The Siqnificant Company myönsi Integratalle Future Workplaces 2022 -sertifikaatin. Serti ansaitaan, kun työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä (ja kenties huonolla huumorilla). Työvälineenä työntekijäymmärryksen tason selvittämisessä käytetään Siqni-kyselyä, jolla läpivalaistaan työntekijöille merkityksellisimmät asiat sekä niiden toteutuminen työpaikalla.

Future Workplaces -sertifikaatti ei perustu työpaikan ulkopuolisten tahojen, tai johdon, ennalta määrittämään malliin työhyvinvoinnista, motivaatiosta tai hyvästä työpaikasta. Sen sijaan, sertifikaatti on mahdollista ansaita, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä.

Valta on vastaajalla.

Teetämme Siqni-kyselyn, koska haluamme tietää, mitkä asiat ovat meille integratalaisille tärkeitä ja miten ne tärkeät asiat toteutuvat arjessa. Tulosten pohjalta on myös laitettu tärkeitä asioita kuntoon.​ Lisäksi on hyvä saada avautua ihan anonyymistikin (pikkujoulujen jatkojen lisäksi). 

Aiempiin vuosiin verraten konkreettisia muutoksia kyselytuloksissa on varsin vähän. Sertifikaattiin johtanutta Siqni-kyselyä purkanut integratalainen Laura Huhtiniemi nostaa kuitenkin yhden niistä:

”Ammattimaiset kollegat on noussut TOP 10:een. Viime vuonna oli meillä sijalla 14 (13 % piti tärkeänä). Tänä vuonna se on noussut sijalle 9 (22 % piti tärkeänä).​ Muutoin merkityksellisimmät asiat meillä ovat pysyneet verrattain samoina.”

Integratalainen Laura Huhtiniemi.

Integratalaisille merkityksellisimmät asiat TOP 3️⃣

  1. Mielekkäät työtehtävät
  2. Työn ja vapaa-ajan tasapaino
  3. Vapaus tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta

Siqni-kysely 2022 numeroina

  • Siqni-kysely on toteutettu Integratalla vuodesta 2018
  • Vuonna 2022 vastausprosentti oli täydet 100
  • Kyselyyn vastasi 158 integratalaista
  • Kokonaistyytyväisyys 82 (2021: 84, 2020: 85, 2019 ja 2018: 84)
  • Yhteensä 72 % on erittäin tyytyväinen, 21 % neutraaleja, yhteensä 6 % kaipasi parannuksia, 1 % on tyytymätön
  • Integratan eNPS (Employee Net Promoter Score) eli työntekijöiden nettosuositteluindeksi on 52
  • Integrata sai Siqni-tulostensa pohjalta Future Workplaces -sertifikaatin myös viime vuonna.

Future Workplaces kertoo työpaikkojen edelläkävijöistä. Työpaikoista, joissa #työntekijäymmärrys on yrityskulttuurin johtamisen ytimessä. Lue lisää futureworkplaces.fi