HR-raportointiratkaisu mahdollistaa HR:n ajankäytön suuntaamisen kohti tiedon analysointia. Kohti parempaa johtamista ja päätöksentekoa.

HR-raportointi ja -analytiikka lyhyesti

  • HR-raportointi = hillopurkki organisaationne HR-datasta. Raportointi kerää henkilöstönne tunnusluvut automatisoidusti yhteen. Automatisointi poistaa tiedon keräämiseen, yhdistelemiseen, laatuun ja jakamiseen liittyvän tuskan. Tiedon tarvitsijat saavat ehtaa dataa henkilöstöstä aina, kun se on aiheellista.
  • HR-analytiikka = tulevaisuus. Perusraportointinne automatisointi on edellytys kehittyneelle HR-analytiikalle. Tietojen yhdistäminen muuhun liiketoimintatietoon, ennusteet ja syy-seuraus -suhteiden tunnistaminen antavat meille mahdollisuuden johtamistyön ja päätöksenteon uudistamiselle liiketoimintalähtöisesti.
  • Mittarit ja analyysit tavoitteita tukemaan. Sekä raportoinnin, että analytiikan tulee tukea yrityksesi tavoitteita. Kaivamme kanssasi kysymykset, jotka kuljettavat yritystäsi eteenpäin.

HR-tiedot ovat useimmiten levällään eri järjestelmissä, Exceleissä ja papereissa. Hajanaisuudesta johtuen HR-dataa ei ole saatavilla ja se ei ole laadukasta. HR-raportointi ratkaisee nämä haasteet kohtuullisella investoinnilla ja nopeasti.

HR-raportointi tarjoaa tämän hetken tilannekuvaa henkilöstöstänne ja vastaa hyvin organisaationne operatiivisiin tarpeisiin. Se automatisoi rutiininomaisen ja manuaalisen työn: ei enää Excel-jumppaa, tietojen yhdistelemistä, manuaalisten virheiden pelkoa tai tiedon jakamiseen liittyvää tuskaa! Aikaa vapautuu tietojen analysointiin ja muuhun tärkeään työhön.

Peräpeiliin katsomisen lisäksi myös tulevaisuutta kannattaa ymmärtää. HR-analytiikan avulla voidaan tehdä parempia johtamispäätöksiä ja varmistaa liiketoiminnan kasvu. HR-tiedon kehittynyt analytiikka on kehityskulku, josta on merkittävää hyötyä liiketoiminnan edistämiselle.

HR-raportointia halvalla, helposti ja hetkessä

Startti HR-raportointiin sujuu hetkessä. Määrittelemme yhdessä kanssasi raportoinnin määränpään ja perustarpeet. Sen jälkeen me integratalaiset huolehdimme ATK-hommat niin, että sen pohjalta saadaan aikaan ajantasainen sekä luotettava raportointi käyttöönne.

HR-raportoinnin tekninen ympäristö perustuu Microsoft Azuren palveluihin ja raportointityökaluna käytetään Microsoftin Power BI:tä. Myös muiden raportointityökalujen käyttö on mahdollista.

Käyttöönottoprojektin työmäärä esimerkiksi 200 henkilön organisaatiolle on 6 htp. Raportoinnin jatkuva käyttö riippuu raportoinnin sisällöstä, mutta se ei maksa maltaita. Hintahaarukkana 400 eurosta ylöspäin per kuukausi.

Mitä jos 30 % johtamistyöstä voitaisiin automatisoida?

Integrata on mukana Tampereen yliopiston tutkimushankkeessa NewBI5 – Uutta kilpailukykyä älystä, intuitiosta, interaktiosta sekä tiedon integraatiosta. Hanke tutkii poikkitieteellisesti, miten organisaatioita voi johtaa tekoälyn avulla. Paremmin, tietenkin. Business Finland on myöntänyt Integratalle tutkimusprojektiin hankerahoituksen elokuuhun 2021 asti.

Helpottaisiko HR-raportointi hommia? Ota yhteyttä.

Mikko Kulmala

Myynti, asiakkuudet mikko.kulmala@integrata.fi 050 365 0667

Hanna Hyytiäinen

Raportointi ja analytiikka hanna.hyytiainen@integrata.fi 050 470 1751