MIKSI MUTKITELLA, KUN LÖYTYY SUOREMPIKIN TIE

100 % asiakkaistamme
suosittelisi meitä

PROSESSIMUOTOILUN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

Toimitamme tietojärjestelmiä ja palkkahallinnon asiantuntijapalveluja jouhevaan käyttöönottoprojektiimme yhdistettynä. Asiantuntemuksemme perustuu prosessien ymmärtämiseen ja
niiden yrityskohtaiseen muotoiluun.

Ratkaisut

Tunnemme toimittamamme palvelut, tietojärjestelmät ja erityisesti prosessit niiden ympärillä.
Etsimme teille parhaiten sopivat ratkaisut ja toimintamallit järjestelmien tehokkaaseen käyttöön.
Tarjoamme kokonaisratkaisuja, emme pelkkiä tietojärjestelmiä.
Siksi asiakkaamme ostavat meiltä.

 

HR

Sympa HR henkilöstön hallintaan.
HR

MATKA-JA
KULUHALLINTA

M2 matka- ja kuluhallintaan.
MATKA-JA KULUHALLINTA

TYÖAJAN-
HALLINTA

TIIMA työajanhallintaan.
TYÖAJANHALLINTA

PALKKA-
HALLINTO

Uuden ajan
palkkapalvelua.
Palkkahallinto

KONSULTOINTI

Asiakaslähtöistä asiantuntijapalvelua.
Konsultointi

JOHTAMINEN

Johtaminen palveluna.
Johtaminen
 
 
 
 • ”Integrata herätti luottamusta jo matkalaskujärjestelmäprojektistamme lähtien. Myös palkanlaskentajärjestelmäprojekti eteni yhteistyössä saumattomasti. On ollut ilo todeta, että substanssiosaaminen ja palvelualttius ovat kautta linjan kovalla tasolla. Integratan kriittinen osaaminen järjestelmien sovittamisessa nimenomaan meidän tarpeisiimme ja prosesseihimme on ollut ensiluokkaista.”

  MATKA-JA KULUHALLINTA
  PALKKAHALLINTO
  Saavutettu hyöty
  MERKITTÄVÄÄ SÄÄSTÖÄ MANUAALITYÖSSÄ
  Mikko Manninen
  talousjohtaja
  Falck Oy
 • “Halusimme vähentää matka- ja kululaskujen käsittelyyn kuluvaa aikaa ja päästä eroon turhista manuaalisista rutiineista. Integratan asiantuntijoiden avuliaisuuteen ja välillä ihan kädestä pitäen toteutettuun ohjaukseen olemme olleet todella tyytyväisiä.”

   

  MATKA-JA KULUHALLINTA
  Saavutettu hyöty
  TEHOKKAAMPI MATKA- JA KULUHALLINTA
  Jukka Heinonen
  talouspäällikkö
  McDonald´s Oy
 • “Integratan kokemus vaativista M2-käyttöönottoprojekteista sekä ensitapaaminen yrityksen edustajien kanssa loi luottamusta. Saatoimme uskoa, että projekti viedään läpi sovitussa ajassa. Pieni organisaatio on lisäksi joustava, haasteellisiin tilanteisiin löytyi aina ratkaisuvaihtoehtoja. Projekti valmistui aikataulussa ja ilmapiiri oli kautta linjan positiivinen.”

  MATKA-JA KULUHALLINTA
  Saavutettu hyöty
  1 YHTEINEN TOIMINTATAPA KOKO KONSERNIIN
  Elisa Aaltio
  kehityspäällikkö
  Sanoma Oyj
 • "Integrata kiteytti, mitä halusimme ja auttoi meitä tekemään selkeän analyysin nykytilasta. Tämän pohjalta asiat laitettiin kartalle ja katsottiin kuilut nykytilan ja tavoitteiden välillä. Kehitysprojekti toteutettiin jämäkästi, aikataulussa ja hyvin kommunikoiden. Integratan taito on esittää asiakkaalle asiat selkeästi ja kertoa helposti ymmärrettävästi, että mitä ollaan tekemässä."

  KONSULTOINTI
  Saavutettu hyöty
  1 YHTEINEN TOIMINTAMALLI JA SÄÄSTÖÄ TYÖAJASSA
  Virpi Hentunen
  talousjohtaja
  Lääkärikeskus Aava Oy
 • ”Onnistuneen projektin lähtökohtana oli molemmin puolin osaava henkilöstö ja selkeä projektisuunnitelma, jonka aikataulussa pysyttiin. Myös jatkokehityksen toteuttaminen ja ongelmatilanteiden ratkaisu on nopeaa, kun tunnemme toisemme puolin ja toisin.”

  HR
  PALKKAHALLINTO
  Saavutettu hyöty
  PALKKAHALLINNON TEHOSTUMINEN
  Päivi Reiman
  henkilöstöpäällikkö
  Suominen Oyj

Me olemme

Integrata on tiimi. Jokaisen onnistuneen projektin ja toimivan 
prosessimallin takana ovat oikeat ihmiset. Yhdessä asiakkaan kanssa teemme
tarinoista todellisia tekoja.