Kumpi teillä määrää, koska ja miten tiimiläisiä johdetaan: ennalta päätetty HR-prosessi ja sen asettamat deadlinet, vai tiimiläisen aito tarve? Palveleva johtaminen ja sitä tukeva verkkopalvelu Vincit LaaS tehostavat johtamista ja lisäävät työtyytyväisyyttä. Myös työnantajaimago saa nostetta.

Kenelle palveleva johtaminen sopii?

  • Haluatte uudistaa johtamistapojanne, jotta pääsette toteuttamaan strategiaanne vahvemmin
  • Koette, että johtaminen kuuluu kaikille
  • Haluatte ymmärtää tiimiläisiänne paremmin yksilöinä
  • Mielitte muutosta itseohjautuvuuden suuntaan
  • Pyritte tämän ajan johtamiseen, jota helpotetaan digitaalisilla työvälineillä.

Kysymys on monelle johtajalle ja esihenkilölle tuttu: miten poistetaan esteitä työntekijöiden onnistumisen tieltä? Kuinka yksilöiden avulla saavutetaan koko yrityksen tavoitteet? Samalla saatetaan pohtia ankarasti, miten itsensä johtamisen ja itseohjautuvuuden kulttuuria kasvatetaan.

Palvelevan johtamisen ja sitä tukevan verkkopalvelun Vincit LaaS:n avulla kaikki voivat keskittyä oleelliseen. LaaS vastaa kysymykseen, mitä eri ihmiset kaipaavat johtamiselta.

Ytimessä on työntekijöiden tarpeiden kuunteleminen: millaista tukea ihminen tarvitsee juuri nyt voidakseen töissä hyvin? Myös johdon näkökulma on tärkeä: millaista sparrausta ja osaamisen kehittymistä meidän pitää tukea, että pääsemme tiiminä ja yrityksenä tavoitteisiimme?

Näistä tarpeista muodostetaan palveluita, jotka napataan käyttöön johtamispalveluiden verkkokaupasta eli Vincit LaaS -alustalta.

Palvelevaan johtamiseen siirtyminen lopettaa monelle yritykselle tutun arvailukulttuurin. Uudenlainen johtamisen tapa ja sitä tukeva digitaalinen ratkaisu auttavat yritystäsi saavuttamaan strategiset tavoitteet entistä tehokkaammin.

Jokaisella työntekijällä on omat tarpeensa ja oikeus saada tukea silloin, kun sitä tarvitsee. Palvelevan johtamisen avulla kaikki saavat äänensä kuuluviin.

Helena Tirinen, Dista

Alkuun palvelevan johtamisen kanssa

Palvelevan johtamisen malli ja verkkopalvelun käyttöönotto on nopeaa, kun se tehdään kevyesti pilotoiden. Autamme yrityksesi alkuun ketterästi! 

Näin pääset alkuun palvelevassa johtamisessa

  1. Tee päätös aloittaa! Kyseessä on innostava, mutta ketterä muutos, jonka avulla sekä esihenkilöiden, HR:n että tiimiläisten arki muuttuu paremmaksi.
  2. Hanki apua verkkopalvelun sisällön määrittelyyn. Autamme yritystäsi valitsemaan juuri ne palvelut, jotka tukevat sekä tiimiläisiä että esihenkilöitä tilanteessanne parhaiten. 
  3. Teknologia tehokäyttöön. Johtamispalveluiden työkalu Vincit LaaS on kuin verkkokauppa, josta yrityksen työntekijät voivat tilata tarvitsemiaan johtamispalveluja.
  4. Kehitä. Verkkopalvelu kehittyy jatkuvasti. Siksi tiimiläiset voivat antaa palautetta Vincit LaaS:n kautta tilaamistaan palveluista, jolloin kehnoja arvioita saaneita palveluja voidaan kehittää tai karsia.

Integrata on Vincitin kumppani LaaS-käyttöönotoissa

Ohjelmistoyritys Vincit on kehittänyt teknisesti Leadership as a Service -verkkoalustan. Integrata on Vincitin kumppani: autamme yritystäsi miettimään ensimmäisen setin johtamispalveluita ja ottamaan teknisen alustan käyttöön.

Näkemyksemme ja kokemuksemme koko HR:n hiekkalaatikosta luo vankan pohjan käyttöönotolle: LaaS-verkkopalvelu ei jää erilliseksi saarekkeeksi.  Integratan avulla saatte käyttöönne parhaat kokemukset ja suositukset LaaS-verkkokaupan käyttöönottoon liittyen.

Varaa Leadership as a Service -demo

Kiinnostuitko LaaS:ta? Varaa 30 minuutin esittely, jonka aikana käydään läpi LaaS-verkkopalvelun sisältöä erilaisten esimerkkien kautta.

VARAA MAKSUTON JÄRJESTELMÄESITTELY

Johtamisen uusi aika odottaa. Saammeko auttaa?

Mirja Kanerva

Asiakkuudet, vanhempainvapaalla mirja.kanerva@integrata.fi 050 323 0932