Kehitämme jatkuvasti myös sosiaalisen vastuullisuuden alle kuuluvia kokonaisuuksia ympäristövastuun rinnalla. Loimme ja otimme käyttöön turvallisemman tilan periaatteet, koska tunne fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta on tärkeä. Integrata Botti tutustuttaa turvallisempien tilojen periaatteisiin ja kysyi vastuullisuuskomitealta pari pahaa kysymystä.

10 PERIAATETTA

Olemme yritys kuin ihminen. Integrata on sitoutunut edistämään tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita – kuin myös me integratalaiset. Tämä tarkoittaa käytännössä, ettemme hyväksy minkäänlaista syrjintää, rasismia, kiusaamista tai häirintää. Jokainen on tervetullut toimipisteisiimme tai tilaisuuksiimme omana itsenään. Haluamme olla työpaikka ja kohtaamispaikka, jossa jokaisella on hyvä olla. 

”Integrata on sitoutunut edistämään tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita – kuin myös me integratalaiset.”

Integrata Botti.

Yhdessä integratalaisen vastuullisuuskomitean, innostuneiden integratalaisten sekä johdon kanssa loimme turvallisemman tilan periaatteet: 10 integratalaista tapaa toimia, joiden tarkoituksena on pyrkiä turvaamaan kaikille turvallisempi tila, ilmapiiri ja vuorovaikutus. Periaatteet koskevat sekä meitä integratalaisia että kaikkia tiloissamme oleskelevia, kanssamme asioivia ja tapahtumiimme osallistuvia.

Mikä on turvallisemman tilan periaatteiden tarkoitus, vastuullisuuskomiteaan kuuluva Heidi Heinonen?

– Nämä kymmenen periaatetta ovat integratalaisia Manifeston henkeen tehtyjä suosituksia. Turvallisemman tilan periaatteiden tarkoitus on ennakoivasti miettiä omia asenteita ja käytöstä sekä luoda osallisuuden kokemusta sillä, että kaikki ovat mukana sekä vastuussa integratalaisten sosiaalisten tilojen luomisesta.

– Periaatteiden kautta meillä on siis mahdollisuus oppia: kehitetään itseämme ja ajatteluamme ja tehdään parhaamme, jotta jokaisella on hyvä olla.

”Turvallisemman tilan periaatteiden tarkoitus on ennakoivasti miettiä omia asenteita ja käytöstä sekä luoda osallisuuden kokemusta sillä, että kaikki ovat mukana sekä vastuussa integratalaisten sosiaalisten tilojen luomisesta.”

Integratan vastuullisuuskomiteaan kuuluva Heidi Heinonen.

Miten rikkomuksiin reagoidaan?

– Kaikilla on mahdollisuus ilmoittaa kohtaamisissamme kohtaamastaan epäasiallisesta käytöksestä ilmiantokanavamme kautta.

Miksi nämä eivät ole turvallisen tilan periaatteet?

– Käytämme vakiintuneen tavan mukaan sanavalintaa ’turvallisemman’ sanan ’turvallisen’ sijaan, sillä kaikille turvallista tilaa ei välttämättä voida koskaan täysin varmistaa, vaikka se onkin yhteisten periaatteidemme tavoitteena.

Miten huomioidaan digitaalisesti turvallisempi tila?

– Tämä on tosi hyvä kysymys. Samat periaatteet pätevät myös verkkokohtaamisiin. Ilmoitamme esimerkiksi aina ennalta, mikäli verkossa tapahtuva tapaaminen halutaan tallentaa. Emme myöskään kuvaa milloinkaan ilman lupaa ja jokaisella on oikeus olla tulematta kuvatuksi tilaisuuksissamme, mikäli näin toivoo. Integratalaisten kuvien markkinointikäyttöön kanavissamme meillä on myös olemassa oma lupakäytäntö.

Miten Integratalla huomioidaan saavutettavuus ja esteettömyys?

– Saavutettavuutta on ennen kaikkea moninaisuuden huomioon ottava ilmapiiri ja asenteet. Pidämme tärkeänä myös tilojemme fyysistä saavutettavuutta ja kehitämme esteettömyyttä. Samaan tapaan pyrimme parantamaan jatkuvasti myös digitaalista saavutettavuutta.

10 PERIAATETTA