The Siqnificant Company myönsi Integratalle Future Workplaces 2021 -sertifikaatin. Serti ansaitaan, kun työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä (ja kenties huonolla huumorilla). Työvälineenä työntekijäymmärryksen tason selvittämisessä käytetään Siqni-kyselyä, jolla läpivalaistaan työntekijöille merkityksellisimmät asiat sekä niiden toteutuminen työpaikalla.

Future Workplaces -sertifikaatti ei perustu työpaikan ulkopuolisten tahojen, tai johdon, ennalta määrittämään malliin työhyvinvoinnista, motivaatiosta tai hyvästä työpaikasta. Sen sijaan, sertifikaatti on mahdollista ansaita, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä.

Valta on vastaajalla.

Teetämme Siqni-kyselyn, koska haluamme tietää, mitkä asiat ovat meille integratalaisille tärkeitä ja miten ne tärkeät asiat toteutuvat arjessa.

Kyselytulosten selvittyä toimitusjohtaja Riku Heinonen kertaa tuntoja:

”Tämän vuoden tuloksia tuli jännitettyä tavallista enemmän. Olemme työskennelleet pääosin etänä ja näkyvyys organisaation ihmisiin on ollut valitettavan vähäistä.”

Integratalainen toimitusjohtaja Riku Heinonen

Esimerkin konkreettisesta muutoksesta kertoo myös sertifikaattiin johtanutta Siqni-kyselyä purkanut integratalainen Laura Huhtiniemi:

”Työpaikan yhteishenki on aiempina vuosina (2018–2019) ollut aina TOP3:ssa. Nyt niin kutsuttuna korona-aikana se on tipahtanut sijalle 8. Muutoin merkityksellisimmät asiat ovat pysyneet verrattain samoina.”

Muutosta ja merkityksiä avaa integratalainen Laura Huhtiniemi.

Integratalaisille merkityksellisimmät asiat TOP 3️⃣

  1. Mielekkäät työtehtävät
  2. Työn ja vapaa-ajan tasapaino
  3. Vapaus tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta

Avoimia vastauksia saatiin 43 sivua. Vaikka kokonaistyytyväisyyden tulos oli 84, kehityskohteitakin löytyi:

”Kyselyssä saimme poikkeuksellisen hyvän tuloksen: 77 % on erittäin tyytyväinen. Kehityskohteitakin löytyi, etenkin avoimista vastauksista. Palautteiden pohjalta on tehty ja tehdään parannuksia.”

Laura Huhtiniemi summaa kyselyn tuloksia ja toimia.

Siqni-kysely 2021 numeroina

  • Siqni-kysely on toteutettu Integratalla vuodesta 2018
  • Vuonna 2021 vastausprosentti oli täydet 100
  • Kyselyyn vastasi 140 integratalaista
  • Kokonaistyytyväisyys 84 (2020: 85, 2019 ja 2018: 84)
  • Yhteensä 77 % on erittäin tyytyväinen, 16 % neutraaleja, yhteensä 6 % kaipasi parannuksia, 1 % on tyytymätön
  • Integratan eNPS (Employee Net Promoter Score) eli työntekijöiden nettosuositteluindeksi on 65
  • Integrata sai Siqni-tulostensa pohjalta Future Workplaces -sertifikaatin myös viime vuonna.

Future Workplaces kertoo työpaikkojen edelläkävijöistä. Työpaikoista, joissa #työntekijäymmärrys on yrityskulttuurin johtamisen ytimessä. Lue lisää futureworkplaces.fi