Archive for the ‘Blogi’ Category

Muutosten vuosi 2023

Vuosi 2023 lähenee loppuaan. On aika muistella, mitä tapahtui. Integratan johtava toimitusjohtaja Riku Heinonen kokosi kirjoitukseen kohokohdat kuluneesta vuodesta.

Joku™ on sanonut joskus viisaasti, että asiat muuttuvat kokoajan, muutoksen nopeus vain vaihtelee. Tämä vuosi on ollut Integratalle muutoksen vuosi: sekä kasvun mukana tuomien muutosten että strategisten valintojemme vuoksi. Avaan tässä kirjoituksessa tarkemmin molempia.

”Asiat muuttuvat kokoajan, muutoksen nopeus vain vaihtelee.”

Joku™

Orgaaninen kasvu

Integrata on (yhä) kasvuyritys. Olemme kasvaneet orgaanisesti vuosittain aina perustamisvuodestamme 2008 asti – ja kasvoimme tänäkin vuonna. Kerron vuoden 2023 luvuista läpinäkyvästi tarkemmin ensi vuoden alussa.

Kasvu on tuonut mukanaan uusia upeita asiakkaita, kumppanuuksia sekä tietenkin osaavimpia osaajia – integratalaisia. Asiakkuuksia meillä on 500 ja integratalaisia jo 200. Uudet asiakkuudet ja ihmiset edistävät yrityksen elinkaaressa tärkeää muutosta: asiantuntijamme pääsevät tekemään osaamisestaan numeron ja yhdessä asiakkaidemme kanssa saamme pohtia älykkäitä toimintatapoja.

”Asiantuntijamme pääsevät tekemään osaamisestaan numeron ja yhdessä asiakkaidemme kanssa saamme pohtia älykkäitä toimintatapoja.”

Integrata kasvoi myös vuonna 2023.

Tämä kaikki auttaa meitä palvelemaan paremmin ja mahdollistaa osaajille henkilökohtaisia kehityspolkuja, jotka auttavat koko yritystä kehittymään.

Kasvun mukana tulevaa muutosta ei kuitenkaan aina koeta pelkästään positiivisena. Ymmärrän myös tämän näkökulman. Kasvu saattaa herättää huolta, menetämmekö jotain meille arvokasta. Pyrimme Integratalla keskustelemaan muutoksesta paljon niin asiakkaiden kuin integratalaistenkin kanssa. Vain avoimen keskustelun avulla pystymme sanoittamaan yhteistä tulevaisuutta ja poistamaan huuruisia hähmän paikkoja.

Yrityskulttuurimme vaalimisesta myös kasvun keskellä saimme jälleen tänä vuonna Future Workplaces 2023 -sertifikaatin.

Strategiasta asiakkaan arkeen

Vuonna 2023 edistimme neljää strategista kokonaisuutta:

 • Integratalaisuus ja yrityskulttuuri
 • Asiakas on yksi meistä
 • Teknologinen kehitys
 • Tarjooma ja brändi

Toisin sanoen, toteutimme tulevaisuutemme sekä asiakkaan arjen kannalta tärkeiksi koettuja muutosprojekteja täydellä höyryllä. Vuoden päätteeksi on hyvä päivittää aikaansaannokset lyhyesti 🔻

Integratalaisuus ja yrityskulttuuri

Johtamisrakenteiden päivittäminen

Integratan historian ensimmäiset tiimiesihenkilöt, eli lähi-ihmiset aloittivat toimintansa tämän vuoden maaliskuussa. Muutos oli meille mittava ja jännitti, mutta osoittautui nappisuoritukseksi: integratalaiset äänestivät lähi-ihmisten tulon vuoden teoksi!

Manifesto ➡️ Manifesti

Päivitimme yhdessä integratalaisten kanssa arvoasetelmamme, eli vuonna 2017 laaditun Manifestomme. Uudistumisen merkkinä Integrata Manifesto muuttui Manifestiksi. Arvoasetelmien mukaisesti toimimalla uskomme saavuttavamme tulevaisuuden tavoitteemme. Integrata Manifesti julkaistaan tammikuussa 2024.

Asiakas on yksi meistä

Asiakas on yksi meistä -projektissa vahvistettiin asiakaslähtöistä kulttuuria, työskentelytapoja asiakastiimeissä sekä kehitettiin asiakasviestintäämme. Toivottavasti kaikki nämä toimenpiteet näkyvät asiakkaillemme entistäkin parempana palveluna ja yhteistyönä.

Teknologia

Olemme panostaneet teknologiseen tulevaisuuteemme. Strategisen sisäisen Digimaatio-hankkeemme alla on kehitetty mm. HumHum HR -sovellusalustaamme sekä omaa Analytiikka-ratkaisuamme, joka toimii myös teknologiakumppanimme Accountorin Mepco Analytiikka -palveluna. Teknologinen kehitystyö jatkuu myös ensi vuonna.

Tarjooma ja brändi

Kasvun myötä myös palveluidemme esitystapa kaipasi selkeyttämistä. Teetimme asiakastutkimuksen tarjoomastamme ja kirkastimme asiakkailta saadun palautteen pohjalta kokonaisuutta. Myös Integratan brändi kirkastuu tammikuusta 2024 alkaen. Vaalimme yhä tunneälyä ja vitsejä – inhimillisyyttä – sekä korostimme kilpailuetuamme:

Integrata on henkilöstö- ja palkkahallinnon älytalo. Taivutamme tulevaisuuden teknologiat tueksi tunneviisaaseen työelämään. Automaation, analytiikan ja asiantuntijoiden avulla asiakkaillamme on aikaa keskittyä suuriin linjoihin sekä suitsutuksiin.

Johdon joulutoive

1.9.2023 Integrata täytti 15 vuotta. Juhlistimme päätoimipaikassamme Tampereella IntegrataFestien merkeissä. Vuosi meni vauhdikkaasti ja nyt on aika asettaa toiveet tulevaan:

Ennustin ja toivoin viime vuoden lopun kirjoituksessani, että vuoden 2023 loppuun mennessä viettäisimme jälleen yhä enemmän aikaa tiimiläisten ja asiakkaidemme kanssa – kasvokkain. Toiveeni toteutui: solmimme uusia teknologiakumppanuuksia mm. Neptonin ja Teamtailorin kanssa, ja yhteistyö asiakkaiden, sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa on ollut entistäkin antoisampaa.

Ensi vuodelle en ennusta mitään, vaan toivon yhteistyön tiivistymistä entisestään sekä yhä enemmän kasvokkain kohtaamisia.

Kiitos asiakkaille, integratalaisille sekä kumppaneille kuluneesta vuodesta 🫱🏻‍🫲🏼 Toivotan kaikille tänne asti jaksaneille lukijoille rauhaisaa joulun aikaa sekä mahtavaa aloitusta myös uudelle vuodelle 2024!

Lahjoitimme lahjavarat perinteisesti hyväntekeväisyyteen. Tänä vuonna lapsille ja luonnolle: Integratalaiset tukivat vähävaraisia lapsia kotimaassa 7 000 eurolla ja tekivät lahjoituksen kasvattaakseen Suomen hiilinieluja 1 400 eurolla. Integrata ohjasi lisäksi yrityslahjoituksina yhteensä 5 000 euroa Ukrainan lapsille Plan Suomen kautta sekä Gazan lapsille Pelastakaa Lapset ry:n hätäapukeräyksen avulla 🕊️🤍

ESG: Järkevät järjestelmät vastaavat vaateisiin

Autamme asiakkaitamme arjessa HR- ja palkkajärjestelmien parissa. Miten etenkin Mepco HRM, Mepco Pro, Sympa ja Integratan HR-raportointituote palvelevat myös ESG-raportointiin liittyvissä tarpeissa? Integrata Botti haastatteli asiantuntijoitamme aiheesta.

ESG-kriteereillä mitataan yrityksen ympäristö-, sosiaalista- ja hallinnollista vastuuta. Integrata Botti halusi selvittää, miten järjestelmät ovat avainasemassa kestävän kehityksen edistämisessä. Kirjoituksessa keskitytään erityisesti HR- ja palkkajärjestelmien keskeiseen rooliin sosiaalisen vastuun osalta, sillä näillä järjestelmillä on merkittävä rooli siinä, miten organisaatio voi integroida ESG-vaatimukset osaksi arkea ja päivittäistä toimintaa.

Kysymyksiin vastasivat integratalaiset järjestelmäasiantuntija Minttu McGaffney ja data-asiantuntija Susanna Kunttu sekä Integratan järjestelmäpalveluista ja vastuullisuudesta vastaava Laura Huhtiniemi.

Mitkä ovat ESG-raportoinnin vaikutukset asiakkaiden palkka-, HR- tai HR-raportointijärjestelmiin?

Mepco HRM -järjestelmään pystytään toteuttamaan asiakkaan tarpeen mukaan erilaisia raportteja. Osa raporteista kattaa jo nykyisellään ESG-raportoinnin vaatimat sosiaalisen vastuun raportit. Näitä ovat esimerkiksi työterveyttä ja turvallisuutta mittaavat raportit, tasa-arvoon ja ikäystävällisyyteen liittyvät raportit, kehityskeskustelut, henkilöstön koulutusta mittaavat raportit sekä henkilöstöön liittyvää taloudellista vastuuta mittaavat raportit.

– On myös mahdollista rakentaa ESG:n vaatimia raportteja monimuotoisuuspolitiikkaan liittyen, työvoiman rakenteeseen, työ- ja yksityiselämän tasapainoon sekä yrityksen työllisyysturvaan ja palkkaukseen liittyvistä aiheista, Minttu lisää.

Susanna muistuttaa myös ESG-tavoitteiden seurannasta ja sen tärkeydestä:

– Pelkkä toteava raportointi ei vielä kehitä yrityksen toimintaa kestävän kehityksen suuntaan. ESG-mittarit antavat hyvät lähtökohdat tunnistaa ja priorisoida kehityskohteita. Esimerkiksi, jos henkilöstön koulutustuntien määrä on alan muihin yrityksiin verrattuna kovin matala, on hyvä arvioida voisiko koulutuksen lisääminen olla väline henkilöstön sitouttamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.

”Pelkkä toteava raportointi ei vielä kehitä yrityksen toimintaa kestävän kehityksen suuntaan. ESG-mittarit antavat hyvät lähtökohdat tunnistaa ja priorisoida kehityskohteita.”

Raportoinnista kohti analytiikkaa.

Laura Huhtiniemi, mitä lisäarvoa HR- ja palkkajärjestelmät luovat ESG-raportointiin?

– Organisaation on oltava mahdollisimman läpinäkyvä ja avoin ESG-tavoitteiden suhteen. Hyvä järjestelmä on avainasemassa mahdollistamassa kestävän kehityksen raportoinnin toteuttamista ja edistämistä.

”Organisaation on oltava mahdollisimman läpinäkyvä ja avoin ESG-tavoitteiden suhteen.”

Hyvä järjestelmä on avainasemassa avoimuudessa.

– HR- ja palkkajärjestelmiä voidaan käyttää työkaluina entistä paremmin niin, että ne kytkevät sosiaalisen vastuun kestävän kehityksen edistämisen päivittäiseen toimintaan. Tämä auttaa varmistamaan, että organisaation kestävyystavoitteet edistävät jatkuvasti organisaation strategiaa ja liiketoimintaa, Laura lisää.

Miten tulee varautua?

Lukaise myös aiempi kirjoituksemme vastuullisuusraportointiin valmistautumisesta. Jos sinulla tulee kysyttävää ESG-raportoinnista HR- ja palkkajärjestelmiin liittyen, olethan yhteydessä haastateltuihin asiantuntijoihimme. Järjestämme alkuvuodesta myös kaikille avoimen webinaarin aiheesta. Liity ohesta kuppikuntaan, eli tilaa kuukausikirjeemme ja kuulet ESG-webinaaristamme ensimmäisenä!

Liity kuppikuntaan

Miten alkuun analytiikassa?

HR-raportoinnissa hommaa? Tieto tusinassa tuutissa? Analytiikassa aukko? Henkilöstötiedon raportointi sekä data-analytiikka – tiedosta jalostettavan näkemyksen tuottaminen – koetaan usein haastavaksi. Näillä kolmella simppelillä stepillä pääset jo pitkälle.

Analytiikka on aikaa vievää, jos raportointiin ei ole toimivaa teknologiaa. Tämä kirjoitus on sinulle, jos organisaatiossanne henkilöstötietojen yhdisteleminen on lippulappuleikkiä ja raportoinnin ajantasaisuus tai luotettavuus arvailujen varassa. Ajankohtaisina asioina myös pakolliset palkka-avoimuus ja ESG-raportointi vaativat varautumista. Aion antaa vinkkejä HR-analytiikan aloittamiseen:

1️⃣ Aloita HR:n perus­raporteista

Ensimmäinen vaihe on henkilöstön HR- ja palkkajärjestelmälähtöisen perusraportoinnin automatisointi. Perusraportointi vastaa hyvin yrityksen perinteisiin operatiivisiin tarpeisiin kertoen: ”Miten meillä on mennyt?” Raportoinnilla edistät helposti myös palkka-avoimuutta.

Miten tämä toimii?

 • Käydään perusraportointitarpeet läpi
 • Siirretään kerätty data keskitettyyn tietokantaan
 • Hillotaan data eli käsitellään ja yhdistellään tietoa niin, että sen pohjalta tuotetaan ajantasainen sekä luotettava raportointi HR:n hyödynnettäväksi.

Raportoinnin aloittamisen ei siis tarvitse olla massiivinen ja jäykkä tietojärjestelmähanke, vaan käyttöönottoprojekti on käytännössä varsin jouheva. Kun hyödynnetään valmiita malleja ja kevyitä teknologiaratkaisuja – kuten Integratan HumHum HR -selainsovellusta – ei projekti sido sinua viikkokausiksi kammioon.

”Raportoinnin aloittamisen ei siis tarvitse olla massiivinen ja jäykkä tietojärjestelmähanke, vaan käyttöönottoprojekti on käytännössä varsin jouheva.”

Helppo käyttöönotto.

2️⃣ Yhdistele henkilöstödataa ja tuota tietoa

Perusraportointi mahdollistaa myös kyvykkyyden tehdä tulkintoja. Henkilöstöhallinnon analytiikan hyödyt, sovellusalueet ja sen tuottama lisäarvo on laajaa. Tieto ei silti skaalaa, sillä jokaisella organisaatiolla on omakohtaiset kysymykset. Kaikki lähtee haasteiden ja mahdollisten ongelmakohtien tunnistamisesta.

Voit etsiä vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä aiheuttaa vaihtuvuutta meillä?
 • Tuoko henkilöstön kouluttaminen havaittavaa liiketoiminnallista hyötyä?
 • Miten laskutusaste tai käyttökate suhteutuvat henkilöstömäärään?

Vastauksia viriää varmasti ja analyysejä aukeaa, kun kaikki henkilöstötieto on helposti silmäiltävissä yhdeltä alustalta. Toimiva teknologia mahdollistaa tiedolla johtamisen.

Vastaamalla edellä esitettyihin kysymyksiin voidaan siis puhua jo aidosta analytiikasta, jonka avulla saadaan arvokasta tietoa liiketoiminnalle ja päätöksenteolle. Parhaimmillaan ihmisanalytiikka tarjoaa eväitä tunneälykkääseen johtamiseen.

”Parhaimmillaan ihmisanalytiikka tarjoaa eväitä tunneälykkääseen johtamiseen.”

Tunnusluvut ja tunneäly päätöksenteon tueksi.

3️⃣ Kehitä HR-analytiikkaa

Analytiikassa oleellista on aloittaa. Analysoi. Ole rohkea ja avoin. Pureudu pieniin kokonaisuuksiin, vaikka yksikkö kerrallaan, tee ja validoi kehäpäätelmiä. Kaikkea ei pidä eikä voi tietää heti. Opitte matkan varrella!

HR-analytiikan tuominen jokapäiväiseksi työkaluksi auttaa ymmärtämään ja kysymään oikeita kysymyksiä, sekä tuottamaan tarvittavia vastauksia.

Autan mielelläni alkuun!

Mikäli mietit, miten pääsisitte HR-raportoinnissa ja -analytiikassa alkuun, ota yhteyttä. Mietitään yhdessä, mikä olisi paras etenemistapa teidän tilanteessanne. Halutessasi voit varata heti ajan suoraan kalenteristani 🗓️👇🏻

Asiakastyytyväisyys: Asiakas on yksi meistä

Meille on merkityksellistä, että tunnemme asiakkaamme. Voidaksemme luoda verrattoman integratalaisen asiakaskokemuksen, pilotoimme syyskuussa 2023 asiakasymmärrystämme yhteistyökumppanimme tarkoitukseen tehdyllä tutkimustyökalulla, Siqni CX:llä. Tutustu asiakastyytyväisyyteemme!

Asiakasymmärryksen mittaaminen auttaa toteuttamaan toimivia tulevaisuuden toimintatapoja ja uurtamaan yhteistä asiakaskokemusta – kuin ihminen.

Kehitymme ainoastaan asiakkaidemme kanssa. Asiakastyytyväisyyttä selvitettiin meillä toistamiseen tänä vuonna. Alkuvuodesta toteutimme jo perinteeksi muodostuneen integratalaisen asiakastyytyväisyyskyselyn. Minkälaista palautetta saimme silloin? Kurkkaa peräpeiliin.

Mikä on Siqni CX?

Siqni CX on Eezy Signi Oy:n työkalu, joka mittaa ja kysyy asiakkaillemme merkityksellisiä asioita ja niiden toteutumista. Asiakkailtamme kysyttiin heille itselleen viisi merkityksellisintä asiaa sekä sitä, miten ne toteutuvat tällä hetkellä arjessa ja yhteistyössämme.

Lisäksi asiakkaat antoivat meille arvion tämän hetken asiakaskokemuksesta sekä suositteluhalukkuudesta (NPS).

Jälleen kerran saimme myös paljon painavaa sanallista palautetta asiakkailtamme siitä, missä olemme onnistuneet ja missä voisimme toisaalta vielä parantaa. Arvostamme asiakkaidemme kyselyyn käyttämää aikaa sekä jokaista annettua palautetta; olemme kaikki lukeneet ajatuksella läpi.

Asiakkaillemme merkityksellisimmät asiat ja tyytyväisyys

Siqni CX:n avulla saimme selkeämpää kuvaa siitä, mitkä asiat ovat merkityksellisiä erilaisille asiakkaillemme. Taustamuuttujina oli mm. käytössä oleva asiakkuudenhoitomalli, asiakkuuden koko ja palvelukokonaisuus. Olemme analysoineet tuloksia myös näiden tekijöiden näkökulmasta.

Yhteenveto avoimista vastauksista

🌹 Nämä asiat toteutuvat meillä hyvin:

 • Yhteistyö ja asiakkaan arjen helpottaminen
 • Asiakaspalvelu ja asiantuntijuus
 • Palvelun laatu

🚀 Näitä asioita kehittämällä meistä tulisi entistä parempia:

 • Ennakointi ja ammattimainen aktiivisuus
 • Rohkeus haastaa asiakkaan näkemystä ja tapaa tehdä sekä parhaiden (tulevaisuuden) käytäntöjen jakaminen​

Jälleen kerran keskiöön nousi Integratan asiantuntijuus, joka nähtiin koko organisaatiossamme vahvana.

”Keskiöön nousi Integratan asiantuntijuus, joka nähtiin koko organisaatiossamme vahvana.” 

Integrata – ammattimaista aktiivisuutta.

Tarjoamiemme palveluiden käyttö koettiin helpoksi. Ongelmatilanteissa asiakkaat kokivat saavansa asiantuntevaa ja nopeaa apua. ​Olemme otettuja, että asiakkaamme kokevat meidät ajan hermolla olevaksi asiantuntijataloksi, joka jatkuvasti kehittää prosessejaan ja palveluitaan: HumHum HR -sovelluskokonaisuus, HR-viestintä viisaasti, teknologiatuetun palkkahallinnon kehitys, HR:n ja palkkahallinnon automaatio.

Kehittämisen aihettakin on. Saimme arvokasta tietoa siitä, että asiakkaamme kaipaavat entistäkin tiiviimpää kommunikaatiota alan ajankohtaisuuksista ja muutoksista. ​

Pyrimme myös jatkossa olemaan rohkeampia eri ratkaisujen innovoinnissa ja esittelyssä asiakkaillemme​.

Miten tuloksia hyödynnetään?

Tuloksia ei pantu pöytälaatikkoon pölyttymään.

Integratan strategian yhtenä tavoitteena on olla toimialamme asiakkaille ykkösvalinta. Tänä syksynä käärimme hihat ja aloitimme Asiakas on yksi meistä -strategiaprojektin tiimoilta asiakastiimien työskentelytapojen yhtenäistämisen ja kehittämisen.

Asiakasymmärryskyselyn vastauksia sekä saamaamme palautetta kokonaisuudessaan hyödynnetään myös tässä työssä. Lopputuloksena asiakkaamme saavat entistä parempaa palvelua – ja ansaitsemaansa verratonta asiakaskokemusta ❤️

Avoimia anonyymejä kommentteja

Haluamme vielä kertaalleen kiittää vastanneita sekä kaikkia asiakkaitamme, kun olette ottaneet osaa palveluidemme parantamiseen. Asiakastarinoissamme edelläkävijäasiakkaamme kertovat haastateltuina omin sanoin Integrata-kokemuksia. Ammensimme auvoa myös tämänkertaisen asiakastyytyväisyyskyselyn anonyymeistä vastauksista:

”Integrata haluaa selkeästi pysyä kehityksessä kiinni ja katse on suunnattu tulevaisuuteen. Tämä antaa meille asiakkaana tunteen, että olemme kehityksessä kiinni emmekä putoa kelkasta.”​

”Integratan tiimi on ystäviä, ihmisiä. Oma (työ)elämä kulkee leppoisasti kun kynnys molemminpuoliseen viestittelyyn ja kanssakäymiseen on niin matala. Voin ottaa rennosti ja luottaa, että prosessit ihmisineen toimivat.”​

”Integratan tarjoaminen palveluiden myötä manuaalinen työ on vähentynyt dramaattisesti. Aikaa ja rahaa säästyy ja voi keskittyä oleelliseen​.”

”Yhdessä tehty kehitystyö on selkeyttänyt meidän prosesseja ja säästänyt aikaa​.”

”Yhteistyö on helppoa ja nopeaa. Yrityskulttuuri ja tekemisen meininki on yhteinen.”​

Mistä tunnistaa modernin työaikajärjestelmän?

Integratalainen työajan asiantuntija Elina Pitkäaho-Laukkanen kokosi muistilistan, mistä tunnistaa moderni työaikajärjestelmä. Samalla hän tutustuttaa sinut Neptoniin.

Lakihan sen sanoo: jokaisen yrityksen tulee lakisääteisesti järjestää palkanmaksun perusteena olevan työajan seuranta sekä niiden raportointi.

Markkinoilla on useita vaihtoehtoja joista valita. Järjestelmää valittaessa on hyvä kartoittaa huolella ne vaatimukset ja toiveet, jotka työajan hallinnan kokonaisuudelta halutaan – nyt ja tulevaisuudessa.

Modernin työajanhallintajärjestelmän sisälle on rakennettu paljon toiminnallisuuksia tukemaan työaikaan liittyviä toimintoja, joista perinteinen työaikakirjanpito on vain pieni, toki tärkeä, osa kokonaisuutta.

”Modernin työajanhallintajärjestelmän sisälle on rakennettu paljon toiminnallisuuksia tukemaan työaikaan liittyviä toimintoja.”

Järjestelmä kannattaa valita tulevaisuusetukenossa.

Järjestelmien avulla on mahdollista tehdä mm. työvuoro- ja tehtäväsuunnittelua, sekä tuottaa vuorolisien, lisä- ja ylitöiden, poissaolojen ja lomien osalta tulkittua, valmista aineistoa palkanlaskentaan. Järjestelmistä löytyy laajasti valmista työaikaan liittyvää raportointia, jonka lisäksi tietoja on mahdollista viedä muihin järjestelmiin mm. valmiiden rajapintojen kautta; esimerkiksi HR-raportoinnin BI-ratkaisuissa voidaan peilata muun datan ohella myös ajantasaista tietoa työntekijöiden osalta.

Uudet järjestelmät avaavat myös mahdollisuuksia uudistua ja tarkastella organisaation toimintaa, toiveita ja tarpeita kokonaisvaltaisemmin.

”Uudet järjestelmät avaavat myös mahdollisuuksia uudistua ja tarkastella organisaation toimintaa, toiveita ja tarpeita kokonaisvaltaisemmin.”

Moderni työaikajärjestelmä on mahdollisuus.

Kokonaisratkaisun kuva kirkkaana

Työajanhallinnan järjestelmien lisäksi on hyvä kartoittaa ne toiveet, joita muu infra tuo työajanhallinnan ympärille. Modernit kokonaisratkaisut, joissa liittymien avulla siirretään tietoa eri järjestelmien välillä, ovat jo peruskauraa (elleivät ole, HR:n ohjelmistorobotiikka ja HR-järjestelmäintegraatio-osaamisestamme on varmasti apua). Työajanhallinta integroidaankin yhä useammin osaksi isompaa kokonaisuutta, jossa järjestelmät keskustelevat keskenään ja tietoja siirretään automaattisesti järjestelmien välillä oikea-aikaisesti.

”Koko työsuhteen elinkaari voidaan toteuttaa kokonaisuutena.”

Pidä kokonaisratkaisun kuva kirkkaana.

Koko työsuhteen elinkaari voidaan toteuttaa kokonaisuutena, jossa rekrytoinnista alkaen henkilön tiedot ja tapahtumat liikkuvat järjestelmissä saumattomasti myös muutostilanteissa. Myös eri tyyppiset poissaolot voidaan huomioida oikea-aikaisesti resursoinnissa sekä palkanlaskennassa. Lisäksi raportointia saadaan toteutettua reaaliaikaisena, riippumatta siitä, että tietoa syötetään vain yhteen paikkaan.

Työajanhallinnan modernit ratkaisut tuovat myös läpinäkyvyyttä työajan ja esimerkiksi liukumasaldojen muodostumiseen ja käsittelyyn sekä mahdollistavat työntekijöiden osallistamisen oman työaikansa päivittäiseen kirjaamiseen, poissaolojen anomiseen ja toteuman hyväksymiseen eri laitteilla. Samalla nykyaikaiset alustat jättävät hallinnollista työtä pois esihenkilöiltä, vapauttaen työaikaa tuottavamman työn tekoon, kun vain esimerkiksi poikkeamat ja hyväksynnät tulee käsitellä.

Modernit työajan pilvipalvelut taipuvat myös muuttuvissa tilanteissa, eli skaalautuvat helposti ja kustannustehokkaasti. Pääkäyttäjyys ja järjestelmämuutokset voidaan ulkoistaa tai järjestelmän pääkäyttäjätoiminnot voidaan pitää yrityksen sisällä ja tarvittessa ulkoistaa muutoksissa vain se osa, jossa tunnistetaan tarvetta lisäresursseille.

”Modernit työajan pilvipalvelut taipuvat myös muuttuvissa tilanteissa.”

Nykyaikainen työaikaratkaisu skaalautuu helposti ja kustannustehokkaasti.

Toimialariippumaton työaikajärjestelmä: Nepton

Yksi yllä kuvatuista moderneista ja moneen skaalautuvista työajanhallintajärjestelmistä on kotimainen Nepton, jossa on huomioitu juuri suomalaisille yrityksille tyypilliset tarpeet. Järjestelmä on toimialariippumaton ja helposti ja joustavasti muokattavissa eri tarpeisiin.

Saarni Nepton Oy:n järjestelmä kirjoittaa uuden luvun moderniin työvuorosuunnitteluun ja työaikaseurantaan. Se on Suomen suosituin työajanhallinnan järjestelmä yli 130 000 käyttäjällään. Syy suosioon on sen ylivertainen liitettävyys muihin asiakkaan käytössä oleviin järjestelmiin: Nepton sisältää valmiit integraatiot yli 40:een HR-, palkka- ja toiminnanohjausjärjestelmään.

Integratalaisten asiantuntijoiden osaamisen ja HR-automaatiomme avulla nopeutat Neptonilla myös palkkaprosessia ja lujitat liiketoimintaa HR-raportoinnilla.

”Integratalaisten asiantuntijoiden osaamisen ja HR-automaatiomme avulla nopeutat Neptonilla myös palkkaprosessia ja lujitat liiketoimintaa HR-raportoinnilla.”

Autamme mieluusti myös työaikajärjestelmien kartoitusvaiheessa.

Tapaaminen työajasta?

Onko aihe ajankohtainen? Kaipaatko kartoitusta teille toimivista työaikajärjestelmistä? Voit kysyä lisää minulta tai varata ohesta ajan asiantuntijalle, joka esittelee osaamisemme työajan ja Neptonin ympärillä 👇🏻