Tältä sivulta löydät Integrata Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin, asiakaspalvelurekisterin henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukaiset rekisteriselosteet.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Integratan verkkosivustoon ja HumHum HR -sovellukseen sekä sivustolla ja sovelluksessa esitettävään aineistoon ja yhteydenottoihin, jotka tehdään Integratan verkkosivuston tai sovelluksen kautta. Käyttäessäsi sivustoa tai sovellusta hyväksyt jäljempänä mainitut ehdot sinua sitoviksi.

KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 27.3.2018 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Integrata pidättää oikeuden muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti. Ajantasaiset käyttöehdot ovat saatavilla osoitteessa integrata.fi/humhum-tietosuojaseloste ja ne astuvat voimaan julkaisuhetkellä. Käyttöehtojen yhteydessä mainitaan päivämäärä, jolloin ehtoja on viimeksi muutettu. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

Ehtoja on muutettu viimeksi 12.6.2020

INTEGRATA OY:N ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI

REKISTERINPITÄJÄ

Integrata Oy (jäljempänä Integrata)
Y-tunnus: 2211312-9
Kauppakatu 2
33210 Tampere
Puhelin 010 423 1080

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Riku Honkanen
Kauppakatu 2
33210 Tampere
RIKU.HONKANEN@INTEGRATA.FI

REKISTERIN NIMI

Integratan asiakas- ja markkinointirekisteri

TIIVISTETTY SELOSTE

Rekisterin tietoja käytämme asiakaspalvelussamme sekä markkinoinnissamme. Tiedot kerätään asiakassopimuksista sekä verkkosivuilta evästeillä ja verkkosivulomakkeilla.  Palvelun – esimerkiksi internet-sivujen – tarjoamisen puitteissa tietosi voivat olla yhteistyökumppanimme palvelimilla, mutta tietojasi ei myydä, luovuteta tai vuokrata kolmansille osapuolille.

Voit kieltää markkinoinnin lähettämällä meille kirjallisen pyynnön tai vastaanottamasi markkinointiviestin linkistä. Voit kieltää myös selaimen asetuksista evästeiden keräämisen, mutta verkkosivumme kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi tällöin suunnitellusti.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten, tähän kuitenkaan tyhjentävästi rajoittumatta:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • palveluista ja tuotteista tiedottaminen
 • markkinointiviestintä, myös suoramarkkinointi
 • mielipide‐ ja markkinatutkimuksien sekä tuotekehitystyön toteuttaminen
 • suoramarkkinointikieltojen ylläpito

Henkilöllä on oikeus ja mahdollisuus kieltäytyä kohdennetuista markkinointi- ja asiakasviesteistä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Henkilön etu- ja sukunimi, työnantaja, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot, ja tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista
 • Palvelun tarjoamiselle olennaiset tiedot
 • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet)
 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Asiakaspalautetiedot
 • Tilaus- ja toimitustiedot
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • Muut asiakkaan/henkilön suostumuksella kerättävät tiedot.

Rekisteri sisältää tietoja, jotka on tarkemmin yksilöity tietojen keräämisen toteuttavien Google Analytics ja HubSpot -palveluiden tietosuojaselosteissa:

Google Analytics:
HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/FI/POLICIES/PRIVACY/

HubSpot Software:
HTTPS://LEGAL.HUBSPOT.COM/PRIVACY-POLICY

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 • Asiakkuussopimukset
 • Verkkosivujen tietolomakkeet
 • integrata.fi -verkkosivujen evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Sivustomme käyttää HubSpot Analytics- sekä Google Analytics -ohjelmistoja kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä tarkoituksenaan parantaa palvelun laatua. Ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoja siitä, millä palvelumme sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat.

Mikäli et halua verkkosivuston keräävän tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen). Huomaa kuitenkin, että tällöin verkkosivut ja siihen liittyvät palvelut eivät välttämättä toimi häiriöittä.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Voidaksemme toimittaa sinulle palvelua verkkosivuillamme parhaalla mahdollisella tavalla, saatamme luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietojasi ainoastaan palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietojen luovuttaminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Integrata ei myy tai vuokraa tietoja rekisterin ulkopuolelle.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tällöin tietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, kuitenkin vain maihin, jotka EU-komissio on arvioinut riittävän tietosuojatason maiksi, tai palveluntarjoajille, jotka noudattavat EU:n mallitietosuojasopimuslausekkeita tai Privacy Shield Frameworkiä.

Lisätietoja kolmansien osapuolten tietojensiirtokäytänteistä:

Google Analytics:
HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/FI/POLICIES/PRIVACY/

HubSpot Software:
HTTPS://LEGAL.HUBSPOT.COM/PRIVACY-POLICY

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä käytetään verkkoympäristössä. Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu ja sijoitettu lukittuun ja kulkuvalvottuun tilaan.

Tiedot kerätään palvelun tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Rekisteriin pääseminen on rajattu vain Integratan työntekijöille tai kumppaneille, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Koneet pidetään vartioituina niin, ettei asiaankuulumattomilla henkilöillä tai tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot ovat salassa pidettäviä.

SOSIAALISEN MEDIAN LIITÄNNÄISET

Integratan sivustoilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen sosiaaliseen median palveluun. Näihin Integratan sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Integratalla ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä Integrata ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot maksuttomasti enintään kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena 
osoitteeseen TIETOSUOJA@INTEGRATA.FI.

INTEGRATA OY:N ASIAKASPALVELUREKISTERI

REKISTERINPITÄJÄ

Integrata Oy (jäljempänä Integrata)
Y-tunnus: 2211312-9
Kauppakatu 2
33210 Tampere

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Riku Honkanen
Kauppakatu 2
33210 Tampere
RIKU.HONKANEN@INTEGRATA.FI

REKISTERIN NIMI

Integratan asiakaspalvelurekisteri

HENKILÖ TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja kerätään ja säilytetään asiakaspalvelutarkoituksiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Henkilötiedot (nimi, yhteystiedot)
 • Työnantaja/organisaatio
 • Henkilön rooli
 • Henkilön itse asiakaspalveluun lähettämät muut mahdolliset henkilötiedot
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot

Rekisteri sisältää tietoja, jotka on tarkemmin yksilöity tietojen keräämisen toteuttavan Zendesk-palveluiden tietosuojaselosteessa:

https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-and-data-protection/

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Pääosa tiedoista saadaan asiakassopimuksista tai henkilöltä itseltään. Henkilön itse toimittamat tiedot vastaanotetaan asiakaspalveluun jotakin sähköistä kanavaa pitkin lähetettyjen viestien tai puhelinsoittojen kautta.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tällöin tietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, kuitenkin vain maihin, jotka EU-komissio on arvioinut riittävän tietosuojatason maiksi, tai palveluntarjoajille, jotka noudattavat EU:n mallitietosuojasopimuslausekkeita tai Privacy Shield Frameworkiä.

Lisätietoja kolmannen osapuolen tietojensiirtokäytänteistä:

https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-and-data-protection/

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä käytetään verkkoympäristössä. Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu ja sijoitettu lukittuun ja kulkuvalvottuun tilaan.

Tiedot kerätään palvelun tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Rekisteriin pääseminen on rajattu vain Integratan työntekijöille tai kumppaneille, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Koneet pidetään vartioituina niin, ettei asiaankuulumattomilla henkilöillä tai tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot ovat salassa pidettäviä.

TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot maksuttomasti enintään kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen TIETOSUOJA@INTEGRATA.FI.

TIEDON KORJAAMINEN JA TIEDON KORJAAMISEN TOTEUTTAMINEN

Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen TIETOSUOJA@INTEGRATA.FI.

TIETOJEN POISTAMINEN REKISTERISTÄ

Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.

Pyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen TIETOSUOJA@INTEGRATA.FI.