Distassa haluttiin voimistaa työntekijöiden vaikuttamismahdollisuutta työn sisältöön ja kannustaa itseohjautuvuuteen. Palvelevan johtamisen malli (Leadership as a Service, LaaS) on jo nyt lisännyt intoa työssä ja ymmärrystä työntekijöistä ihmisinä, kertovat Distan myynnistä ja kehityksestä vastaava Helena Tirinen sekä asiakkuusjohtaja Jonna Saks.

Distan LaaS-projekti tiiviisti

Haaste

 • Vaativaa ja intensiivistä soittotyötä tekevistä työntekijöistä haluttiin pitää parempaa huolta
 • Itseohjautuvuuden kulttuuria haluttiin vahvistaa

Ratkaisu

 • Yhdessä määritellyt johtamispalvelut sekä palvelevan johtamisen malli
 • Tarpeisiin muokkautuva, sisällöltään räätälöity pilvipohjainen johtamispalveluiden verkkokauppa Vincit LaaS
 • Tukena HR:n kokonaisuuden hanskaava Integratan tiimi, joka on perehtynyt moderniin johtamiseen ja asiakkaan maailmaan

Tulokset

 • Kasvanut ymmärrys jokaisen työntekijän henkilökohtaisista tarpeista
 • Lisääntynyt yhteisöllisyys ja työtyytyväisyys
 • Vahvistunut innostuminen omaan työhön

Suomen ensimmäinen etämyyntiyritys Dista Oy auttaa asiakkaitaan tehostamaan myyntiä buukkaamalla vartin etätapaamisia asiakkaiden ja heidän potentiaalisten asiakkaidensa välille. Tämän ajan työkulttuurin vahvistaminen ja työntekijöistä huolehtiminen olivat tärkeimmät syyt siirtyä palvelevaan johtamiseen.

– Jokaisella työntekijällä on omat tarpeensa ja oikeus saada tukea silloin, kun sitä tarvitsee. Palvelevan johtamisen avulla kaikki saavat äänensä kuuluviin, kertoo Helena.

Dista ja Integrata aloittivat yhteistyön kolmen kuukauden pilottijaksolla. Vaihe tutustutti ja innosti distalaiset palvelevan johtamisen ideologiaan sekä johtamispalveluiden verkkokauppaan, Vincit LaaS –pilvipalveluun.

– Kun meidän pitkälti nuorista, juuri työelämään astuneista, osa-aikaisista työntekijöistä koostuva työyhteisö pääsi juonesta kiinni, oivalsivat he LaaSin merkityksen. Että hei, minähän saan pyytää, vaatia ja näin vaikuttaa työhöni! Ajattelutapa on muuttunut, ja verkkopalvelu aktivoinut porukkaa ihan hirveästi, kuvailee Jonna.

Helppo alku palvelevaan johtamiseen

Palvelevan johtamisen mallia lähdettiin määrittelemään yhteisillä työpajoilla.

– Työpajoissa kartoitimme Distan johtamispalveluiden ja yrityskulttuurin nykytilan. Määrittelimme tavoitteet, joiden perusteella loimme Distalle ensimmäinen valikoiman johtamispalveluita, Integratan johtamispalvelumuotoilija Tiina Raittinen muistelee kumppanuuden alkua.

Ensimmäisessä versiossa Distan LaaS-palveluiksi valikoitui niin kehittämistä, yhteisöllisyyttä kuin numeroitakin.

Hulluuden highway –palvelu on ideariihi, jossa saa esittää hulluimmatkin työhön ja työyhteisöön liittyvät ideat vapaasti ja ilman suodattimia, kannustavassa ilmapiirissä. Duuninyyttärit kutsutaan kasaan silloin, kun halutaan pitää kimpassa maukas extratauko kiireisen työarjen keskellä. Kuukausittaiset statsit taas auttaa hahmottamaan omaa työssä suoriutumista ja kehittymistä, sillä näissä keskusteluissa käydään yhdessä tiiminvetäjän kanssa läpi soittotyön statistiikkoja.

Palveleva johtaminen antaa työntekijöille tukea juuri silloin, kun he sitä tarvitsevat.

– Ei ihminen välttämättä ole valmis miettimään omaa kehittymistään juuri silloin, kun esihenkilö sitä ehdottaa. Mutta se voi olla ajankohtaista kuukauden päästä. Silloin työntekijän pitäisi saada itse päättää, mitä hän tarvitsee minäkin hetkenä, jotta saavuttaisi tavoitteensa ja toteuttaisi myös yrityksen strategiaa, sanoo Tiina.

Distan Helena Tirinen, Integratan Tiina Raittinen sekä Distan Jonna Saks ovat jumpanneet Distan johtamista. Yritys otti käyttöön LaaS-verkkopalvelun keväällä 2018.

Leadership as a Service -verkkopalvelu kasvaa kokemuksen mukana

Palvelevaan johtamiseen siirtymisen jälkeen ideoimisen vapaus ja kokemus jokaisen samanarvoisuudesta ovat vahvistuneet. Nyt työtä muokataan rohkeammin omannäköiseksi. Myös LaaS-verkkopalvelu muotoutuu tarpeiden mukaan.

– Älyttömän hyvä fiilis työyhteisössä on kohonnut entisestään. Dista-henkeen sopivia palveluita on ollut mahtavaa keksiä ja ne on otettu ilolla vastaan. Taukojumppa-palvelu esimerkiksi lähti vitsistä, mutta valikoitui palveluksi LaaSiin, Helena iloitsee.

Distan vinkit palvelevan johtamisen mallia harkitseville

 1. Viesti avoimesti alusta alkaen. Viestinnällä varmistetaan, että työntekijät ymmärtävät heti startatessa, mitä palvelevan johtamisen malli mahdollistaa arjessa. Viestinnällä saadaan henkilöstö oivaltamaan LaaSin loistavat mahdollisuudet: jokainen voi itse vaikuttaa työssä kehittymiseen ja viihtymiseen.
 2. Ota kaikki mukaan. Uuden edessä voi tuntua jännittävältä päästää irti vanhoista toimintatavoista. Siirtymää helpotetaan, kun henkilöstö osallistetaan uusien johtamispalveluiden muotoilemiseen. Työntekijät osaavat kyllä kertoa, mitä tarvitsevat työnsä tueksi.
 3. Tee palvelusta oma. LaaS-verkkokaupan sisältö on aina yksittäisen organisaation näkemys siitä, mitä johtamispalveluita yrityksessä tarvitaan. Muiden yritysten LaaS-toteutuksista voi etsiä inspiraatiota, mutta mitään ei kannata kopioida sellaisenaan.

Dista ei enää ole Integratan LaaS-asiakas. Päivitetty 09/2021.

Ohituskaistalle palvelevaan johtamiseen? Autamme mielellämme.