HR-raportointiratkaisu mahdollistaa HR:n ajankäytön suuntaamisen kohti tiedon analysointia. Kohti parempaa johtamista ja päätöksentekoa.

HR-raportointi ja -analytiikka lyhyesti

  • HR-raportointi = hillopurkki organisaationne HR-datasta. Raportointi kerää henkilöstönne tunnusluvut automatisoidusti yhteen. Automatisointi poistaa tiedon keräämiseen, yhdistelemiseen, laatuun ja jakamiseen liittyvän tuskan. Tiedon tarvitsijat saavat ehtaa dataa henkilöstöstä aina, kun se on aiheellista.
  • HR-analytiikka = tulevaisuus. Perusraportointinne automatisointi on edellytys kehittyneelle HR-analytiikalle. Tietojen yhdistäminen muuhun liiketoimintatietoon, ennusteet ja syy-seuraus -suhteiden tunnistaminen antavat meille mahdollisuuden johtamistyön ja päätöksenteon uudistamiselle liiketoimintalähtöisesti.
  • Mittarit ja analyysit tavoitteita tukemaan. Sekä raportoinnin, että analytiikan tulee tukea yrityksesi tavoitteita. Kaivamme kanssasi kysymykset, jotka kuljettavat yritystäsi eteenpäin.

HR-tiedot ovat useimmiten levällään eri järjestelmissä, Exceleissä ja papereissa. Hajanaisuudesta johtuen HR-dataa ei ole saatavilla ja se ei ole laadukasta. HR-raportointi ratkaisee nämä haasteet kohtuullisella investoinnilla ja nopeasti.

HR-raportointi tarjoaa tämän hetken tilannekuvaa henkilöstöstänne ja vastaa hyvin organisaationne operatiivisiin tarpeisiin. Se automatisoi rutiininomaisen ja manuaalisen työn: ei enää Excel-jumppaa, tietojen yhdistelemistä, manuaalisten virheiden pelkoa tai tiedon jakamiseen liittyvää tuskaa! Aikaa vapautuu tietojen analysointiin ja muuhun tärkeään työhön.

Peräpeiliin katsomisen lisäksi myös tulevaisuutta kannattaa ymmärtää. HR-analytiikan avulla voidaan tehdä parempia johtamispäätöksiä ja varmistaa liiketoiminnan kasvu. HR-tiedon kehittynyt analytiikka on kehityskulku, josta on merkittävää hyötyä liiketoiminnan edistämiselle.

HR-raportointia halvalla, helposti ja hetkessä

Startti HR-raportointiin sujuu hetkessä. Määrittelemme yhdessä kanssasi raportoinnin määränpään ja perustarpeet. Sen jälkeen me integratalaiset huolehdimme ATK-hommat niin, että sen pohjalta saadaan aikaan ajantasainen sekä luotettava raportointi käyttöönne.

HR-raportoinnin tekninen ympäristö perustuu Microsoft Azuren palveluihin ja raportointityökaluna käytetään Microsoftin Power BI:tä. Myös muiden raportointityökalujen käyttö on mahdollista.

Käyttöönottoprojektin työmäärä esimerkiksi 200 henkilön organisaatiolle on 5 htp. Raportoinnin jatkuva käyttö riippuu raportoinnin sisällöstä, mutta se ei maksa maltaita. Hintahaarukkana 300 eurosta ylöspäin per kuukausi.

Helpottaisiko HR-raportointi hommia? Ota yhteyttä.

Mikko Kulmala

Myynti, raportointi ja analytiikka mikko.kulmala@integrata.fi 050 365 0667

Riku Honkanen

IT, ohjelmistorobotiikka riku.honkanen@integrata.fi 050 387 5771