Tiima-työajanhallinnan järjestelmä on oikea valinta, mikäli työajan seuraamisen lisäksi on tärkeää tietää, mitä työtä on tehty.

Tiima-työajanhallintajärjestelmä tiiviisti

  • Kannattavampaa liiketoimintaa. Tiiman avulla saat kerättyä todelliset työaikatoteumat ja vietyä työaikatiedot palkanmaksun, suunnittelun, laskutuksen ja hinnoittelun pohjaksi.
  • Tasapuolisuutta työhön. Kun koko yritys hoitaa työajanseurannan keskitetysti, tiedetään (ei arvailla!) tehdyn työn määrä. Palkanmaksu, ylityöt huomioiden, hoituu helpommin.
  • Tämän päivän teknologiaa. Tiima on selainpohjainen, helposti käyttöönotettava SaaS-ratkaisu, joka skaalautuu yrityksesi kasvun mukana. Työaikaleimaukset on mahdollista tehdä myös mobiilisti.

Unohda paperinpyöritys ja Excel-rumba. Tiima on työajanhallinnan järjestelmä, jonka avulla seuraat organisaatiossa tehtävää työtä kätevästi. Suurimman hyödyn saat irti, kun yhdistelette Tiiman tietoa muuhun liiketoimintatietoon.

Tiima on oikea valinta organisaatioille, joissa työajan seuraamisen lisäksi on tärkeää tietää, mitä työtä on tehty. Tiima helpottaa laskutettavan työn ja ylitöiden seurantaa sekä projektien raportointia. Asiantuntijat voivat helposti tarkistaa itse, mitkä tunnit ovat palkanmaksun perusteena.

Mikäli yrityksessäsi tehdään epäsäännöllistä työtä vuoroissa, työajan seuraaminen Tiiman leimausominaisuuden avulla sopii kuin nenä päähän. Työaikaleimauksen voi tehdä joko mobiilisti, tietokoneen kautta tai erillisen laitteen avulla.

Lomat, liukumat ja poissaolot hanskaan

Loma-aikojen suunnittelu sujuu mainiosti Tiiman avulla. Lomasaldot pysyvät keskitetysti hallinnassa: niin työntekijät kuin esihenkilötkin voivat tarkistaa tilanteen suoraan Tiimasta.

Myös poikkeustilanteet saadaan Tiiman avulla nakeliin näppärästi. Mikäli henkilö ei ole kirjannut tuntejaan aikoihin tai esihenkilö ei ole hyväksynyt tiiminsä tunteja, voidaan tähän puuttua nopeasti. Myös poissaolojen käsittely ja tietojen vienti tarvittaessa palkanlaskentaan asti hoituu Tiiman avulla.

VARAA MAKSUTON JÄRJESTELMÄESITTELY

Mitä Tiima mahdollistaa? Viisi esimerkkiä

  1. Resursointi ja työajanseuranta
  2. Liukumat ja työaikapankit – kätevä ominaisuus niin henkilöille kuin esihenkilöillekin
  3. Lomasuunnittelu ja poissaolot
  4. Tulkinnat TES:ien pohjalta sekä liittymät palkanlaskentaan
  5. Raportointi ja integraatiot esimerkiksi HR- ja palkkajärjestelmiin

VARAA MAKSUTON JÄRJESTELMÄESITTELY