Miten Metsäteollisuuden ja Teknologiateollisuuden irtautuminen työehtosopimisesta vaikuttaa? Miten toimia nyt teknologia- ja metsäteollisuusalalla? Työoikeuden iltapäiväkahvit-webinaarisarjan startissa keskiviikkona 15.9.2021 integratalainen asiantuntija Anna-Maija Marjakangas johdatteli kuuntelijat muuttuvan työehtosopimisen maailmaan. Katso tallenne ja tutustu syventävään kirjoitukseen.

KATSO TALLENNE 15.9.

Teknologiateollisuus ry ilmoitti maaliskuussa 2021, että se luopuu valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta ja perustaa uuden työnantajayhdistyksen, Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n, johon siirtyy vastuu valtakunnallisista työehtosopimuksista. Tätä ennen Metsäteollisuus ry oli tehnyt oman ratkaisunsa työehtosopimustoiminnasta irtautumiseen liittyen, kun se päätti viime syksynä irrottautua valtakunnallisista työehtosopimuksista ja siirtyä sopimaan työehdoista suoraan yrityksissä.

Nämä muutokset ovat työmarkkinakentällä suuria ja niillä on merkittävää vaikutusta työmarkkinoiden toimintaan yleisemminkin. Jää nähtäväksi, liittyykö työehtosopimuksista irtautuvien joukkoon myös muita työnantajaliittoja.

Kaksi suurta toimialaa ovat nyt siis jo oman siirtonsa tehneet. Sekä Metsäteollisuus, että Teknologiateollisuus perustelevat muutosta sillä, että nykyinen lainsäädäntö, työmarkkinajärjestelmä ja nykyiset käytännöt eivät enää vastaa yritysten ja työelämän tarpeita.

Mitä tämä tarkoittaa alan yrityksille?

Metsäteollisuus

Metsäteollisuus ry irtaantui työehtosopimustoiminnasta kokonaan, mikä tarkoittaa sitä, että alalla ei enää neuvotella lainkaan valtakunnallista työehtosopimusta. Näin ollen jatkossa alalla ei ole olemassa työehtosopimusta, mistä työehdot ilmenisivät ja mitä yritysten tulisi noudattaa.

Alan yrityksille jää kaksi vaihtoehtoa:

  1. Sopia yrityskohtainen työehtosopimus tai
  2. noudattaa ainoastaan lainsäädäntöä ja kehittää käytännöt ja prosessit siihen, miten muut työehdot yrityksessä muodostuvat.

Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden ratkaisu poikkeaa Metsäteollisuuden ratkaisusta siinä, että Teknologiateollisuus jakaantui kahteen eri yhdistykseen, joista uusi perustettava Teknologiateollisuuden työnantajaliitto on jatkossakin mukana työehtosopimustoiminnassa.

Teknologiateollisuuden yrityksille tämä uusi järjestely mahdollistaa kolme erilaista vaihtoehtoa:

  1. olla mukana valtakunnallisessa työehtosopimuksessa
  2. siirtyä noudattamaan vain lainsäädäntöä tai
  3. sopia oma yrityskohtainen työehtosopimuksensa.

Mikäli yritys haluaa olla mukana ja noudattaa valtakunnallista työehtosopimusta, sen tulee liittyä Teknologiateollisuuden työnantajaliittoon. Mikäli taas yritys haluaa siirtyä noudattamaan vain lainsäädäntöä työehtojen viitekehyksenä, se voi kuitenkin kuulua Teknologiateollisuus ry:hyn ja luoda itse omat työehtojen muodostumisen käytänteensä ja prosessinsa.

Jos yritys haluaa sopia yrityskohtaisen työehtosopimuksen, sen tulee sellainen neuvotella itse työntekijäliiton kanssa. On syytä huomata, että yrityskohtainen työehtosopimus on eri asia kuin paikallinen sopimus, yrityskohtaista työehtosopimusta ei voida neuvotella suoraan työntekijöiden tai työntekijöiden edustajan kanssa, vaan siinä tulee olla työntekijäliitto osapuolena.

Tyypillisesti yrityskohtaisia työehtosopimuksia on neuvoteltu vain melko suurissa yrityksissä, joissa on siihen riittävät resurssit ja osaaminen.

”Lisämausteen teknologiateollisuuden kokonaisuuteen tekee se, että alan työehtosopimuksista saattaa tulla jatkossakin yleissitovia.”

Integratalainen työsuhdejuristi Anna-Maija Marjakangas

Oman lisämausteensa teknologiateollisuuden kokonaisuuteen tekee se, että teknologiateollisuuden alan työehtosopimuksista saattaa tulla jatkossakin yleissitovia, jolloin alan yritysten pitää työehtosopimuksia noudattaa, vaikka eivät kuuluisikaan työnantajaliittoon.

Teknologiateollisuuden työehtosopimusten osalta uutisoitiin syyskuun alussa väliaikatietoa, että näyttää vahvasti siltä, että teknologiateollisuuden teollisuusalojen työehtosopimuksista olisi tulossa yleissitovia myös jatkossa, mutta palvelualojen työehtosopimusten osalta tilanne on vielä epäselvä. Uutisen mukaan erityisesti kiikun kaakun yleissitovuuden osalta ovat Tietotekniikan Palvelualojen työehtosopimus sekä Suunnittelu- ja konsultointialan työehtosopimus. Yleissitovuuden selviämistä joudumme kuitenkin vielä odottamaan.

”On syytä muistaa, että työlainsäädäntö luo työehtojen muodostumiselle vain vähimmäistason.”

Tyypillisesti työehtosopimisella parannetaan ehtoja.

On syytä muistaa, että työlainsäädäntö luo työehtojen muodostumiselle vain vähimmäistason. Työehtosopimuksilla tyypillisesti parannetaan ehtoja, ja joiltakin osin ehtoja voidaan työehtosopimuksella myös heikentää.

Työehtosopimuksissa on luotu rakenteita, mitkä tukevat nimenomaan kyseisen toimialan tarpeita esimerkiksi työaika- ja palkka-asioissa. Jos nyt jättäytyy työehtosopimuksen ulkopuolelle, on syytä tarkistaa, että lainsäädäntö mahdollistaa nykyisenlaiset järjestelyt myös jatkossa.


Mitä yritysten tulisi nyt tehdä?

Metsäteollisuuden alan työehtosopimukset päättyvät valtaosin 31.12.2021 tai 28.2.2022. Teknologiateollisuuden alan työehtosopimukset taas päättyvät pitkälti jo 30.11.2021.

Yritysten tulee viimeistään nyt hahmotella omat yrityskohtaiset tarpeensa ja tavoitteensa ja arvioida, millä ratkaisulla parhaiten näihin tavoitteisiin päästään. Sen jälkeen kannattaa kääriä hihat ja ryhtyä hommiin, aikaa ei enää ole hukattavaksi.

”Nyt kannattaa kääriä hihat ja ryhtyä hommiin, aikaa ei enää ole hukattavaksi.”

Työehtosopiminen päättyy pian.

Jäikö jotain hampaankoloon? Varaa jutteluaika

Haluatko jauhaa aiheesta lisää? Sparrailen aiheesta mielelläni – voit varata kalenteristani 30 min jutteluajan!

Toivottavasti onnistuimme iltapäiväkahveilla kaatamaan kuppisi puoliksi täyteen. Pannullinen positiivista tarjolla taas noin joka toinen keskiviikko, mutta sillä välin, jos sinulla on työoikeudesta kysyttävää, otathan yhteyttä!

Katso tallenne 👇🏻

Irti työehtosopimisesta – Miten toimia nyt teknologia- ja metsäteollisuusalalla -webinaari järjestettiin 15.9.2021.

Mukaan myös tuleviin taukoihin?

☕️ 29.9. Kilpailukieltosopimusten lakimuutos – Pienellä präntätty

ILMOITTAUDU ILTAPÄIVÄKAHVEILLE 29.9.

☕️ 13.10. Whistleblowing – Puhalletaan yhteen ilmiantokanavaan

ILMOITTAUDU ILTAPÄIVÄKAHVEILLE 13.10.

☕️ 27.10. YT-laki muuttuu – Selkokieliset muutosuutiset

ILMOITTAUDU ILTAPÄIVÄKAHVEILLE 27.10.

Integratan iltapäiväkahvit on webinaarisarja, joka tuo vuoropuheluun integratalaiset asiantuntijat ja kiinnostuneet kahvittelijat noin joka toinen keskiviikko klo 14–15 aina 27.10. asti. Syksyn teemana kahveilla on työoikeus. Haluamme tarjota positiivisia ideoita ja apuamme: Integratalaisesta työoikeuden osaamisesta voisi nimittäin olla iloa myös muille❣️

Integratalainen työoikeuden asiantuntija Anna-Maija Marjakangas
Iltapäiväkahveja houstaa integratalainen Anna-Maija Marjakangas.