Integratan Palkkatulokaskoulussa pilotoidaan perehdytystä pelillisyyden avulla. Osana osallistavaa perehdytystä veimme Perehdytyspelimme™️ sovellukseen. Integratalainen Eva Rossi avaa appia ja ajatustamme modernista perehdytyksestä.

Integratan Palkkatulokaskoulu starttasi syyskuussa 2021. Tähtäimessä on kantaa yhteiskuntavastuuta yhdessä kumppanimme TAKKin kanssa ja kouluttaa tulevaisuuden palkkapalveluasiantuntijoita alalle. Myös perehdytys haluttiin hoitaa osallistaen sekä tämän päivän menetelmin.

”Myös perehdytys haluttiin hoitaa osallistaen sekä tämän päivän menetelmin.”

Integratalainen asiantuntija Eva Rossi.

Palkkatulokaskoululaiset pilotoivat perehdytyksessään pelillisyyttä toisen kumppanimme Seppo.io:n sovelluksella. Alusta on suunniteltu moderniin ja mobiiliin oppimiseen sekä kouluttamiseen. Se taipuu hienosti myös modernin perehdytyksen tarpeisiin.

Seppo-sovelluksen taustalla on vahva pedagogiikan tuntemus ja appi onkin kehitetty alkujaan oppilaitosten käyttöön ja vasta myöhemmin tuotu myös yritysmaailmaan. Peliä ja sen kulkua on mietitty erityisesti pedagogisesta näkökulmasta, miksi se olikin oiva valinta myös TAKKin kanssa toteutettavaan Palkkatulokaskouluun.

Kuin myös kumppaniksi meille:

– Yhteistyö integratalaisten kanssa oli yhtä jouhevaa ja iloisen kuplivaa, kuin millaisen kuvan olin saanut ennakkoon Integratan nettisivujen perusteella. Siinä mielessä perehdyttäminen pelillistämisen kautta sopi kuvaamaan heidän yrityskulttuuriaan erinomaisesti, kertoo Seppon Customer Success Manager Sarri Kukkonen.

– Se antaa myös pelaajalle omakohtaisen kokemuksen siitä, millaisesta yrityksestä on kyse ja mitä on odotettavissa myös jatkossa.

Peliä ja pedagogiikkaa

Pelillinen oppiminen auttaa syventämään tietoa ja innostaa oppimaan yksin ja ryhmän kanssa, ja sitä kautta osallistaa perehdytettävää hänen omaan perehdytykseensä aiempaa perinteistä perehdytystä paremmin.

”Perehdyttäminen, jossa hyödynnetään pelillistämistä, auttaa käsittelemään tietoa aktiivisesti itse, jolloin opittavan sisällön omakohtainen sisäistäminen paranee.”

Pääkouluttaja Santeri Jaakkola, Seppo.io

– Perehdyttäminen, jossa hyödynnetään pelillistämisen elementtejä auttaa usein innostamaan ja panostamaan käsiteltävänä olevaan asiaan vahvemmin, kuin perinteisten powerpointtien tai luentojen pitäminen. Se auttaa osallistujia käsittelemään tietoa aktiviisesti itse, jolloin asioiden muistaminen sekä opittavan sisällön omakohtainen sisäistäminen paranee, kertoo pääkouluttaja Santeri Jaakkola Sepposta.

– Ryhmätöissä myös tutustuminen toisiin on helppoa yhteisten tehtävien kautta.

Peli käyntiin!

Perinteisen Perehdytyspelimme™️ pelilauta on viety palkkatulokaskoululaisille sovelluksella pelattavaan muotoon. Tulokkaat tekevät apissa yksilö- ja ryhmätehtäviä sekä niin kutsuttuja koetehtäviä. Heidän päänmenokseen on toteutettu myös erilaisia ryhmä- ja videotehtäviä, joissa ei tarvitse huumorissa säästellä.

”Perinteinen Perehdytyspelimme™️ on viety palkkatulokaskoululaisille sovelluksella pelattavaan muotoon.”

Pyrimme innostavaan perehdytykseen.

Pelaajat ratkovat tehtäviä apin avulla mobiililaitteita käyttäen, hyödyntäen alustan multimediamahdollisuuksia. Peliä on mahdollista pelata myös työpöytäversiona.

Pelin ovat Seppon asiantuntijoiden opastuksella rakentaneet integratalaiset itse:

– Perehdytyspelin rakentaminen yhdessä tiimin kanssa on ollut oikein mukava kosketus uudenlaiseen pelillisen oppimisen alustaan. Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri ja digitaalista oppimista aikanaan opiskelleena on ollut hienoa nähdä pelillisen oppimisrungon siirtyminen opetukseen. Seppo tarjoaa myös tosi mielenkiintoisia mahdollisuuksia pelillistettyyn oppimiseen ja opettamiseen laajemminkin, summaa peliä talon sisällä teknisesti koostava integratalainen Henrik Aminoff.

Mukana on myös koko Palkkatulokaskoulun ohjaajatiimi.

Palautetta puolin ja toisin

Perehdytyksen aikana me Palkkatulokaskoulun ohjaajat ohjaamme pelin kulkua ja arvioimme pelaajilta tulevia vastauksia. Sovellus mahdollistaa meille myös palautteenannon. Pelaajien saamat pisteet ja palaute sekä yhdessä tekeminen innostavat eteenpäin!

Palkkatulokaskoululaisilta on saatu pelistä jo hyvää palautetta, vaikka ehdimme vasta aloittaa. Pilotin pohjalta tarkoituksenamme on myöhemmin laajentaa osallistavaa oppimista mahdollisesti myös koko muuhun Integratan perehdytykseen.

Sitä ennen, testaamme alustan avulla vielä sisäisen tietoturvaperehdytyksen toteuttamista.

Pysy kartalla tämän päivän perehdytyksestä

Jos haluat kuulla kokemuksiamme palkkahallinnon perehdytyksen pelillistämisestä sekä osallistavasta perehdytyksestä myös myöhemmin – liity Kuppikuntaan ja tilaa tästä valikoituja viisauksia sisältävä kuukausikirjeemme.