Järjestimme vallitsevissa poikkeusoloissa kaikille avoimen, koronaviruksen HR-vaikutuksiin keskittyvän webinaarin 31.3.2020. Webinaaritallenne on katsottavissa Jakamossa. Webinaari keräsi vuoropuheluun 130 ihmistä. Monella oli kysyttävää koronasta HR:n sekä palkkahallinnon näkökulmasta. Julkaisemme vielä avuksi vastaukset webinaarin aikana chatissä esitettyihin kysymymyksiin kaikille:

Seuraavassa webinaaria houstanneet integratalaiset asiantuntijat Anna Kaisko ja Niina Vuorikkinen vastaavat kysymyksiin koskien koronaa ja työsuhdetta. Lopussa vastauksia kysymyksiin integratalaisten omista hyvistä käytännöistä.

Q: Onko sairauslomakorvauskäytännöt muuttuneet koronan osalta sen jakson osalta, mitä työnantaja on velvollinen maksamaan?

🅰️: Sairausajan palkanmaksun osalta suosittelen katsomaan omaa työehtosopimusta, mikä on palkanmaksuvelvollisuus. Mutta Kelalle tehdään normaalisti 1+9 omavastuupäivien jälkeen sairauspäivärahahakemus ja Kela laskee sairauspäivärahan ja maksaa sen joko työntekijälle tai työnantajalle riippuen onko työnantaja maksanut sairausajan palkkaa.

Q: Onko merkitystä, jos on määrätty sairauslomalle ja karanteenin kaltaisiin olosuhteisiin?

🅰️: Jollei ole päätöstä virallisesta karanteenista ja työntekijä sairauslomalla, on poissaolo sairauslomaa. Tartuntapäivärahaa voidaan hakea vasta, jos on virallisesti määrätty eristettäväksi tai karanteeniin tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Q: Saako työnantaja nopeammin korvauksia tai onko työnantajana palkanmaksuvelvollisuutta lyhennetty sairaustapauksissa?

🅰️: Palkanmaksu suoritetaan sairasloman ajalta työehtosopimuksen tai lakipykälien mukaisesti. Omavastuuajan jälkeen Kelalta haetaan sairauspäivärahaa joko työntekijälle tai työnantajalle. Kela on kertonut, että hakemusten käsittely saattaa ruuhkautua.

Q: Lasketaanko yt-neuvotteluiden osalta puhutuissa päivissä työ- vai kalenteripäiviä?

🅰️: Laskettaessa yt-neuvotteluiden päiviä eri määräajoille, puhutaan kalenteripäivistä, ei työpäivistä.

Q: Miten lomautus vaikuttaa loman kertymiseen?

🅰️: Kokoaikalomautuksessa kertyy lomaa vuosilomalain mukaisesti 30 työpäivän osalta kerrallaan (HUOM! Vuosiloma ei saa keinotekoisesti katkaista lomautusta). Jos on kyse osa-aikaisesta lomautuksesta, kertyy vuosilomaa vuosilomalain mukaisesti seuraavasti: ”Lomauttamista vastaavan työviikkojen lyhentämisen tai muun siihen verrattavan työaikajärjestelyn takia, enintään kuitenkin kuusi kuukautta kerrallaan; jos tällainen työaikajärjestely jatkuu keskeytyksettä lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, uuden kuuden kuukauden jakson laskeminen aloitetaan lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen.”

Q: Säilyykö lomautuksen aikana työterveys?

🅰️: Lakisääteinen työterveyshuolto pitää antaa myös lomautuksen aikana. Myös vapaaehtoisten työterveyshuollon palvelujen tarjoamista suositellaan ainakin lyhyiden lomatusten aikana. Tämä on hyvä sopia työterveystoimijoiden ja henkilöstön kanssa.

Q: Miten luontoiseduista sovitaan työnantajan kanssa lomautuksen ajalta?

🅰️: Jos työntekijällä on lomautuksen aikana luontoisetuja käytössä, niistä voidaan sopia joko olevan luontoisetuna käytössä lomautuksesta huolimatta tai sitten sopia esimerkiksi korvausta esim. puhelimen tai auton käytöstä. Vastikkeen maksamisesta voivat työnantaja ja työntekijä sopia erikseen, miten se tehdään. Jos etu on luontoisetuna käytössä poissaolon aikana sopimuksen mukaisesti, nämä luontoisedut käsitellään palkanlaskennassa huolimatta palkattomuudesta ja ilmoitetaan edut Tulorekisteriin. Nämä otetaan huomioon esimerkiksi verotuspäätöstä tehdessä, koska etu on tällöin veronalaista tuloa. Jos edut ovat luontoisetuina käytössä, tulee ne ilmoittaa niille kuukausille Tulorekisteriin, kun ne ovat käytössä, eli niitä ei suositella käsiteltävän lomautuksen jälkeen yhdessä kuukaudessa koko lomautuksen ajalta.

Q: Onko työntekijä oikeutettu ansiosidonnaiseen, jos lomautus on osa-aikainen?

🅰️: Kyllä. Liitoille tehdään ilmoitus lomautuspäivistä tai siitä, onko työaikaa lyhennetty joka päivältä. Jos työntekijällä on työpäiviä ja lomautuspäiviä, maksetaan päivärahaa lomautuspäiviltä, ei siis työpäiviltä. Jos taas työaikaa on lyhennetty päivittäin tai osa päivistä on koko lomautusta ja osa päivistä lyhennettyä työaikaa, voi hakea soviteltua päivärahaa. Tarkistakaa liittonne ohjeet osa-ajan lomautuksen ja päivärahojen maksamisen osalta.

Q: Onko lomautetulla karenssia ennen päivärahaa?

🅰️: Työmarkkinatuessa ja ansiosidonnaista hakiessa on viiden (5) päivän omavastuuaika. (Huom! Hallitus esittänyt, että työttömyysturvan alkamista edeltävä viiden päivän omavastuuaika poistuisi. Tämä koskisi ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Lait tulisivat voimaan mahdollisimman pian ja olisivat voimassa 6.7.2020 saakka. Muutoksia sovellettaisiin takautuvasti 16.3.2020 alkaen. Esitystä ei ole hyväksytty vielä – tilanne 6.4.2020).

Q: Saako työntekijä saman suuruisen rahan liiton kassasta tai Kelasta lomautuksen aikana?

🅰️: Kela on määritellyt oman kiinteän työttömyysetuuden per työttömyyspäivä. Työttömyysetuutta korotetaan, jos hakijalla on lapsia huollettavana. Jos kuulut liiton työttömyyskassaan, voit saada työttömyysetuuden päälle ansiopäivärahaa.

Q: Miten ePassia voi käyttää lomautuksen aikana?

🅰️: Liikunta- ja kulttuurietua voi käyttää normaalisti. Työnantaja voi päättää olla antamatta etua lomautuksen aikana.

Ravintoetua voi saada vain työssäolopäiviltä. Lounaskortille/mobiiliin aiemmin ladattua työssäolon aikana jo ansaittua saldoa saa käyttää lomautuksen aikana. Lomautuksen aikana ladattu saldo pitäisi joko periä pois tai käyttää vasta myöhemmin (jolloin uutta saldoa ei ladata) tai muuttaa veronalaiseksi luontaiseduksi (jolloin ennakonpidätys, TyEL ja työttömyysvakuutusmaksu peritään käytännössä lomautuksen jälkeen).

Q: Saako tartunnasta kertoa, jos työntekijä itse antaa luvan?

🅰️: Varminta on tässäkin tapauksessa se, että ihminen itse viestii asiasta väärinkäsitysten välttämiseksi. Tai vähintäänkin, jos työnantaja kertoo, tuodaan selkeästi ilmi se, että asiasta kerrotaan henkilön luvalla.

Varminta on, että ihminen itse viestii koronavirustartunnasta väärinkäsitysten välttämiseksi.

Vastaus kysymykseen: Saako koronatartunnasta kertoa?

Kysymyksiä integratalaisten hyvistä käytännöistä

Webinaarin lopuksi jaoimme integratalaisia hyviä käytäntöjä mm. etätyöhön sekä tiimihengen ylläpitämiseen fiiliskyselyin ja yhteisin etätapaamisin. Seuraavassa hyviin käytäntöihimme liittyneet osallistujakysymykset ja niiden vastaukset.

Älä kelaa asioita yksin – integratalaiset haluavat auttaa! Integratan Kelaamo-neukkari kaipailee jo etäilijöitä. Kelaamossa on kuitenkin saatu aikanaan monta hyvää ideaa, joista voi nyt olla sinulle apua.

Q: Mitä fiiliskyselyä käytätte Integratalla?

🅰️: Meillä on kyselytyökaluna Surveypal, johon olemme itse luoneet muutaman jokaisella kerralla samana toistuvan yksinkertaisen kysymyksen, esim. fiilis 1–5, työkuorma: liian vähän, sopiva, liian paljon. Näiden lisäksi on vaihtuvat kysymykset, joissa jokin ajankohtainen teema ja avoimet kysymykset, joissa voi avata tilannettaan.

Q: Miten Integratan Lasten oma kanava käytännössä toimii?

🅰️: Teamsissa toimivan kanavan on perustanut ryhmä vapaaehtoisia integratalaisia, jotka vuorotellen päivittävät kanavaan haastetehtävän lapsille. Haaste voi olla esim. askartelua, valokuvausta tms. Valmiita tuotoksia myös jaetaan kanavalla päivän lopuksi.

Integratalaisista värityskuvista saavat iloa niin lapset kuin aikuisetkin! Jakamon aiemmassa kirjoituksessa myös vinkkejä etätyöhön.

Q: Millainen on Integratan virtuaali-aamulenkki?

🅰️: Kaikille integratalaisille on lähetetty viikottainen kalenterikutsu Teams-linkin kera. Lähdemme yhdessä puolen tunnin etälenkille Teams-yhteys avoinna. Osa juoksee, osa kävelee, osa vain kuuntelee, kun taas osa aktiivisemmin jutustelee, jakaa kuvaa/videota ja maisemia. Jokainen voi tulla myös lenkille omana itsenään ❤️

Jäikö jokin vielä mietityttämään? Kysymyksiin vastasivat integratalaiset asiantuntijat

Jos tarvitset vielä apua tai haluat esittää lisäkysymyksiä koronan HR-vaikutuksiin liittyen, nappaa meitä virtuaalihihasta Linkkarissa tai ota yhteyttä!