Tietoturvastandardi vahvistaa asiakasturvallisuutta entisestään. ISO 27001 on kansainvälinen standardi tietoturvan hallintajärjestelmille. Integratalle myönnettiin ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti lokakuussa 2021, ilman ainuttakaan poikkeamaa.

Standardi auttaa suojaamaan Integratan tietovaroja määrittelemällä mm. tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän toteuttamista, ylläpitoa ja jatkuvaa parantamista koskevat vaatimukset. Sertifioinnin suoritti Kiwa Inspecta.

– Olemme viime vuodesta lähtien rakentaneet tietoturvaan liittyviä käytäntöjämme kohti ISO 27001 -standardia. Haluamme olla yksi toimialamme parhaista myös tietoturvan alueella, taustoittaa Integratan tietohallinnosta vastaava Riku Honkanen.

”Tietoturvastandardi vahvistaa asiakasturvallisuutta entisestään.”

ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti tuo turvaa.

– Sertifioinnilla halusimme varmistaa, että tietoturvaamme hallitaan hyvällä tavalla ja osoittaa, että sitä parannetaan jatkuvasti. Haluamme myös vastata yhä paremmin asiakkaiden tietoturvan vaatimuksiin ja odotuksiin – nyt ja tulevaisuudessa.

Jatkuva parantaminen

Standardin avulla Integrata voi varmistaa, että tietoturvallisuuden kaikki osa-alueet paitsi hallitaan, myös niihin liittyviä toimenpiteitä priorisoidaan riskiperusteisesti.

Jatkossakin tietoturvaan liittyviä koulutuksia ja tietoisuuden parantamista tullaan tekemään systemaattisesti.

– Pyrimme jatkuvasti tunnistamaan kaikkiin toimintoihimme liittyviä riskejä yhdessä tiimiläisten kanssa ja miettimään miten voimme niitä parantaa, summaa Honkanen sertifiointia.

– Asiakkaidemme suuntaan myös HR- ja palkkahallintosovelluksemme HumHum HR on oiva esimerkki proaktiivisesta parantamisesta palveluidemmekin saralla. Sovelluksen avulla on mahdollista parantaa merkittävästi palkanmaksatuksen tietoturvaa.

ISOJA kysymyksiä?

Haluatko kysyä ISO 27001 -tietoturvastandardoinnista tai kuulla kokemuksia, miten hallintajärjestelmä meillä toteutettiin?