HR-raportointiratkaisu mahdollistaa HR:n ajankäytön suuntaamisen tiedon analysointiin. HR-raportointi ja HR-analytiikka avittavat kohti parempaa johtamista ja päätöksentekoa.

HR-raportointi ja -analytiikka lyhyesti

  • HR-raportointi = Hillopurkki organisaationne HR-datasta 🍯 Raportointi kerää henkilöstönne tunnusluvut automatisoidusti yhteen. Automatisointi poistaa tiedon keräämiseen, yhdistelemiseen, laatuun ja jakamiseen liittyvän tuskan. Tiedon tarvitsijat saavat ehtaa dataa henkilöstöstä aina, kun aiheellista.
  • HR-analytiikka = Tulevaisuus 🔮 Perusraportoinnin automatisointi on edellytys kehittyneelle HR-analytiikalle. Tietojen yhdistäminen muuhun liiketoimintatietoon, ennusteet sekä syy-seuraus -suhteiden tunnistaminen antavat mahdollisuuden johtamistyön ja päätöksenteon uudistamiseen liiketoimintalähtöisesti.
  • Mittarit ja analyysit tavoitteita tukemaan. Sekä raportoinnin, että analytiikan tulee tukea yrityksen tavoitteita. Kaivamme kanssasi kysymykset, jotka kuljettavat yritystäsi eteenpäin.

HR-tiedot levällään eri järjestelmissä, Exceleissä tai pahimmillaan papereissa? Hajanaisuudesta johtuen HR-dataa ei ole saatavilla? Tai data ei ole laadukasta? HR-raportointi ratkaisee nopeasti nämä muinaiset haasteet helpolla ja huokealla investoinnilla.

HR-raportointi tarjoaa tämän hetken tilannekuvan henkilöstöstä ja vastaa hyvin organisaation operatiivisiin tarpeisiin. Se automatisoi rutiininomaisen ja manuaalisen työn: ei enää Excel-jumppaa, tietojen tilkkimistä, manuaalisten virheiden pelkoa tai tiedon jakamiseen liittyvää tuskaa!

Aikaa vapautuu tietojen analysointiin ja muuhun tärkeään työhön.

HR-raportointi helposti ja hetkessä

Startti HR-raportointiin sujuu sutjakasti. Määrittelemme yhdessä kanssasi raportoinnin perustarpeet ja määränpään. Jätä asian ATK huoleksemme. Tuotamme teknisen ratkaisun, jonka pohjalta saadaan aikaan ajantasainen ja luotettava raportointi käyttöönne.

HR-raportoinnin tekninen ympäristö perustuu Microsoft Azuren palveluihin ja raportointityökaluna käytetään Microsoftin Power BI:tä. Myös muiden raportointityökalujen käyttö on mahdollista.

HR-analytiikalla tiedolla johtamisen kulttuuria

HR-analytiikan avulla teet parempia johtamispäätöksiä ja varmistat liiketoiminnan kasvun. HR-analytiikassa on kyse kerätyn tiedon yhdistämisestä, ymmärtämisestä sekä merkityksien luomisesta päätöksenteon tueksi – datalähtöisestä tavasta johtaa ihmisiä.

Analytiikka tehostaa tiedonsaannin tasoa. Tieto ei lisää tuskaa, vaan tuottaa arvoa ja auttaa ymmärtämään työntekijöiden käyttäytymistä. Tavoitteena on ihmisläheisesti lisätä tuottavuutta, vähentää kustannuksia, minimoida riskejä sekä tarjota tietoa strategisen päätöksenteon tueksi.

HR-analytiikan avulla luot tiedolla johtamisen kulttuuria.

HR-raportoinnin ja HR-analytiikan avulla

  1. Saat objektiivisen näkökulman päätöksenteolle ilman mutu-tuntumaa
  2. Mahdollistat HR-investointien priorisoinnin
  3. Tuotat arvoa liiketoiminnalle, mahdollistaen ennusteiden ja kuvailevien analyysien käytön
  4. Saat kokonaiskuvan ja luot näkemyksen. Mitä on tapahtunut? Mitä on tapahtumassa?
  5. Pystyt reagoimaan organisaation kipupisteisiin ja haasteisiin, joiden keskiössä ovat ihmiset.

Mukana tutkimassa, miten tekoälyllä voi johtaa

Mitä jos 30 % johtamistyöstä voitaisiin automatisoida? Integrata oli mukana Tampereen yliopiston tutkimushankkeessa NewBI5 – Uutta kilpailukykyä älystä, intuitiosta, interaktiosta sekä tiedon integraatiosta. Tutustu hankkeen tuloksiin. Hanke tutki poikkitieteellisesti, miten organisaatioita voi johtaa tekoälyn avulla. Paremmin, tietenkin.

Helpottaisiko HR-raportointi hommia? Ota yhteyttä.