Mitä johtamispalvelut ovat? Miten palvelumuotoilu auttaa tarjoamaan parempaa, yksilöllisempää johtamista? Mitä tekee johtamispalvelumuotoilija? Avaan kirjoituksessani termistöä palvelevan johtamisen ympärillä.

Johtamispalvelut – siis HÄH?

Johtamispalvelut ovat tyypillisesti johdon ja HR:n tarjoamia rutiineita, jotka tunnetaan esimerkiksi nimillä kehityskeskustelut, ergonomiaohjaus, toimitusjohtajan katsaus jne.

Ongelmallista on, että monet nykyisistä johtamispalveluista eivät ole työntekijöiden näkökulmasta palveluita heille. HR:n vuosikellon mukaisesti toteutetut ja johdon ennalta päättämät johtamispalvelut eivät tue henkilöstön yksilöllisiä tarpeita riittävästi.

Meillä kaikilla on uniikit tarpeet, yksilöllisinä ajankohtina. Meille ei enää riitä, että käymme perinteiset kehityskeskustelut maaliskuussa ja marraskuussa tai saamme ​ennaltaehkäisevää ergonomiaohjausta HR:n päättäminä ajankohtina. Odotellessa näitä palveluita, olemme ehkä jo kehittäneet itse itsemme toiseen yritykseen töihin tai pitkälle sairauspoissaololle kroonisen niska-hartiakivun aiheuttamana. Ennalta sovittujen HR-prosessien väliin mahtuu monta tarvetta, joita pitää tukea yksilöllisillä johtamispalveluilla.

Ratkaisu on palveleva johtaminen. Vaikka  keskiössä ovat työntekijän yksilölliset tarpeet, se ei siirrä koko vastuuta johtamisesta tiimiläiselle itselleen.

Sen sijaan johtaminen palveluna on onnistuessaan jatkuvaa vuoropuhelua koko työyhteisön kesken. Palvelua ihmiseltä ihmiselle!

Johtamispalvelumuotoilulla parempaa johtamista

Ennen kuin yritys on valmis siirtymään palvelevaan johtamiseen, pitää  ymmärtää sekä työntekijöiden syvimpiä tarpeita tavoitteidensa saavuttamiseksi, että johtamisen kipupisteitä. Tärkeintä on pohtia, miten nämä asiat ratkaisemalla päästään entistä tuloksellisemmin yrityksen strategisiin tavoitteisiin.

Apuun tulee johtamispalvelumuotoilu ja johtamispalvelumuotoilijat. Tällä matkalla kartoitamme yhdessä organisaation nykytilan, tavoitteet ja tarpeet herättelevän fasilitoinnin keinoin. Oivallutamme, tuemme ja haastamme johtamispalveluiden käyttäjiä ja palveluiden tarjoajia pohtimaan ihmistä kokonaisuutena ja yksilönä. Mitä minä tarvitsen onnistuakseni? Mitä me tarvitsemme onnistuaksemme?

Syntyneiden keskustelujen ja ideoiden pohjalta päästään muotoilemaan ensimmäinen valikoima johtamispalveluita. Jokaisen palveluiden muotoiluun osallistuvan halu kehittää tarpeisiin vastaavia ja yrityksen kulttuuriin sopivia palveluita, auttaa luomaan valikoiman, jota oikeasti tarvitaan.

Kehityskeskusteluille, ergonomiaohjauksille ja toimitusjohtajan katsauksille on paikkansa myös palvelevan johtamisen kulttuurissa. Nämä täytyy kuitenkin nähdä palveluna, joita tarjotaan yksilöllisen tarpeen pohjalta.

Johtamispalvelumuotoilijat ovat sinua varten

Minä ja kollegani Irene Lamberg olemme johtamispalvelumuotoilijoita. Meidän yhteisenä missionamme on luoda palvelevan johtamisen kautta parempaa työkulttuuria asiakkaillemme.

Tehtävämme on oivalluttaa, tukea ja haastaa yrityksiä ja tiimiläisiä matkalla kohti palvelevaa johtamista.

Mikäli siirtymä palvelevaan johtamiseen kiinnostaa, katso LaaS-aiheisen webinaarin materiaalit. Kerroimme webinaarissa, mistä johtamispalveluiden verkkokaupassa eli Vincit LaaS -alustassa oikeastaan onkaan kyse.

Katso webinaari 

Artikkelin kirjoittanut Tiina Raittinen sekä artikkelissa mainittu Irene Lamberg ovat siirtynyt Integratalta uusien haasteiden pariin.