Kumpi teillä määrää, koska ja miten tiimiläisiä johdetaan: ennalta päätetty HR-prosessi ja sen asettamat deadlinet, vai tiimiläisen aito tarve? Palveleva johtaminen ja sitä tukeva verkkopalvelu Guidin parantavat johtamista, lisäävät työtyytyväisyyttä ja kartoittavat sekä yksilön osaamista että auttavat kehittymään. Myös työnantajamielikuva saa nostetta.

Kenelle palveleva johtaminen sopii?

  • Haluatte – ja uskallatte – uudistaa johtamistapojanne, jotta pääsette toteuttamaan strategiaanne tykimmin
  • Koette, että johtaminen kuuluu kaikille (ei vain ”kulmahuoneelle”)
  • Haluatte ymmärtää tiimiläisiänne paremmin yksilöinä – ihmisinä
  • Mielitte muutosta itse- tai yhteisöohjautuvuuden suuntaan
  • Haluatte olla kartalla osaamisesta ja yksilöiden kehittymisen tarpeesta
  • Pyritte tämän ajan johtamiseen, jota helpotetaan digitaalisilla työvälineillä.

Kysymys on monelle johtajalle ja esihenkilölle tuttu: miten poistetaan esteitä työntekijöiden onnistumisen tieltä? Kuinka yksilöiden avulla saavutetaan koko yrityksen tavoitteet? Samalla saatetaan pohtia ankarasti, miten itsensä johtamisen; itseohjautuvuuden ja tiimien yhteisohjautuvuuden kulttuuria kasvatetaan.

Palvelevan johtamisen ja sitä tukevan verkkopalvelun Guidinin (ent. LaaS) avulla kaikki voivat keskittyä olennaiseen. Guidin vastaa kysymykseen, mitä kukin kaipaa johtamiselta. Myös Integratan HR-palvelussa on modernin johtamisen palveluita: Työoikeus auttaa tekemään pykälän parempia päätöksiä ja HRD helpottaa osaamisen kehittämistä ja johtamista.

Ytimessä on ihmisten tarpeiden kuunteleminen: millaista tukea hän tarvitsee juuri nyt voidakseen työssään hyvin? Myös johdon näkökulma on tärkeä: millaista sparrausta ja osaamisen kehittymistä meidän pitää tukea, että pääsemme tiiminä ja yrityksenä tavoitteisiimme?

Palvelevaan johtamiseen siirtyminen lopettaa monelle yritykselle tutun arvailukulttuurin. Uudenlainen, avoin johtamisen tapa ja sitä tukevat palvelut sekä mahdollinen digitaalinen ratkaisu auttavat yritystäsi saavuttamaan strategiset tavoitteet tehokkaammin.

Jokaisella työntekijällä on omat tarpeensa ja oikeus saada tukea silloin, kun sitä tarvitsee. Palvelevan johtamisen avulla kaikki saavat äänensä kuuluviin.

Helena Tirinen, Dista

Alkuun palvelevassa johtamisessa

Palvelevan johtamisen malli ja verkkopalvelun käyttöönotto on nopeaa, kun se tehdään kevyesti pilotoiden. Autamme alkuun askeleissa kohti tulevaisuuden työelämää!

Näin starttaat palvelevaa johtamista

  1. Tee päätös aloittaa! Kyseessä on innostava ja ketterä keikaus, jonka avulla sekä esihenkilöiden, HR:n että tiimiläisten arki muuttuu paremmaksi.
  2. Hanki apua verkkopalvelun sisällön määrittelyyn. Autamme yritystäsi valitsemaan juuri ne palvelut, jotka tukevat sekä tiimiläisiä että esihenkilöitä tilanteessanne parhaiten. 
  3. Teknologia tehokäyttöön. Johtamispalveluiden työkalu Guidin on kuin verkkokauppa, josta yrityksen työntekijät voivat tilata tarvitsemiaan johtamispalveluja.
  4. Kehitä. Verkkopalvelu kehittyy jatkuvasti. Siksi tiimiläiset voivat antaa palautetta platan kautta tilaamistaan palveluista, jolloin kehnoja arvioita saaneita palveluja voidaan kehittää tai karsia.

Kumppanimme käyttöönotoissa

Palvelevaan johtamiseen erikoistunut kumppanimme on kehittänyt verkkoalustan parempaan johtamiseen. Integrata on Guidin-kumppani: autamme yhdessä yritystäsi miettimään ensimmäisen setin johtamispalveluita ja ottamaan teknisen alustan käyttöön.

Näkemyksemme ja kokemuksemme koko HR:n hiekkalaatikosta luo vankan pohjan käyttöönotolle: Guidin-verkkopalvelu ei jää erilliseksi saarekkeeksi 🏝 Integratalaisten avulla saatte käyttöönne parhaat kokemukset ja suositukset alustan käyttöönottoon liittyen.

Varaa demo

Kiinnostuitko palvelevasta johtamisesta? Varaa 30 minuutin esittely, jonka aikana käydään läpi verkkopalveluplattaa sekä muita modernin johtamisen palveluita erilaisten esimerkkien kautta.

VARAA MAKSUTON JÄRJESTELMÄESITTELY

Johtamisen uusi aika odottaa. Saammeko auttaa?