisuudessa saadaan enemmän läpinäkyvyyttä ja myös kansainvälisen tason säätelyä.

Integratan hiilineutraaliustavoite onkin itseasiassa osa isompaa kokonaistavoitetta: tuottaa edelläkävijöiden joukossa toimialalla hiilineutraalia HR:n kokonaispalvelua digitalisoituvassa maailmassa.

”Haluamme edelläkävijöiden joukossa tuottaa toimialalla hiilineutraalia HR:n kokonaispalvelua digitalisoituvassa maailmassa.”

Integratan kokonaistavoite.

Tätä kautta haluamme kiinnittää samalla enemmän muiden alalla toimivien yritysten ja yhteistyökumppaneiden huomiota ympäristöasioihin – mutta positiivisuuden kautta. Yhdessä tehden vaikutukset ovat aina suurempia kuin yksin toimiessa.

Kun oma toimintamme on hiilineutraalia, pystymme moninkertaistamaan hyödyt tarjoamalla hiilineutraalia palvelua, joka taas osaltaan auttaa asiakkaitamme puolestaan pienentämään omaa hiilijalanjälkeään. Tätä kautta lähetämme maailmalle satoja pieniä, vihreitä ja positiivisia kädenjälkiä.

”Kun oma toimintamme on hiilineutraalia, pystymme moninkertaistamaan hyödyt tarjoamalla hiilineutraalia palvelua, joka taas osaltaan auttaa asiakkaitamme puolestaan pienentämään omaa hiilijalanjälkeään.”

Positiivista palvelua – ja kädenjälkiä.

Jokainen kädenjälki on arvokas tässä isossa yhteisessä tavoitteessa ympäristön hyväksi. Kokonaisvaikutus on tässä(kin) asiassa osiensa summa ja hyöty yhteisen ympäristön eteen moninkertaistuu hetkessä. Kaikkien hyväksi.

Hyvän tekemistä ei kannata jättää tekemättä siksi, että teko tuntuu alunperin pieneltä. Pienen mittaluokan asiasta tuleekin usein suuri, kun katsoo kokonaiskuvaa.

Ja niinkuin monessa muussakin asiassa, myös tässä matka on vähintään yhtä tärkeä kuin päämäärä. Kun tieto lisääntyy, kasvaa myös tahto tehdä enemmän vastuullisuuden eteen joka osa-alueella. Ja kun vastuullisuus on syvällä perustuksissa, eli yrityksen arvoissa ja kulttuurissa, niin päälle on helppo rakentaa.

Pala palalta lisää pieniä tekoja, jotka ohjaavat kohti kestävämpää suuntaa. Yksi, pieni kädenjälki kerrallaan.

👋🏻💚