Lassila & Tikanojan Kiinteistöpalveluiden liiketoiminta-alueen siivouspalvelulinjan henkilöstöarki pidettiin pyörimässä HR:n henkilövaihdoksesta huolimatta. Integratalainen työoikeuden ja henkilöstöjohtamisen asiantuntija toimi L&T:llä väliaikaisena HR-päällikkönä ja tarjosi tarvittavan henkilöstöjohtamisen tilapäistuen myös johtoryhmätasolla.

HR-päällikköpalvelu pähkinänkuoressa

Haaste

 • Palvelulinjan HR Business Partner siirtyi toisiin tehtäviin. Noin 4 000 tekijän arki tuli turvata.
 • Vakituisen henkilön haku tiiviillä aikataululla tarkoittaisi taukoa tärkeissä HR-toiminnoissa.
 • Tuli tarve täyttää tehtävä tilapäisesti. HR-taitajalta odotettiin myös työoikeudellista osaamista.

Ratkaisu

 • Integratan HR-palvelusta HR-päällikkö palveluna paikkaamaan pestiä.
 • Työoikeuden asiantuntija, juristi Anna-Maija Marjakangas toimi tilapäistehtävässä 4 kk ajan.
 • Ulkoistetun HR-asiantuntijan hankinnasta välitön apu rekrytointipaineeseen.

Tulokset

 • Tilapäisen HR-homman avulla arjen tärkeät toiminnot turvattiin.
 • HR-osaamisesta ja johtoryhmätyöskentelystä tarvittavaa tukea liiketoiminnalle ja HR-tiimille.
 • 100 % luottamus tilapäistekijän osaamiseen vapautti energiaa vakituiseen rekrytointiin.
 • Pestin päätyttyä täysi tyytyväisyys.

Tilapäistuki työsuhdeasioihin

Miten toimia, kun noin 4 000 tekijän siivouspalvelulinja on jäämässä ilman HR-päällikköroolia? Millaisin edellytyksin voidaan tehokkaasti tilapäisratkaisulla turvata liiketoiminta-alueen suurimman palvelulinjan HR-arki?

Lassila & Tikanojan Kiinteistöpalvelut luotti vaativassa tilapäistehtävässä integratalaisen työoikeuden asiantuntija Anna-Maija Marjakankaan apuun. Lähtötilannetta avaa L&T:n Kiinteistöpalveluiden henkilöstöjohtaja Jami Pohja:

–  Vakituiseen tehtävään kiireellä rekrytoiminen suljettiin heti pois. Pohdimme paljon, minkä tyyppinen ihminen tilapäistehtävään tarvitaan, ja millainen toimintatyyli hänellä tulisi substanssiosaamisen lisäksi olla.

– Olin törmännyt Integratan markkinointiviestintään. Tästä ja koko toimintakulttuurista syntynyt mielikuva vahvisti ajatustani siitä, millaista ajattelua ja toimintatyyliä tarvitsisimme tehtävään. Toimintatyyli on äärimmäisen tärkeä asia, kun sovitetaan yhteen kahta eri yrityskulttuuria tilapäisessä tehtävässä.

L&T:n tavoitteena oli välitilavaiheessa ennen kaikkea turvata operatiivisen arjen jatkuminen nopeassa ja dynaamisessa toimintaympäristössä: liiketoiminta pyöri ja arjen pyörityksessä tarvittiin jatkuvasti tukea ja ohjausta. Integratan työoikeuden asiantuntija tarjosi tuen sekä liiketoiminnalle että HR-tiimille.

”Toimintatyyli on äärimmäisen tärkeä asia, kun sovitetaan yhteen kahta eri yrityskulttuuria tilapäisessä tehtävässä.”

Jami Pohja, henkilöstöjohtaja, Lassila & Tikanoja

Aikajaksolla keskityttiin hoitamaan arjen henkilöstötilanteita.

– Liiketoiminta-alueen palvelulinjan johtoryhmässä oli tärkeää, että läsnä oli työoikeudellisesti painottunut HR-asiantuntija, joka osasi jalkauttaa HR-asioita liiketoimintaan ja tarvittaessa tuoda johtoryhmästä syötteitä HR-tiimiin.

– Tavoitteet täyttyivät, summaa Pohja.

Kulttuurikurkistus kiertotalouskonserniin

Lassila & Tikanoja Oyj on kiertotalouteen, ympäristöhuollon ja kiinteistöjen sekä laitosten tukipalvelujen tuottamiseen keskittynyt kotimainen palveluyrityskonserni, jonka konsernirakenne saattaa näyttäytyä tulokkaalle kompleksisena.

Käytännössä yhtiön Kiinteistöpalveluiden siivouspalvelulinjan HR-päällikkörooliin tuli sujahtaa ”pystymetsästä”. Tehokas tarttuminen tehtävään taklattiin täsmäosaamisella ja yrityskulttuurien yhteensopivuudella.

Väliaikaisessa toimeksiannossa asiantuntijan aiempi kokemus vastaavista toimintaympäristöistä koettiin keskeisenä, sillä se auttoi asettumaan pikaisesti puikkoihin.

Myös Integratan asiantuntijan kulttuurinen yhteensopivuus saa kiitosta:

– Tilapäistekijän tuli olla vahva HR-osaaja, joka sopii toimintatyyliltään organisaatioomme, ja jolta löytyisi sekä substanssiosaamista että oikeustieteen tutkinto. Anna-Maija oli perfect match, valottaa valintaa Jami Pohja.

”Kulttuurinen vastaavuus oli tärkeää tehtävässä onnistumisen kannalta.”

Integratalainen HR-asiantuntija, juristi Anna-Maija Marjakangas

Hyöty oli molemminpuolista.

Yrityskulttuurien yhteensopivuuden puolesta puhuu myös tehtävässä toiminut integratalainen juristi Anna-Maija Marjakangas:

– Kulttuurinen vastaavuus oli tärkeää tehtävässä onnistumisen kannalta. Työskentely L&T:n tiimissä vahvisti ajatusta siitä, että yrityskulttuurilla on hirveän tärkeä merkitys – se edesauttaa yhteisten tavoitteiden saavuttamista.

– Integrata ja Anna-Maija olivat kulttuurifittejä, Pohja päättää.

Toimialan suunnannäyttäjät

Henkilöstöjohtaja Jami Pohja pitää hetkellisen HR-päällikön hankintaa onnistuneena.

– Yhteistyö sujui mainiosti. Pystyimme luottamaan siihen, että kokemus ja osaaminen työsuhdeasioista ovat kunnossa. Osaamista täydensi yhteinen tapa toimia, hän kuvailee kanssakäymistä.

Ulkoistetun HR-asiantuntijan tilapäistehtävä poisti välittömän rekrypaineen.

HR-päällikkö palveluna poistaa päänvaivaa.

Ulkoistetun HR-asiantuntijan tilapäistehtävä poisti välittömän rekrypaineen ja antoi aikaa tehdä vakituisen HR Business Partnerin rekrytointia rauhassa.

– Integrata tarjoaa omassa toimintatavassaan ja jopa viestinnässään vastinetta sille, millaista tyyliä ja ajattelua tarvitsemme tulevaisuudessakin.

Yhteistyö vahvisti ajattelua ja helpotti pysyvän osaajan palkkaamista. Molempien toimialan suunnannäyttäjien on helppo hymyillä (vaikkei nyt kerrota edes vitsejä).

Jami Pohjan vinkit tilapäistä HR-helpotusta hakevalle

 1. Älä idolisoi identtistä. Muista, että kyse on väliaikaistilanteesta. HR-kehittäjäprofiilia ei kannata määritellä vaatimukseksi lyhyessä toimeksiannossa. Painota tiukkaa osaamista tarvittaviin lyhyen aikavälin tehtäviin.
 2. Tarkastele toimintatyyliä ja yrityskulttuuria. Millainen osaaja tulisi löytää, jotta ei tule kitkaa?
 3. Valitse tunteella ja taidolla. Tutustu tarjoajiin kaikissa kanavissa ja varmista, että tarjoajankin viestinnällinen imago vaikuttaa sopivalta. Luota viestinnän vetovoimaan ja yrityskuvaan. Usein tällöin yrityksestä löytyy myös tekijätasolla sopiva mätsi.

Varaa 30 min jutteluaika – asiantuntija auttaa

Haluatko tietää tarinasta lisää? Vai onko teillä työoikeudellinen tai henkilöstöasioihin liittyvä haaste, josta haluaisit sparrailla työoikeuden ja henkilöstöjohtamisen asiantuntijan kanssa? Varaa ohesta aikasi Anna-Maijan kalenterista. Paineeton puolituntinen auttaa alkuun 👇🏻

VARAA JUTTELUAIKA

Huomisen hooärrää ✉️

Mikäli huomisen HR kiinnostaa, liity Integratan Kuppikuntaan. Ei spämmiä, vaan hyödyllistä sisältöä: kerran kuussa HR-vinkkejä sisältävä letterimme sekä kutsuja järjestämiimme webinaareihin ja häppeninkeihin.

Tilaa kuukausikirje jättämällä yhteystietosi alle ja kerro samalla, mikä sinua ertityisesti kiinnostaa: