Tiedätkö, millainen on HR-toimintojesi nykytilanne, millä tavalla HR:n toiminta istuu yksiin yritykselle asetetun strategian kanssa ja mitä odotuksia esimerkiksi HR-funktiolle on organisaation muilta tahoilta? Granon henkilöstöjohtaja Marit Telin halusi ottaa selvää, ja pyysi integratalaisilta asiantuntijoilta apuja ulkopuolisen, objektiivisen näkökulman kautta. Integratalainen tiedolla johtamisen asiantuntija Hanna Hyytiäinen korostaa HR-kartoituksen merkityksellisyyttä.

HR on usein erittäin vahvassa keskiössä, kun puhutaan yrityksen tärkeimmistä voimavaroista, eli työntekijöistä. Samaan aikaan HR:n työ ei kuitenkaan ole samalla tavalla välttämättä näkyvää, kuten esimerkiksi myynnin tai tuotannon. 

Myynnin tulokset näkyvät konkreettisesti uusina kauppoina ja tuotannon toiminta esimerkiksi uutena tuotteena. HR:n päivittäinen ja arjen pyörittäminen on usein taka-alalla olevaa hiljaista ja näkymätöntäkin toimintaa, mutta ehkä yksi tärkeimmistä funktioista organisaatiossa. HR toimii mahdollistajana yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa; onhan kyseessä usein ihmisen kautta tapahtuva toiminta.  

Pysähdytään tähän. Pohdi hetki seuraavia kysymyksiä: 

  • Tiedätkö, millä tavalla organisaatiosi HR liittyy yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen?  
  • Tiedätkö, mitkä ovat ne kompastuskivet, joihin strategian toteutuminen voi kaatua HR:n toiminnan osalta?  
  • Tiedätkö, mitä yrityksen työntekijät, esihenkilöt, liiketoiminnan johto ja hallitus odottavat HR-toiminnalta? 
  • Tiedätkö, millaista on oman HR-tiimisi osaaminen ja millä tavalla se on osa yrityksen strategisten osaamisten kehittämistä? 

Jos vastasit ’ei’, voisiko ulkopuolisen toteuttama HR-kartoitus auttaa selkeyttämään HR:n olemassaolon nykytilaa tai odotuksia HR-toiminnalle? Tai kenties kirkastaa HR-tiimin osaamisten merkitystä tulevaisuuden saavuttamisessa sekä pohtimaan tulevaisuuden tarvetta ja roolia organisaatiossa?

Asiantuntija-avulla rikastusta HR-toimintaan

Asiakkaamme Granon henkilöstöjohtaja Marit Telin halusi ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen oman organisaationsa HR-toiminnan tilanteesta tiimin osaamisen, organisaation eri liiketoimintayksiköiden odotusten sekä tulevaisuuden tarpeiden näkökulmasta. 

Projektissa tavoitteena oli pohtia HR:n nykytilaa ja tulevaisuutta liiketoiminnan tavoitteiden, toimintaympäristön muutosten sekä johtamiskulttuurin näkökulmasta. Projektissa pureuduttiin HR:n eri prosesseihin, järjestelmiin, osaamiseen sekä resursointiin. 

Projektissa haluttiin siis kirkastaa HR:n tavoitetilaa tulevaisuuden liiketoiminnan tukijana, saada selkeys asioihin sekä HR:n tulevaisuuden toiminnan prioriteettilista.  

”Projektissa haluttiin siis kirkastaa HR:n tavoitetilaa tulevaisuuden liiketoiminnan tukijana, saada selkeys asioihin sekä HR:n tulevaisuuden toiminnan prioriteettilista.”  

Integratalainen Hanna Hyytiäinen

Projekti aloitettiin yhteisellä kick-offilla HR-tiimin kanssa, jonka aikana keskusteltiin yhteisesti tavoitteet projektille. Kick-offissa keskusteltiin myös yleisesti HR-tiimin tehtävistä ja kartoitettiin ymmärrystä olemassa olevasta tilanteesta. Lisätietoa kerättiin myös ennakkoon Asiakkaan Teams-kanavan sekä Intran kautta.  

Koska tavoitteena oli ymmärtää kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan tarpeita, haastateltiin HR-tiimin lisäksi liiketoiminnan vetäjiä, työntekijöiden edustajaa, toimitusjohtajaa sekä hallituksen jäsen. Haastatteluiden tavoitteena oli kerätä tietoa kyseisten tahojen käsityksistä HR-funktiosta sekä konkreettisia tarpeita, joita kohdataan päivittäisessä arjessa, mutta myös tulevaisuuteen katsoen.  

Esihenkilötasolle järjestettiin yhteinen workshop, johon valittiin sovitut esihenkilöt. Työpajassa pyrittiin luomaan avoin luottamuksen ilmapiiri, jotta jokainen esihenkilö koki voivansa vastata rehellisesti esitettyihin kysymyksiin. Lisäksi HR-tiimille pidettiin samankaltainen workshop, jossa pyrittiin kartoittamaan jokaisen ajatuksia eri liiketoiminnan tasojen tukemisesta.  

Loppusilauksena loppusummaus

Haastatteluiden jälkeen oli aika loppusummaukselle. Integratalaiset asiantuntijat laativat raportin, jossa oli kuvattuna havainnot teemakohtaisesti toimenpide-ehdotusten kera. Loppuraportti esiteltiin asiakkaan henkilöstöjohtajalle sekä toimitusjohtajalle. Asiakkaan henkilöstöjohtaja esitteli loppuraportin myös hallitukselle.

Miten onnistuimme? Annetaan puheenvuoro asiakkaalle:

– Grano on vuosien varrella muodostunut ympäri Suomea sijaitsevista useammista pienemmistä yhtiöistä. Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee entisestään panostaa yhtenäisen yrityskulttuurin ja yhteneväisten toimintatapojen luomiseen. Integratan osaavien asiantuntijoiden johdolla määrittelimme yhtiömme henkilöstöjohtamisen lähtötilan ja lopputulemana saimme monipuolisia työkaluja tavoitteidemme saavuttamiseksi, kertoo Marit Telin, henkilöstöjohtaja, Grano Group Oy.

”Integratan osaavien asiantuntijoiden johdolla määrittelimme yhtiömme henkilöstöjohtamisen lähtötilan ja lopputulemana saimme monipuolisia työkaluja tavoitteidemme saavuttamiseksi.”

Marit Telin, henkilöstöjohtaja, Grano Group Oy

HR-palvelu hahmottaa hommat 

Usein sokeudumme omalle toiminnallemme, koska olemme tiiviisti läsnä arjessa. Aivomme urautuvat ajattelemaan asioita samalla kaavalla, eikä meille välttämättä tule edes mieleen toisenlainen ajatuspolku. Ulkopuolisen toteuttama HR-auditointi mahdollistaa organisaatiolle täysin objektiivisen näkökulman tarkastella omaa toimintaa uusien linssien läpi. 

Ja mikä tärkeintä, HR-kartoitus ja -kehityssuunnitelma pistää pisteen arvailulle.

HR-palveluvalikoimaamme kuuluva lisäarvotuote on helposti saatavilla myös verkkokaupastamme Shoppaamosta – nyt kesän korvalla kampanjahinnalla ⛱

KATSASTA KARTOITUS KAUPASSA

Mitä muuta tarkoittaa integratalainen HR-palvelu? Täppää ja tutustu

  1. HR-projektit ja HR-konsultointi. Selvitä yrityksesi HR:n tilanne ja prosessit HR-kartoituksella tai hanki apu HR-projektiin. 
  2. HR-ulkoistus täsmänä terävältä tiimiltä: palkkayhteysihminen, HR-koordinattori, HR-asiantuntija tai HR-päällikkö. 
  3. HRD. Henkilöstön ja johtamisen kehittäminen sekä valmennus huomisen työelämään. Human Resource Development on apu uusiutuvaan uraan. 
  4. Työoikeus. Juridinen apu hankaliin henkilöstötilanteisiin tai tilanteen edes enteillessä eripuraa.