Author Archive

Integratalle Future Workplaces 2023 -sertifikaatti

The Siqnificant Company myönsi jälleen Integratalle Future Workplaces -sertifikaatin. Serti ansaitaan, kun työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä (ja huonolla huumorilla 🙃). Ymmärryksen tason selvittämiseen käytetään Siqni-kyselyä, jolla läpivalaistaan työntekijöille merkityksellisimmät asiat sekä niiden toteutuminen työpaikalla.

Future Workplaces -sertifikaatti ei perustu työpaikan ulkopuolisten tahojen, tai johdon, ennalta määrittämään malliin työhyvinvoinnista, motivaatiosta tai hyvästä työpaikasta. Sen sijaan, sertifikaatti on mahdollista ansaita, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä.

Siqni-kysely numeroina

 • Siqni-kysely on toteutettu Integratalla vuodesta 2018
 • Vuonna 2023 vastausprosentti oli 98 %
 • Kyselyyn vastasi 172 integratalaista
 • Kokonaistyytyväisyys 81 (2022: 82, 2021: 84, 2020: 85, 2019 ja 2018: 84)
 • Integratan eNPS (Employee Net Promoter Score) eli työntekijöiden nettosuositteluindeksi on 49

Integratalaisille merkityksellisimmät asiat TOP 3️⃣

 1. Vapaus tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta
 2. Työympäristö, jossa voi olla oma itsensä
 3. Ammattitaitoiset kollegat

Future Workplaces kertoo työpaikkojen edelläkävijöistä. Työpaikoista, joissa #työntekijäymmärrys on yrityskulttuurin johtamisen ytimessä. Lue lisää futureworkplaces.fi

Miten alkuun analytiikassa?

HR-raportoinnissa hommaa? Tieto tusinassa tuutissa? Analytiikassa aukko? Henkilöstötiedon raportointi sekä data-analytiikka – tiedosta jalostettavan näkemyksen tuottaminen – koetaan usein haastavaksi. Näillä kolmella simppelillä stepillä pääset jo pitkälle.

Analytiikka on aikaa vievää, jos raportointiin ei ole toimivaa teknologiaa. Tämä kirjoitus on sinulle, jos organisaatiossanne henkilöstötietojen yhdisteleminen on lippulappuleikkiä ja raportoinnin ajantasaisuus tai luotettavuus arvailujen varassa. Ajankohtaisina asioina myös pakolliset palkka-avoimuus ja ESG-raportointi vaativat varautumista. Aion antaa vinkkejä HR-analytiikan aloittamiseen:

1️⃣ Aloita HR:n perus­raporteista

Ensimmäinen vaihe on henkilöstön HR- ja palkkajärjestelmälähtöisen perusraportoinnin automatisointi. Perusraportointi vastaa hyvin yrityksen perinteisiin operatiivisiin tarpeisiin kertoen: ”Miten meillä on mennyt?” Raportoinnilla edistät helposti myös palkka-avoimuutta.

Miten tämä toimii?

 • Käydään perusraportointitarpeet läpi
 • Siirretään kerätty data keskitettyyn tietokantaan
 • Hillotaan data eli käsitellään ja yhdistellään tietoa niin, että sen pohjalta tuotetaan ajantasainen sekä luotettava raportointi HR:n hyödynnettäväksi.

Raportoinnin aloittamisen ei siis tarvitse olla massiivinen ja jäykkä tietojärjestelmähanke, vaan käyttöönottoprojekti on käytännössä varsin jouheva. Kun hyödynnetään valmiita malleja ja kevyitä teknologiaratkaisuja – kuten Integratan HumHum HR -selainsovellusta – ei projekti sido sinua viikkokausiksi kammioon.

”Raportoinnin aloittamisen ei siis tarvitse olla massiivinen ja jäykkä tietojärjestelmähanke, vaan käyttöönottoprojekti on käytännössä varsin jouheva.”

Helppo käyttöönotto.

2️⃣ Yhdistele henkilöstödataa ja tuota tietoa

Perusraportointi mahdollistaa myös kyvykkyyden tehdä tulkintoja. Henkilöstöhallinnon analytiikan hyödyt, sovellusalueet ja sen tuottama lisäarvo on laajaa. Tieto ei silti skaalaa, sillä jokaisella organisaatiolla on omakohtaiset kysymykset. Kaikki lähtee haasteiden ja mahdollisten ongelmakohtien tunnistamisesta.

Voit etsiä vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä aiheuttaa vaihtuvuutta meillä?
 • Tuoko henkilöstön kouluttaminen havaittavaa liiketoiminnallista hyötyä?
 • Miten laskutusaste tai käyttökate suhteutuvat henkilöstömäärään?

Vastauksia viriää varmasti ja analyysejä aukeaa, kun kaikki henkilöstötieto on helposti silmäiltävissä yhdeltä alustalta. Toimiva teknologia mahdollistaa tiedolla johtamisen.

Vastaamalla edellä esitettyihin kysymyksiin voidaan siis puhua jo aidosta analytiikasta, jonka avulla saadaan arvokasta tietoa liiketoiminnalle ja päätöksenteolle. Parhaimmillaan ihmisanalytiikka tarjoaa eväitä tunneälykkääseen johtamiseen.

”Parhaimmillaan ihmisanalytiikka tarjoaa eväitä tunneälykkääseen johtamiseen.”

Tunnusluvut ja tunneäly päätöksenteon tueksi.

3️⃣ Kehitä HR-analytiikkaa

Analytiikassa oleellista on aloittaa. Analysoi. Ole rohkea ja avoin. Pureudu pieniin kokonaisuuksiin, vaikka yksikkö kerrallaan, tee ja validoi kehäpäätelmiä. Kaikkea ei pidä eikä voi tietää heti. Opitte matkan varrella!

HR-analytiikan tuominen jokapäiväiseksi työkaluksi auttaa ymmärtämään ja kysymään oikeita kysymyksiä, sekä tuottamaan tarvittavia vastauksia.

Autan mielelläni alkuun!

Mikäli mietit, miten pääsisitte HR-raportoinnissa ja -analytiikassa alkuun, ota yhteyttä. Mietitään yhdessä, mikä olisi paras etenemistapa teidän tilanteessanne. Halutessasi voit varata heti ajan suoraan kalenteristani 🗓️👇🏻

Asiakastyytyväisyys: Asiakas on yksi meistä

Meille on merkityksellistä, että tunnemme asiakkaamme. Voidaksemme luoda verrattoman integratalaisen asiakaskokemuksen, pilotoimme syyskuussa 2023 asiakasymmärrystämme yhteistyökumppanimme tarkoitukseen tehdyllä tutkimustyökalulla, Siqni CX:llä. Tutustu asiakastyytyväisyyteemme!

Asiakasymmärryksen mittaaminen auttaa toteuttamaan toimivia tulevaisuuden toimintatapoja ja uurtamaan yhteistä asiakaskokemusta – kuin ihminen.

Kehitymme ainoastaan asiakkaidemme kanssa. Asiakastyytyväisyyttä selvitettiin meillä toistamiseen tänä vuonna. Alkuvuodesta toteutimme jo perinteeksi muodostuneen integratalaisen asiakastyytyväisyyskyselyn. Minkälaista palautetta saimme silloin? Kurkkaa peräpeiliin.

Mikä on Siqni CX?

Siqni CX on Eezy Signi Oy:n työkalu, joka mittaa ja kysyy asiakkaillemme merkityksellisiä asioita ja niiden toteutumista. Asiakkailtamme kysyttiin heille itselleen viisi merkityksellisintä asiaa sekä sitä, miten ne toteutuvat tällä hetkellä arjessa ja yhteistyössämme.

Lisäksi asiakkaat antoivat meille arvion tämän hetken asiakaskokemuksesta sekä suositteluhalukkuudesta (NPS).

Jälleen kerran saimme myös paljon painavaa sanallista palautetta asiakkailtamme siitä, missä olemme onnistuneet ja missä voisimme toisaalta vielä parantaa. Arvostamme asiakkaidemme kyselyyn käyttämää aikaa sekä jokaista annettua palautetta; olemme kaikki lukeneet ajatuksella läpi.

Asiakkaillemme merkityksellisimmät asiat ja tyytyväisyys

Siqni CX:n avulla saimme selkeämpää kuvaa siitä, mitkä asiat ovat merkityksellisiä erilaisille asiakkaillemme. Taustamuuttujina oli mm. käytössä oleva asiakkuudenhoitomalli, asiakkuuden koko ja palvelukokonaisuus. Olemme analysoineet tuloksia myös näiden tekijöiden näkökulmasta.

Yhteenveto avoimista vastauksista

🌹 Nämä asiat toteutuvat meillä hyvin:

 • Yhteistyö ja asiakkaan arjen helpottaminen
 • Asiakaspalvelu ja asiantuntijuus
 • Palvelun laatu

🚀 Näitä asioita kehittämällä meistä tulisi entistä parempia:

 • Ennakointi ja ammattimainen aktiivisuus
 • Rohkeus haastaa asiakkaan näkemystä ja tapaa tehdä sekä parhaiden (tulevaisuuden) käytäntöjen jakaminen​

Jälleen kerran keskiöön nousi Integratan asiantuntijuus, joka nähtiin koko organisaatiossamme vahvana.

”Keskiöön nousi Integratan asiantuntijuus, joka nähtiin koko organisaatiossamme vahvana.” 

Integrata – ammattimaista aktiivisuutta.

Tarjoamiemme palveluiden käyttö koettiin helpoksi. Ongelmatilanteissa asiakkaat kokivat saavansa asiantuntevaa ja nopeaa apua. ​Olemme otettuja, että asiakkaamme kokevat meidät ajan hermolla olevaksi asiantuntijataloksi, joka jatkuvasti kehittää prosessejaan ja palveluitaan: HumHum HR -sovelluskokonaisuus, HR-viestintä viisaasti, teknologiatuetun palkkahallinnon kehitys, HR:n ja palkkahallinnon automaatio.

Kehittämisen aihettakin on. Saimme arvokasta tietoa siitä, että asiakkaamme kaipaavat entistäkin tiiviimpää kommunikaatiota alan ajankohtaisuuksista ja muutoksista. ​

Pyrimme myös jatkossa olemaan rohkeampia eri ratkaisujen innovoinnissa ja esittelyssä asiakkaillemme​.

Miten tuloksia hyödynnetään?

Tuloksia ei pantu pöytälaatikkoon pölyttymään.

Integratan strategian yhtenä tavoitteena on olla toimialamme asiakkaille ykkösvalinta. Tänä syksynä käärimme hihat ja aloitimme Asiakas on yksi meistä -strategiaprojektin tiimoilta asiakastiimien työskentelytapojen yhtenäistämisen ja kehittämisen.

Asiakasymmärryskyselyn vastauksia sekä saamaamme palautetta kokonaisuudessaan hyödynnetään myös tässä työssä. Lopputuloksena asiakkaamme saavat entistä parempaa palvelua – ja ansaitsemaansa verratonta asiakaskokemusta ❤️

Avoimia anonyymejä kommentteja

Haluamme vielä kertaalleen kiittää vastanneita sekä kaikkia asiakkaitamme, kun olette ottaneet osaa palveluidemme parantamiseen. Asiakastarinoissamme edelläkävijäasiakkaamme kertovat haastateltuina omin sanoin Integrata-kokemuksia. Ammensimme auvoa myös tämänkertaisen asiakastyytyväisyyskyselyn anonyymeistä vastauksista:

”Integrata haluaa selkeästi pysyä kehityksessä kiinni ja katse on suunnattu tulevaisuuteen. Tämä antaa meille asiakkaana tunteen, että olemme kehityksessä kiinni emmekä putoa kelkasta.”​

”Integratan tiimi on ystäviä, ihmisiä. Oma (työ)elämä kulkee leppoisasti kun kynnys molemminpuoliseen viestittelyyn ja kanssakäymiseen on niin matala. Voin ottaa rennosti ja luottaa, että prosessit ihmisineen toimivat.”​

”Integratan tarjoaminen palveluiden myötä manuaalinen työ on vähentynyt dramaattisesti. Aikaa ja rahaa säästyy ja voi keskittyä oleelliseen​.”

”Yhdessä tehty kehitystyö on selkeyttänyt meidän prosesseja ja säästänyt aikaa​.”

”Yhteistyö on helppoa ja nopeaa. Yrityskulttuuri ja tekemisen meininki on yhteinen.”​

HumHum HR: Uutena ominaisuutena HR-viestintä viisaasti

Integratan ihmiskeskittyneellä henkilöstö- ja palkkahallintosovelluksella palkanmaksu sujuu suunnitellusti ja tietoturvallisesti. Sovellus tuo tärkeät tiedotteet, palkkalaskelmat ja työsuhdetiedot taskuun. Nyt myös ruotsiksi. Toisena uutena ominaisuutena älykäs kaksisuuntainen HR-viestintä. Varaa demo ja hanki hyödyt!

VARAA DEMO

Tutustu ominaisuuksiin

Sovelluksen on lisätty uusina ominaisuuksina Viestit-toiminto helppoon HR-viestintään sekä kolmanneksi tuetuksi kieleksi ruotsi. Tutustu ohesta HumHum HR:n kaikkiin ominaisuuksiin 👇🏻

Palkat

Palkkojen tarkastus ja hyväksyntä helposti. Maksatus mistä tahansa ja maksuhistoria muistoksi. Porautuminen palkkalaskelmiin. Muutokset, poikkeamat, poissaolot tai korjauspyynnöt keskitetysti.

Työsuhdetiedot

Oma työsuhde ja palkkalaskelmat taskussa. Sairauspoissaolot ja liitteet sovelluksella. Kuittaukset, kommentit sekä hyväksyntä lennosta. Esihenkilöille tiedostot täsmänä. 

🆕 Viestintä

Viestit ja tiedotteet. Kaksisuuntainen HR-viestintä vuoropuheluna. Tiedotteet tukena. Älykäs ohjaus oikeille vastaanottajille tai henkilöstöryhmille. Ilmoitukset ja nostot etusivulle. Julkaisut jaoteltuina.

💻 HR-raportointi

HR-data tiedolla johtamiseen. Saatavilla selainsovellukseen. Henkilöstöhallinnon raportointinäkymästä ammennat analytiikkaan.

🆕 Tuetut kielet

Suomi / Ruotsi / Englanti.

VARAA DEMO

Lue lisää ja ammenna asiakastarinasta

Sovelluksemme Palkat-ominaisuus on kiinteä osa Integratan Palkkahallinto-palvelua. Asiakkaamme käyttävät puhelin- tai selainsovellusta palkka-arjessaan.

”HumHum on helppo. Voin hyväksyä palkat vaikka työmatkalta.”

Pia Mutanen, VP People & Culture, Fastems. Avaa asiakastarina.

Sovellusta on kehitetty etenkin HR-viestinnän osalta. Viestit-toiminto mahdollistaa nyt kaksisuuntaisen HR-viestinnän sekä viestien älykkään ohjauksen oikeille vastaanottajille, kuten esimerkiksi eri henkilöstöryhmille.

”Integrata ottaa asiakkaat mukaan kehitykseen. Olen ollut HR-puolelta mukana kehittämässä HumHum HR -sovellusta sekä sparrailemassa Integratan palveluista. Tämä on parasta asiakasarvon luomista.”

Johanna Tapia, HR Manager, Fastems. Avaa asiakastarina.

Kehitystyö myös jatkuu:

Palveluidemme kehitykseen läheisesti liittyvässä, meneillään olevassa Payroll ERP -hankkeessa investoidaan integratalaisen palkkahallinnon toiminnanohjausohjelmiston kehittämiseen.

Rakennamme Euroopan unionin osarahoituksen avulla HumHum HR -sovellusalustaan skaalautuvaa ohjausteknologiaa, joka auttaa asiakkaita automatisoimaan ja parantamaan HR:n ja palkkahallinnon prosesseja, vähentämään virheitä sekä poistamaan teknologituetusti toisteista työtä.

Varaa demo

Haluat heti hankkia? Varaa ohesta HumHum HR -demo ja asiantuntijamme auttaa alkuun 📲

Payroll ERP -hanke: Teknologiatuettua palkanlaskentaa

Payroll ERP -hankkeessa investoidaan integratalaisen palkkahallinnon toiminnanohjausohjelmiston kehittämiseen. Rakennamme Euroopan unionin osarahoituksen avulla HumHum HR -sovellusalustaamme skaalautuvaa ohjausteknologiaa, joka auttaa asiakkaita automatisoimaan ja parantamaan HR:n ja palkkahallinnon prosesseja, vähentämään virheitä sekä poistamaan teknologituetusti toisteista työtä.

Payroll ERP – HumHum HR

Hankeaika on toukokuusta joulukuuhun 2023. Payroll ERP -nimellä kulkevassa julkisessa hankkeessa investoidaan integratalaisen palkkahallinnon toiminnanohjausohjelmiston kehittämiseen. Teknologia skaalautuu esimerkiksi HumHum HR -sovellusalustaamme.

Miksi Payroll ERP -hankkeeseen on ryhdytty?

Hankkeen työryhmä nosti tapetille tärkeimmät tärpit, miksi kehittämistoimeen on tartuttu. Ytimessä on asiakkaan auttaminen teknologiatuetulla integratalaisella palvelulla:

– Asiakasorganisaatioiden esihenkilöiltä ja HR:ltä puuttuu selkeä heitä varten tehty käyttöliittymä palkkaprosessiin. He joutuvat toimimaan edelleen pitkälti sähköpostin ja tiedostojakojen kautta, mikä ei ole tietoturvallista tai tehokasta, kertoo integratalainen Ville Jokela.

– Palkanlaskijoille voidaan tarjota tarkastuskäyttöliittymä, joka nostaa automaattisesti esiin potentiaaliset virhetilanteet. Samalla teknologia helpottaa toistuvien palkanlaskennan tehtävien hallintaa. Tietyt tehtävät toistuvat joka palkanmaksun yhteydessä ja osa tehtävistä toistuu esimerkiksi vuosittain tai muulla syklillä. Teknologialla voidaan tarjota selkeät ja oikea-aikaiset tehtävälistat sekä näihin liittyvät työohjeet, avaa integratalainen Veli-Ville Kasurinen.

– Teknologialla saamme myös vähennettyä toisteiseen työhön kuluvaa työaikaa sekä tyypillisiä palkanlaskennan virhetilanteita, summaa integratalainen Riku Honkanen.

Integratan kehittämä teknologia siis auttaa asiakkaita automatisoimaan ja parantamaan HR:n ja palkkahallinnon prosesseja, vähentämään virheitä sekä poistamaan teknologituetusti toisteista työtä.

”Integratan kehittämä teknologia auttaa asiakkaita automatisoimaan ja parantamaan HR:n ja palkkahallinnon prosesseja, vähentämään virheitä sekä poistamaan teknologituetusti toisteista työtä.”

Payroll ERP -hanke jatkuu joulukuuhun 2023 asti.