Organisaation toiminnan tueksi tarvitaan yhteinen ymmärrys suunnasta sekä ohjenuora oikeaan suuntaan pääsemiseksi. Integrata Manifesto tukee tätä yhteisymmärrystä ja muistuttaa meitä integratalaisesta isosta kuvasta arjessa.

Manifesto avaa ajattelumme taustalla olevat periaatteet ja tekee läpinäkyväksi luomamme arvoasetelmat. Jotta aikominen ei jäisi aikomiseksi, vaan jokaisen olisi mahdollisimman helppo kulkea kohti tavoitteita.

Samalla julistamme ja julkistamme askelmerkkimme aivan kaikille. Että mitä se todella tarkoittaa, kun sanomme: Me olemme Integrata?

Me ennen minua

Me on sana, jolla kuvataan toimivaa tiimiä. Vaikka yksilö on tärkeä, meillä menestystarinoita ei luoda yksin. Töitä ei tehdä yksin. Siksi me olemme Integrata ja siksi asiakas on yksi meistä

Asiantuntemuksemme muodostuu integratalaisten yhteenmitatusta yksilöllisestä osaamisesta sekä asiakkaan aihepiirin ympärille tuomasta tietämyksestä. Bonuksena integratalaiset tarjoilevat hersyvää huumoria ja synkkäpaahtoiset mokat. Omat bonuksensa he saavat onnistuessaan tiiminä.

Tiimin keskeinen rakennuspalikka on viesti. Viesti siirtää osaamista, pitää meidät kartalla tapahtumista ja joskus niissä on mukana myös huumoriksi kutsuttu vitsikin. Yksi viesti liikaa on parempi kuin yksi liian vähän. 

Tiimissä jokaisella on vastuu. Välittää. Puuttua. Olla aito ja rehellinen. Olla oma itsensä.

Lopputulos ennen euroja

Lupausten pitäminen on tärkeämpää kuin raha – niin simppeliä se on. Lupausten pitäminen tuottaa tyytyväisiä asiakkaita ja kollegoita ja se taas tuottaa euroja. 

Tuskin tulee yllätyksenä, että lähtökohtaisesti liiketoiminnan tulee olla kannattavaa. Arvotamme kuitenkin ensisijaisesti aina lopputulemaa, emme laskutoimituksia. Suomeksi sanottuna: tarpeen ohjaama lopputulos merkitsee, ei ennalta määrätty euromääräinen budjetti. Paitsi tuloksemme, myös asiakastyytyväisyytemme syntyy siitä, että integratalainen ei oio. 

Meillä saa mokata.

Ajattelu ennen ohjetta

Ohjeet ovat toki tärkeitä, mutta ajattelu on silti aina suotavaa. Emme anna ohjeen estää meitä tekemästä parasta mahdollista ratkaisua. Haastamme asiakkaitamme ja itseämme ajattelemaan asioista uudella tavalla.

Annamme asiakkaillemme vain avun tuovia vastauksia, sen sijaan että viivyttelisimme kysymyksellä vastapalloon. Emme tärkeile tai latele latteita ohjeita norsunluutornista – asiakkaillemme tai toisillemme, vaan luotamme kanssaihmisten kykyyn tehdä oikeat ratkaisut vallitsevissa olosuhteissa. 

Sinä päätät!

Imurinputki ennen uraputkea

Kyllä integratalainenkin imuroi. Hyvä elämä koostuu kokonaisuuksista, jotka ovat tasapainossa toisiinsa nähden: työelämä, perhe-elämä, vapaa-aika, oma aika… Integratalainen ei hukkaa itseään uraputkeen, vaan muistaa huolehtia myös itsestään ja läheisistään. 

Uraputkikin on tärkeä. Meille uraputki tarkoittaa sitä, että meillä on mielekkäitä opettavaisia tehtäviä ja ammatillisia unelmia tulevaisuudesta. Palkitsemismallimmekin lähtee siitä, että arvostettavaa on kaikkien alojen asiantuntijuus tai jonkin alan syväosaaminen. 

Sinun elämäsi on tässä ja nyt. Tee siitä paras mahdollinen.

Integratalaiseksi?

Kiinnostaako duunit Suomen parhaassa työpaikassa? Tilaa uraepistola eli tieto suoraan inboxiisi Integratan avautuvista työpaikoista 👇