Osana humaania HR-palvelua tarjoamme työoikeudellista tukea tärkeisiin liiketoiminnallisiin päätöksiin sekä osaksi ennakoivaa tekemisestä. Työsuhdejuristista on apua viimeistään tilanteen enteillessä eripuraa. Työsuhdejuridinen palvelu​ varmistaa, että asiat hoidetaan pykäliä pitkin eikä päädytä pattitilanteeseen. HR-lakipalvelu sopii jok’ikiselle yritykselle, joka tarvitsee tukea työsuhdelakiasioissa.

Työoikeus tutuksi

  • Laillinen lakituki. Työsuhdejuristimme tukee asiakasta tilanteiden hyvässä ja humaanissa johtamisessa​ – lainopilliset seikat huomioiden.
  • Huomio huomioinnissa. Takaamme, että hoidamme asianne laillisesti ja sen lisäksi kokonaisuutena liiketoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisesti. Huolehdimme myös integratalaisella ihmisyydellä, että prosessissa otetaan huomioon humaanit tekijät​ ja kunnioitetaan aina ihmistä.
  • Ennakoi eripura ennen eskaloitumista. Ennakoimalla esimerkiksi ratkaiset työsuhderiidan (jo ennen riitaa), hankit työsopimuspohjan helpompaan HR:ään ja huomisen varalle, tai päätät työsuhteen sopuisasti sopparilla.
  • Apua asian ajamiseen. Mikäli päädytään pattitilanteeseen, työoikeusjuristi varmistaa tuen myös esihenkilöille ja johtajille​ haastavien HR-tilanteiden hoidossa; kun käsillä on tiukkaa tekevä työsuhteen purkaminen, hankalan työntekijän irtisanominen tai täpärät neuvottelu- tai yrityskauppatilanteet.

Tavanomaisia työsuhdejuridisia tarpeita

  • Haastavat HR-tilanteet. Haastavan tilanteen hyvä hoito haasteetta – miten tulee toimia? Tiukkoihin tilanteisiin työyhteisössä, tiimissä tai työntekijän kanssa. Tai kun tilanteena on työntekijän irtisanominen, varoitusprosessit​, muutosneuvottelut​ tai lomautukset. Tarjolla integratalaista ihmisyyttä sekä muutoksiin myös HRD-palvelua.
  • Työsuhdeasiat. Paikallinen sopiminen ja yhteistoiminta henkilöstön kanssa​, työehtosopimusasiat​, työsopimukset​, kilpailukieltoasiat​, työsuhdedokumentaatiot​ ja henkilöstösuunnitelmat, kuten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat.
  • Muutostilanteet. Työsuhdeasiat vaikkapa organisaatiomuutoksen tai yrityskaupan yhteydessä.
  • Sparraus (konsultoivaa käsienheiluttelua). Esihenkilöiden ja johdon sparraus, henkilöstöstrategian ja henkilöstöpolitiikan kehittäminen​ sekä organisaation ulkopuolisen osaamisen hyödyntämiseen liittyvät asiat​.


”Työoikeuspalvelumme varmistaa, että asiat hoidetaan pykäliä pitkin eikä päädytä pattitilanteeseen.”

HR-lakipalvelu tuotetaan integratalaisella ihmisyydellä.

Työoikeutta tarvitseville

Työoikeuspalvelut sopivat kaikille yrityksille, jotka tarvitsevat tukea työsuhdeasioissa. Integratalaisen HR-lakiavun voi ostaa omakseen myös, jos yrityksellä ei ole omaa HR-ihmistä tai kun HR tai johto tarvitsevat tukea ja turvaa työsuhdeasioissa. Työoikeuspalvelut mahdollistetaan sellaisena kuin kohdeyritys niitä kaipaa. Tarve voi olla säännöllistä tai satunnaista.

Kysy lisää ja kurkkaa myös verkkokauppaan 👇🏻

Työoikeuden tuotteet verkkokaupasta

Asiantuntijapalveluiden verkkokaupastamme Shoppaamosta hankit työoikeudellisia täsmätuotteita helpompaan HR:ään. Työsopimuspohja on helppo ratkaisu huomisen varalle. Vai tekisitkö muuta miljoonainvestointia* miettimättä, että sitä koskeva sopimus on varmasti tarkoituksenmukainen ja hyvä? Työsopimus nimittäin saattaa olla yrityksen taloudellisesti merkittävimpiä investointeja.

Työsuhde on myös mahdollista päättää sopuisasti sopimuksella. Kun yhteinen taival ei enää vastaa osapuolten tarpeisiin, syntyy tarve päättää työsopimus. Työsuhteen päättämissopimus on humaani tapa hoitaa asiaa ja päättää työsopimus sulassa sovussa.

Tutustu tuotteisiin ja tilaa – tai kysy lisää työoikeuspalvelusta!

*Kun suomalaisten keskimääräinen kuukausiansio on 3 500 euroa ja siihen työnantajan sivukulut, työväline- ja toimitilakulut ja työntekijän osaamisen kehittämisen kulut päälle, tulee työsuhteen vuosi-investoinnin hinnaksi työnantajalle helposti 65 000 euroa. Kun taas suomalaisten keskimääräinen työsuhteen kesto on 10 vuotta, nousee työsopimuksen kokonaisinvestoinniksi 650 000 euroa.

”Tekisitkö miljoonainvestointia miettimättä, että sitä koskeva sopimus on varmasti tarkoituksenmukainen ja hyvä?”

Tilaa työsopimuspohja Integratan verkkokauppa Shoppaamosta.

Työoikeuspalvelun tarpeessa? Asiantuntijamme auttaa

Anna-Maija Marjakangas

HR, lakiasiat anna-maija.marjakangas@integrata.fi 040 351 0112