Integrata on mukana Tampereen yliopiston tutkimushankkeessa NewBI5 – Uutta kilpailukykyä älystä, intuitiosta, interaktiosta sekä tiedon integraatiosta. Hanke tutkii poikkitieteellisesti, miten organisaatioita voi johtaa tekoälyn avulla. Paremmin, tietenkin.

Business Finland on myöntänyt Integratalle tutkimusprojektiin hankerahoituksen elokuuhun 2020 asti.

Haluamme olla mukana tutkimassa, miten ihmisiä johdetaan tiedolla tässä ajassa.

Tiedon ympärille olemme jo rakentaneet HR- raportointi- ja analytiikkaratkaisun, joka tuottaa kuvailevan analytiikan keinoin lisäarvoa.

NewBI5-projektissa tutkitaan, miten johtamistyö ja sen prosessit liiketoiminnan kehittämisestä asiakasarvon tuottamiseen muuttuvat automatisoinnin, tekoälyn ja edistyneen analytiikan myötä, ja miten niitä voidaan hyödyntää erilaisissa yritysten toiminnoissa ja johtamisessa.

Projekti tarjoaa ainutkertaisen yhdistelmän talouden, teknologioiden sekä käyttäytymistieteiden kärkitutkimusta Suomessa; miten kannattavuutta voidaan johtaa data-analyysin ja sosiaalipsykologian avulla?

Mitä jos 30 %* johtamistyöstä voitaisiin automatisoida?

Yhdessä Tampereen yliopiston, Business Finlandin sekä muiden suomalaisten edelläkävijäyritysten kanssa toteutettava tutkimusprojekti tuottaa konkreettisia tutkimustuloksia AI-liiketoimintaosaamisen kasvattamiseksi.

* Hankkeessa yhtenä tavoitteena tutkitaan, olisiko jopa 25–30 % johtamistyöstä automatisoitavissa.