Perhevapaauudistus tulee voimaan elokuussa 2022. Uudistuksella tavoitellaan työelämän ja vanhempien tasa-arvoa. Uudistus tuo muutoksia HR-, työaika- ja palkkajärjestelmiin. Mikä muuttuu ja miten muutostyöt vaikuttavat?

Perhevapaauudistus huomioi entistä paremmin eri perhemuodot.

Myös vanhempainvapaiden määrä kasvaa ja vapaiden käytön joustavuus lisääntyy. Uuden lain soveltaminen riippuu lasketusta ajasta. Uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Jos laskettu aika on aikaisintaan 4.9.2022, perhe saa vanhempainpäivärahoja 1.8.2022 alkaen, uuden lain astuttua voimaan.

Mikä muuttuu, mikä ei ja mihin muutos vaikuttaa?

  • Äitiysvapaa ja isyysvapaa muuttuvat termeinä sukupuolettomiksi, ja ne korvataan uusilla vapailla, raskausvapaalla sekä vanhempainvapaalla.
  • Vanhempainvapaita voi siirtää esimerkiksi vanhemman puolisolle, tai muulle huoltajalle.
  • Raskaus- tai vanhempainvapaan palkallisuuden määrittelevät jatkossakin työehtosopimukset. Työsopimuslaki ei ota kantaa palkallisuuteen.
  • Vuosilomaa kerryttävää raskaus- ja vanhempainvapaata on jatkossa 160 arkipäivää (aiemmin 156 päivää).
  • Vapaiden määrä kasvaa yhteensä 320 päivään.

Perhevapaiden palkallisuus ei siis lähtökohtaisesti muutu ja vapaiden hakemisen ja ilmoittamisen prosessi pysyy ennallaan. Muutoksia tulee kuitenkin poissaolojen pituuksiin ja lomien kertymiseen. Tämä aiheuttaa muutoksia niin HR-, työaika- kuin palkkajärjestelmiin. Muutos näkyy myös järjestelmien käyttäjille muun muassa niin, että uusia ja vanhoja poissaolokoodeja on mahdollista käyttää järjestelmissä pari vuotta päällekkäin.

Apua asiakaspalvelusta

Integratan kokonaispalvelussa toimittamiin järjestelmiin muutostyöt on mahdollista tilata erikseen pääkäyttäjätyönä tuttuun tapaan asiakaspalvelumme kautta. Asiakaspalvelusta tilaat asiakkaanamme mm. perhevapaauudistuksen uudet suositellut Mepco-poissaolokoodit sekä muut muutostyöt. Huolehdittehan uudet poissaolokoodit myös muihin järjestelmiin.

Huomisen HR suoraan sähköpostiin?

Asiakkaanamme saat huomisen HR:n tärkeät tiedotteet suoraan sähköpostiin. Voit tilata letterimme myös, vaikket olisikaan asiakkaamme. Kirjeessä ajankohtaista asiaa ja valikoituja viisauksia HR:n hiekkalaatikolta.

Jos et enää suorita sähköpostia, voit signata itsesi kuukausikirjeemme tilaajaksi myös LinkedInissä.