Archive for the ‘Video’ Category

☕️ Integratan iltapäiväkahvit: Jauhamo. Katso tallenne!

Integratan iltapäiväkahvit tulee taas – uudenlaisena tirkistelytyyppisenä livelähetyksenä. Keskiviikkona 8.6. klo 13–13:30 jauhettiin Jauhamosta, kun integratalainen pilviarkkitehti Mika Berglund ja CDO Riku Honkanen puhuivat positiivisella paahdolla helpommasta henkilöstöhallinnosta. Mikä Jauhamo on ja mitä kaikkea palkkahallinnossa on mahdollista tehdä automaation avulla?

Iltapäiväkahveilla jauhettiin huomisen henkilöstöhallinnosta, kun integratalaiset asiantuntijat Mika Berglund ja Riku Honkanen istahtivat kameran eteen kahvikupposten ääressä ja jutustelivat, miten Jauhamo voi helpottaa sekä omaa että asiakkaiden hommaa.

Integrata Jauhamo on pilvipalvelu, jota kehitetään automaatioavuksi: se ottaa vastaan palkka-aineistoa, joka muokataan ja rikastetaan muotoon, joka on palkkajärjestelmän kannalta helpommin tulkittavaa, kuin lähtöaineisto. Aivan kuten HR- ja palkkahallintosovelluksemme HumHum HR, myös Jauhamo on syntynyt huomisen henkilöstöhallintoa varten asiakastarpeen ympärille.

Iltapäiväkahveja houstasivat integratalaiset Mika Berglund ja Riku Honkanen.

Katso tallenne 👇🏻

Jauhamon iltapäiväkahvit järjestettiin 8.6.2022.


Iltapäiväkahvit striimattiin myös YouTube-livelähetyksenä 🎬

Palkanlaskentalive 7.6. Katso tallenne!

Maksetaanko palkat nappia painamalla? Millainen on integratalaisen palkkapalveluasiantuntijan täysin tavallinen työpäivä? Onko olemassa palkanlaskentaa, jossa ei lasketa mitään? Palkanlaskentalive oli someen striimattu livetapahtuma, jossa saatiin (ehkä) vastaukset näihin kysymyksiin (tai niihin, joita kukaan ei edes kysynyt). Katso tallenne. Tosissaan, mutta ei vakavissaan.

SEURAA PALKANLASKENTALIVEÄ YOUTUBESSA

Palkanlaskentalive on vitsihuumoria. Tapahtuman lystikkäästä luonteesta huolimatta se noudatti tarkasti palkkahallintopalvelumme sopimuskäytänteitä, salassapitoa sekä tietosuojaa, ja toisinsi tunnin tavanomaisesta työpäivästä ilman yksilöiviä asiakas- tai tunnistetietoja.

Integratalaiset palkkapalveluasiantuntijat Elisa Suontausta, Marika Haapaniemi, Hanne Mäkinen ja Maiju Niemi lupautuivat liveen tekemään tavallisen työpäivänsä toimia. Palkanlaskentalive oli ainutkertainen mahdollisuus seurata striimattuna, millaista on integratalaisuus ja miten muuan tärkeitä tilitapahtumia ihan oikeasti maksatetaan.

Katso tallenne 👇

Palkanlaskentalive striimattiin 7.6.

Palkanlaskentalivessä seurattiin palkkapalveluasiantuntijoitamme tunnin ajan ja saatiin (ehkä) selville:

  1. Onko palkanmaksu napinpainallus, tanakka täräys vai seesteisen selkeä suoritus?
  2. Millainen on integratalaisen palkkapalveluasiantuntijan työpäivä?
  3. Mitä on oltava palkka-asiantuntijan työpöydällä? Tai pöydän alla?
  4. Mitkä ovat palkanlaskijan parhaat puujalkavitsit?

Huomisen HR:ää?

Haluatko saada jatkossakin kutsuja HR-häppeninkeihin? Liity Integratan Kuppikuntaan ja kuulet kaikesta ensimmäisenä. Mikäli taas mielit integratalaiseksi itsekin, katsasta myös avoimet työpaikkamme tai jätä avoin hakemus!

Palkanlaskentalive + ☕️ Integratan iltapäiväkahvit

Tiistaina 7.6. oli ainutkertainen mahdollisuus seurata striimattuna, millaista on integratalaisuus ja miten muuan tärkeitä tilitapahtumia ihan oikeasti maksatetaan, kun Integratan Palkanlaskentalive pyörähti käyntiin. Keskiviikkona 8.6. Integratan iltapäiväkahvit tuli taas – uudenlaisena tirkistelytyyppisenä livelähetyksenä. Livessä jauhettiin Jauhamosta, kun integratalainen pilviarkkitehti Mika Berglund ja CDO Riku Honkanen puhuivat positiivisella paahdolla helpommasta henkilöstöhallinnosta.

Synkän paahdon sijaan lorautimme linjoille pannullisen positiivista ajateltavaa ja avasimme huomisen HR-taitoja sekä työkaluja.

Kesäkuun katselukokemukset 👀

7.6. Palkanlaskentalive

Maksetaanko palkat nappia painamalla? Millainen on integratalaisen palkkapalveluasiantuntijan täysin tavallinen työpäivä? Onko olemassa palkanlaskentaa, jossa ei lasketa mitään? Palkanlaskentalive oli someen striimattu livetapahtuma, jossa saatiin (ehkä) vastaukset näihin kysymyksiin (tai niihin, joita kukaan ei edes kysynyt). Tosissaan, mutta ei vakavissaan.

Integratalaiset palkkapalveluasiantuntijat Elisa Suontausta, Marika Haapaniemi, Hanne Mäkinen ja Maiju Niemi lupautuivat liveen tekemään tavallisen työpäivänsä toimia.

SEURAA PALKANLASKENTALIVEÄ YOUTUBESSA

☕️ 8.6. Integratan iltapäiväkahvit: Jauhamo

Iltapäiväkahveilla jauhettiin huomisen henkilöstöhallinnosta, kun integratalaiset asiantuntijat Mika Berglund ja Riku Honkanen istahtivat kameran eteen kahvikupposten ääressä ja jutustelivat, miten Jauhamo voi helpottaa sekä omaa että asiakkaiden hommaa.

Iltapäiväkahveja houstasivat integratalaiset asiantuntijat Mika Berglund ja Riku Honkanen.
ILMOITTAUDU ILTAPÄIVÄKAHVEILLE 8.6.

Miten tämä toimii?

Palkanlaskentaliveen ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan pääset seuraamaan tapahtumaa joko Facebookin tai YouTuben kautta. Iltapäiväkahveista saat perinteiseen tapaan erillisen muistutuksen lähempänä tapahtumaa sekä osallistumislinkin inboxiisi myös webinaaripäivänä. OKM = oma kahvi mukaan! ☕️

☕️ Integratan iltapäiväkahvit: YT-laki muuttuu. Katso tallenne!

Integratan iltapäiväkahvit tuo vuoropuheluun integratalaiset asiantuntijat ja kiinnostuneet kahvittelijat. Keskiviikkona 27.10. klo 14 pysähdyimme muuttuvan YT-lain äärelle, kun integratalainen asiantuntija Anna-Maija Marjakangas johdatteli kuuntelijat lakimuutosten äärelle. Lue blogi ja katso tallenne!

KATSO TALLENNE 27.10.

Uusi yhteistoimintalaki tulossa – yrityksille velvollisuus jatkuvaan vuoropuheluun henkilöstön kanssa

Eduskunnassa on käsiteltävänä ehdotus uudeksi yhteistoimintalaiksi. Tutustu tässä kirjoituksessa tulevaan lakimuutokseen. 

Uudesta laista on tulossa lyhyempi ja yleisluontoisempi kuin nykyinen YT-laki. Jonkinlaista selkeyttä uusi laki tuokin nykyisen YT-lain melko monimutkaiseen rakenteeseen. Uusi YT-laki jakautuu kolmeen osaan: Säännöksiin jatkuvasta vuoropuhelusta, muutosneuvotteluista ja hallintoedustuksesta.

Jatkuva vuoropuhelu

Sisällöllisesti merkittävin muutos liittyy uuteen jatkuvan vuoropuhelun sääntelyyn, mikä velvoittaa kaikki YT-lain piirissä olevat työnantajat eli vähintään 20 työntekijää työllistävät yritykset käymään henkilöstönsä kanssa säännöllisesti vuoropuhelua monenlaisista työntekijöihin vaikuttavista asioista. Jatkuvassa vuoropuhelussa tulee käsitellä muun muassa yrityksen yleisiä kehitysnäkymiä ja taloudellista tilannetta, henkilöstön koulutusta ja hyvinvointia, työpaikalla sovellettavia sääntöjä, käytäntöjä ja toimintaperiaatteita ja muita henkilöstöön vaikuttavia asioita.

”Yritykset velvoitetaan käymään henkilöstönsä kanssa säännöllisesti vuoropuhelua työntekijöihin vaikuttavista asioista.”

Muutos vaikuttaa kaikkiin vähintään 20 työntekijää työllistäviin yrityksiin.

Kokous tulee järjestää lähtökohtaisesti neljä kertaa vuodessa, mutta laki mahdollistaa myös sen, että henkilöstön edustajien kanssa voidaan sopia yhdessä myös toisin kokousten pitämisestä. Sopimuksella ei kuitenkaan voida sopia, että kokouksia ei pidettäisi lainkaan. Jos henkilöstöä on vähintään 20, mutta alle 30, on lain lähtökohtana, että kokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa. Jos taas yrityksessä ei ole lainkaan henkilöstölle valittua edustajaa, työnantaja voi käsitellä vuoropuheluun kuuluvat asiat vähintään kerran vuodessa pidettävässä tilaisuudessa.

Uudessa laissa vanha henkilöstö- ja koulutussuunnitelma korvautuu uudella työyhteisön kehittämissuunnitelmalla, mikä kuitenkin sisällöltään on monelta osin vastaava henkilöstö- ja koulutusuunnitelman kanssa. Tätä suunnitelmaa tulee myös käsitellä jatkuvassa vuoropuhelussa. Laki määrittää tarkemmin työyhteisön kehittämissuunnitelman sisältöä.

Jatkuvassa vuoropuhelussa henkilöstöä edustaa lähtökohtaisesti valittu luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai muu henkilöstön edustaja. Henkilöstön edustajille on annettava mahdollisuus valmistautua kokouksiin, joten heille tulee toimittaa etukäteen kirjallisesti riittävät ja tarpeelliset tiedot käsiteltävistä asioista siltä osin, kuin tällaiset tiedot voidaan antaa. Kumpi tahansa osapuoli voi tehdä aloitteen jatkuvassa vuoropuhelussa käsiteltäväksi asiaksi. Laki edellyttää jatkuvalta vuoropuhelulta todellista vuoropuhelua henkilöstön edustajien ja työnantajan edustajien välillä ja jokaisen yrityksen kannattaakin miettiä omat tapansa järjestää oma vuoropuhelunsa oman yrityskulttuurinsa ja keskusteluyhteytensä erityispiirteet huomioiden.

Muutosneuvottelut

Uudessa YT-laissa puhutaan muutosneuvotteluista ensinnäkin, kun työnantaja harkitsee henkilöstön irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista tai työsuhteen ehtojen olennaista muuttamista. Tämän lisäksi muutosneuvotteluiden alle laissa menevät myös muut työnantajan harkitsemat muutokset, joilla on vaikutusta yhden tai useamman työntekijän asemaan, mutta jotka työnantaja voi toteuttaa yksipuolisesti direktio-oikeutta käyttäen, eli muutokset, mitkä eivät vaadi irtisanomisperustetta. Kannattaa huomioida, että henkilöstön vähentämistilanteissa ja työsuhteen ehtojen olennaisten muutosten ollessa kyseessä, tulee edelleen noudattaa tarkkaan säänneltyjä määräaikoja ja prosesseja, kuten viiden päivän neuvotteluesityksen ilmoitusaikaa sekä 14 päivän tai kuuden viikon vähimmäisneuvotteluaikoja.

”Henkilöstön vähentämistilanteissa ja työsuhteen ehtoja olennaisesti muutettaessa, tulee noudattaa tarkkaan säänneltyjä määräaikoja ja prosesseja.”

Huomioi ilmoitusaika ja vähimmäisneuvotteluajat.

Uudessa laissa henkilöstön edustajille on annettu oikeus muutosneuvotteluissa esittää ehdotuksia tai vaihtoehtoisia ratkaisuja muutosneuvotteluissa käsiteltäväksi, ja vanhaan lakiin verraten merkittävänä sisällöllisenä muutoksena on se, että työnantajan tulee perustella kielteinen kantansa ehdotukseen tai vaihtoehtoon kirjallisesti.

”Henkilöstön edustajille on annettu oikeus esittää ehdotuksia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja. Työnantajan tulee myös perustella kielteinen kantansa ehdotukseen tai vaihtoehtoon.”

Uusi laki tuo henkilöstön edustajille lisää oikeuksia.

Sanktiot ns. vähentämisneuvotteluiden rikkomisen osalta pysyvät edelleen merkittävinä, jatkossakin sanktiona on hyvitys, minkä suuruus on enintään 35.000 euroa / työntekijä. Lisäksi jatkuvan vuoropuhelun rikkomisestakin voidaan jatkossa määrätä sanktio. Ensin yhteistoiminta-asiamies voi antaa kehotuksen tilanteen korjaamiseen ja mikäli kehotuksen jälkeenkään tilanne ei korjaannu, on myös sakkorangaistus mahdollinen.

Hallintoedustus

Hallintoedustukseen liittyvät säännökset siirretään jatkossa osaksi YT-lakia. Säännöksiä hallintoedustuksesta sovelletaan, jos työntekijöitä on vähintään 150.

Mitä nyt tulee ottaa huomioon?

Jokaisen vähintään 20 työntekijää työllistävän yrityksen kannattaakin nyt miettiä, miten vuoropuhelu henkilöstön kanssa omassa yrityksessänne kannattaisi järjestää ja minkälaisia asioita vuoropuhelun vuosikelloon olisi syytä ottaa mukaan lain edellyttämien asioiden lisäksi. Sopikaa henkilöstön edustajien kanssa yhdessä toimintatavat ja mallia voidaan tietysti matkan varrella korjailla tarpeen mukaan.

Jäikö jotain hampaankoloon? Varaa jutteluaika

Haluatko jauhaa aiheesta lisää? Sparrailen aiheesta mielelläni – voit varata kalenteristani 30 min jutteluajan!

Toivottavasti onnistuimme iltapäiväkahveilla kaatamaan kuppisi puoliksi täyteen. Mikäli sinulla on työoikeudesta kysyttävää, otathan yhteyttä!

Integratalainen työoikeuden asiantuntija Anna-Maija Marjakangas
Iltapäiväkahveja houstasi työoikeuden asiantuntija Anna-Maija Marjakangas

Katso tallenne 👇🏻

Työoikeuden iltapäiväkahvit järjestettiin 27.10.2021.

Iltapäiväkahveilla keskusteltiin YT-lain velvoitteista ja erityisesti siitä, miten tuleva lakimuutos tulee vaikuttamaan henkilöstöyhteistyöhön. Iltapäiväkahveilla saatiin myös tehokkaita vinkkejä henkilöstön osallistamiseen, viestimiseen ja vuoropuhelun kehittämiseen. Ja selkokielisinä tietenkin.

Työoikeuden iltapäiväkahvien muut jaksot

☕️ 15.9. Irti työehtosopimisesta? Miten toimia nyt teknologia- ja metsäteollisuusalalla

KATSO TALLENNE 15.9.

☕️ 29.9. Kilpailukieltosopimusten lakimuutos – Pienellä präntätty

ILMOITTAUDU ILTAPÄIVÄKAHVEILLE 29.9.

☕️ 13.10. Whistleblowing – Puhalletaan yhteen ilmiantokanavaan

ILMOITTAUDU ILTAPÄIVÄKAHVEILLE 13.10.

Integratan iltapäiväkahvit on webinaarisarja, joka tuo vuoropuheluun integratalaiset asiantuntijat ja kiinnostuneet kahvittelijat noin joka toinen keskiviikko klo 14–15 aina 27.10. asti. Syksyn teemana kahveilla on työoikeus. Haluamme tarjota positiivisia ideoita ja apuamme: Integratalaisesta työoikeuden osaamisesta voisi nimittäin olla iloa myös muille❣️

☕️ Integratan iltapäiväkahvit: Whistleblowing. Katso tallenne!

Integratan iltapäiväkahvit tuo vuoropuheluun integratalaiset asiantuntijat ja kiinnostuneet kahvittelijat. Keskiviikkona 13.10. klo 14 puhallettiin pilliin, kun integratalainen asiantuntija Anna-Maija Marjakangas johdatteli kuuntelijat Whistleblowingin lakimuutosten äärelle. Katso tallenne ja kuulet, mitä muutoksen eteen tulee nyt tehdä!

KATSO TALLENNE 13.10.

Iltapäiväkahveja houstasi integratalainen Anna-Maija Marjakangas.

Katso tallenne

Iltapäiväkahveilla puhallettiin yhteen ilmiantokanavaan, kun integratalainen asiantuntija Anna-Maija Marjakangas jakoi tietoutta Whistleblowingin lakimuutoksista. Iltapäiväkahveilla keskusteltiin miten EU:n Whistleblowing-direktiivi muuttaa äänenkäyttöä. Katso tallenne ja tiedät, mitä muutoksen eteen tulee nyt tehdä! 📢

Työoikeuden iltapäiväkahvien muut jaksot

☕️ 15.9. Irti työehtosopimisesta? Miten toimia nyt teknologia- ja metsäteollisuusalalla

KATSO TALLENNE 15.9.

☕️ 29.9. Kilpailukieltosopimusten lakimuutos – Pienellä präntätty

KATSO TALLENNE 29.9.

☕️ 27.10. YT-laki muuttuu – Selkokieliset muutosuutiset

ILMOITTAUDU ILTAPÄIVÄKAHVEILLE 27.10.

Integratan iltapäiväkahvit on webinaarisarja, joka tuo vuoropuheluun integratalaiset asiantuntijat ja kiinnostuneet kahvittelijat noin joka toinen keskiviikko klo 14–15 aina 27.10. asti. Syksyn teemana kahveilla on työoikeus. Haluamme tarjota positiivisia ideoita ja apuamme: Integratalaisesta työoikeuden osaamisesta voisi nimittäin olla iloa myös muille❣️