Integrata on nyt ilmastokumppani. Tavoitteenamme on on saavuttaa hiilineutraalius ja samalla kehittää toimintaa jatkuvasti vastuullisemmaksi mahdollisimman resurssiviisaasti. Vuonna 2021 aloitimme hiilijalanjälkemme laskennan kaikkien viiden toimipisteemme osalta. Laskenta on loppusuoralla.

Olemme liittyneet ilmastokumppaniksi yrityksemme kotipaikassa Tampereella.

– Liitymme kumppaniksi kaikilla muillakin toimipaikoillamme, joilta jo löytyy, tai jonne on tulossa paikallinen ilmastokumppanuusmalli, taustoittaa integratalainen asiantuntija Eva Rossi.

Ilmastokumppanuusmallin tavoitteena on saada yritykset ja yhteisöt mukaan tavoittelemaan hiilineutraaliutta.

”Ilmastokumppanuusmallin tavoitteena on saada yritykset ja yhteisöt mukaan tavoittelemaan hiilineutraaliutta.”

Integrata on ilmastokumppani.

Ilmastokumppanit määrittelevät itse oman organisaationsa ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät ilmastoteot ja tavoitteet sekä keskittyvät haluamaansa kokonaisuuteen esim. energiansäästöön, energiatehokkuuteen, hankintojen ympäristömyötäisyyteen, jätteiden käsittelyyn tai henkilöstön sitouttamiseen.

Integratan ilmastokumppanuuden tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius ja samalla kehittää toimintaansa jatkuvasti vastuullisemmaksi mahdollisimman resurssiviisaasti. Hiilineutraaliustavoite täsmentyy, kun hiilijalanjäljen laskenta valmistuu:

– Vuonna 2021 aloitimme hiilijalanjälkilaskennan kaikkien viiden toimipisteemme osalta. Laskenta valmistuu tänä keväänä. Teemme myös päästövähennyssuunnitelman, eli tiekartan kohti hiilineutraaliutta. Kumppanuudessa sitoudumme edistämään seudun yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Asetamme vielä oman tarkan aikatavoitteen vuoden 2022 aikana, Rossi avaa.

Laskenta on siis loppusuoralla ja tuloksen pohjalta jätämme tulevaisuudessa entistä vahvemmin kädenjälkemme todellisiin tavoitetta tukeviin tekoihin. Integrata tavoittelee hiilineutraaliutta mahdollisimman nopeasti ja resurssiviisaasti.

”Integratan tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius ja samalla kehittää toimintaansa jatkuvasti vastuullisemmaksi mahdollisimman resurssiviisaasti.”

Kestävintä on käyttää resursseja viisaasti.

Hiilijalanjäljen laskentatyöhön oman asiantuntijatyönsä ohella uppoutunut integratalainen Eva Rossi kokee, että tiekartta toimii tulevaisuuteen hyvänä pohjana. Sitä myös tarkastellaan, päivitetään ja laajennetaan vuosittain.

– Käytännössä meille syntyy näin pikkuhiljaa oma ilmastostrategia ja Ilmastokumppanuuksien avulla tehdään se muillekin näkyväksi.

”Integratalle syntyy oma ilmastostrategia ja Ilmastokumppanuuksien avulla tehdään se muillekin näkyväksi.”

Integratalainen Eva Rossi ilmastokumppanuudesta.

– Sparrina meillä on jalanjälkilaskennassa myös SYKLI. Yhteistyössä kirkastui, että vaikka omien päästöjen lähteet on tosi tärkeä tietää ja hiilijalanjäljen laskenta on tärkeä osa tätä, niin yhtä tärkeää on ymmärtää, että kaikkein oleellisinta on resurssiviisas ajattelu maapallon varojen käytöstä, Rossi summaa.

Kuulet kevään aikana lisää vastuullisuusasiaa: hiilijalanjälkemme laskennasta sekä suunnitelmistamme alkaa jättää integratalaisia hiilikädenjälkiä resurssuviisaasti hiilineutraaliustavoitteen mahdollisimman nopeaksi saavuttamiseksi 👐🏻

Integrata on Tampereen seudun ilmastokumppani.

Liity Kuppikuntaan – kuulet ensimmäisenä

Kerromme kuukausikirjeissämme, millainen on hiilijalanjälkemme ja mitä tekoja olemme jo tehneet. Liity Integratan kuppikuntaan ja saat sisäpiiriläisenä huomisen HR:n suoraan sähköpostiisi.

Avainsana: vastuullisuus