Moni kehittävää kumppania etsivä innostuu alun suurista lupauksista ja sankaritarinoista. Kun HR:n tai palkkahallinnon kehitysprojekti saadaan maaliin, alkaa arki, joka väljähtää vääjäämättä jos asiakassuhteeseen ei panosteta. Mitä kumppanuus on?

Ensinnäkin, minusta asiakassuhde ja kumppanuus ovat kaksi eri asiaa. Hyväkään asiakassuhde ei aina kehity kumppanuudeksi.

Kumppanuus on ennen kaikkea pitkäkestoinen ihmissuhde, ei pelkkä tilaaja-toimittaja -sopimukseen perustuva mandaatti toteuttaa asioita yhdessä. Asiakassuhteesta rakentuu ajan myötä kumppanuus vain, jos molemmat osapuolet sitä haluavat. 

Kumppaniksi ei voi ryhtyä kummankaan osapuolen päätöksellä. Kumppanuus rakentuu arjen teoista ja kohtaamisista. Siihen liittyy aina välittämisen tunne.

Kumppanuuteen liittyy välittämisen tunne.

Vellu Kasurinen tuntee kumppanuuden

Mistä tunnet sä kumppanin?

Alkaisin puhua kumppanuudesta vasta, kun seuraavat neljä asiaa toteutuvat.

Vilpitön kiinnostus toista kohtaan. Kumppanuudessa molemmat osapuolet ovat aidosti kiinnostuneita toisistaan. He haluavat tietää, mitä toiselle oikeasti kuuluu, auttaa ja ratkoa arkisia tilanteita yhdessä. Kumppani on läsnä arjessa, ei vain silloin, kun sopimukset allekirjoitetaan tai ison ponnistuksen päättymistä juhlitaan. Myötä- ja vastamäessä, vai miten se meni? 

Yksilöllinen huomioiminen. Kumppanit tuntevat toisensa ja ottavat toisen tarpeet huomioon niin yksilö- kuin yritystasollakin. He eivät punge toisiaan väkisin tiettyyn muottiin. Tämä koskee niin vuorovaikutusta kuin palvelupakettia. Toista ei voi pakottaa muuttumaan.

Yhteinen tavoite. Kun arki tasaantuu tutustumisvaiheen jälkeen, tyytyväisyyden tunteeseen on helppo tuudittautua.  Asiakassuhde ei kehity kumppanuudeksi, jos siihen ei panosteta. Kasvetaan erilleen. Jotta näin ei käy, tarvitaan yhteinen tavoite ja jatkuva halu saavuttaa tai jopa ylittää se.

Keskinäinen luottamus. Kumppanuus on mahdollista vain, kun toiseen luotetaan niin ammatillisesti kuin ihmisenä. Mieltä hiertävät asiat on tärkeä voida nostaa rehellisesti pöydälle, käydä ne yhdessä läpi, oppia ja jatkaa eteenpäin. Aina ei mene putkeen. Ilman luottamusta kärpäsestä paisuu härkänen ja soppa on valmis. Luottamuksellisessa suhteessa asioista tiedetään ajoissa ja ne voidaan ennaltaehkäistä. Se kuuluisa proaktiivisuus.

Kumppanuudessa molemmat osapuolet ovat valmiit laittamaan itsensä likoon yhteisen onnistumisen puolesta. Ilot ja pettymykset ovat yhteisiä. Syyttämisen ja soimaamisen korvaa aktiivinen ratkaisujen etsiminen.  

Välittäminen.

Tarvitaan yhteinen tavoite. Ja halu saavuttaa se.

Kumppanuus on välittämistä

Haku päällä palkkahallintoon tai HR:ään?

Etsitkö palkkahallinnon ulkoistuksen tai HR-ratkaisujen kumppania?

Lue case-tarinamme ja arvioi, voisimmeko me olla kumppani sinullekin.