Päivitetty 13.10.2023 

Integrata Oy käyttää palveluiden tuottamiseksi seuraavia alihankkijoita (tietojenkäsittelysopimuksen alikäsittelijät): 

Palkkapalvelu 

Telia Cygate Oy (0752421-0) 

 • Mepco HRM -järjestelmän ja Serv-U / Lataamo-palvelun konesalipalveluiden tuottaja.
 • Vastaa mm. käytettävien palvelimien ylläpidosta, valvonnasta sekä teknisestä tuesta. 
 • Käsittelymaa: Suomi 

Accountor HR Solutions Oy (2776178-2) 

 • Palkanlaskentapalvelussa sekä HR-järjestelmänä käytettävän Mepco HRM -sovelluksen ohjelmistovalmistaja. 
 • Tekninen Mepco HRM -sovellustuki tarvittaessa. 
 • Käsittelymaa: Suomi 

Nomentia Oy (2855557-7) 

 • Maksuliikennejärjestelmä Nomentia Bankingin ohjelmistovalmistaja sekä palvelun (SaaS) palveluntuottaja. 
 • Maksuliikenteen tekninen tuki. 
 • Käsittelymaa: Suomi 

SD Worx Enterprise Finland Oy (2644026-6) 

 • Verkkopalkkalaskelmien toimituskumppani. Vastaa verkkopalkkalaskelmien säilyttämisestä ja esittämisestä verkkopalvelussaan. 
 • Verkkopalkkalaskelmien toimittamisen tekninen tuki ja palvelun ylläpito. 
 • Käsittelymaa: Suomi 

Mailjet (Sinch AB 556747-5495)

 • Mepcon sähköposti-ilmoitusten lähetyspalvelu.
 • Käsittelymaa: EU/ETA

Mepco HRM -HR-järjestelmä 

Telia Cygate Oy (0752421-0) 

 • Mepco HRM -järjestelmän ja Serv-U / Lataamo-palvelun konesalipalveluiden tuottaja. 
 • Vastaa mm. käytettävien palvelimien ylläpidosta, valvonnasta sekä teknisestä tuesta. 
 • Käsittelymaa: Suomi 

Accountor HR Solutions Oy (2776178-2) 

 • Palkanlaskentapalvelussa sekä HR-järjestelmänä käytettävän Mepco HRM -sovelluksen ohjelmistovalmistaja. 
 • Tekninen Mepco HRM -sovellustuki tarvittaessa. 
 • Käsittelymaa: Suomi 

Signom Oy (2220746-7) 

 • Mepco HRM:n sähköisen allekirjoituspalvelun toteuttaja. 
 • Huom: muun muassa Signomin palveluun tallennettujen käyttäjien tietojen sekä allekirjoittajien antamien tietojen osalta Signom on rekisterinpitäjä. Integrata Oy ei ole näiden tietojen osalta käsittelijä. 
 • Käsittelymaa: EU/ETA 

Mailjet (Sinch AB 556747-5495)

 • Mepcon sähköposti-ilmoitusten lähetyspalvelu.
 • Käsittelymaa: EU/ETA

Sympa HR 

Sympa Oy (1938597-5) 

 • Sympa HR -järjestelmän ohjelmistovalmistaja ja SaaS-palvelun tuottaja. 
 • Integratan asiantuntijoiden ja järjestelmän tekninen tuki ja konsultointi. Vastaa kokonaisuudessaan Sympa HR -palvelusta teknisesti. 
 • Käsittelymaa: Suomi sekä EU/ETA 

Microsoft Corporation (Azure) 

 • Konesalipalveluiden tuottaja. 
 • Käsittelymaa: Alankomaat ja EU/ETA 

Amazon AWS 

 • Konesalipalveluiden tuottaja, varajärjestelmä ja disaster recovery. Osa integraatioiden prosesseista. 
 • Käsittelymaa: Irlanti / Frankfurt 

MuleSoft Inc. 

 • Integraatiotyökalun ja -palveluiden tuottaja. 
 • Käsittelymaa: Irlanti 

Nordcloud Oy (2827588-2) 

 • 24/7 palvelinten ja palveluiden valvonta ja pilvi-infrastruktuurin tuki. 
 • Käsittelymaa: Puola, Suomi 

Nixu Oyj (0721811-7) 

 • 24/7 tietoturvaoperaatioiden toteutus ja valvonta 
 • Käsittelymaa: Suomi 

Mailjet (Sinch AB)

 • Sähköpostipalvelut. 
 • Käsittelymaa: Saksa ja Belgia 

Arkistointipalvelu 

Telia Cygate Oy (0752421-0) 

 • Konesalipalveluiden tuottaja. Vastaa mm. käytettävien palvelimien ylläpidosta, valvonnasta sekä teknisestä tuesta. 
 • Käsittelymaa: Suomi 

RPA-prosessit 

Telia Cygate Oy (0752421-0) 

 • UIPath-sovelluksen konesalipalveluiden tuottaja. 
 • Vastaa mm. käytettävien palvelimien ylläpidosta, valvonnasta sekä teknisestä tuesta. 
 • Käsittelymaa: Suomi 

Integraatiopalvelut 

HiQ Finland Oy (0648086-9) 

 • Integraatiotyökalu FRENDS:n ohjelmistovalmistaja sekä palvelun (SaaS) palveluntuottaja. 
 • Tekninen tuki sekä konsultointi integraatioprosessien määrittelyssä, toteutuksessa, testauksessa sekä virheiden selvittelyssä. 
 • Käsittelymaa: Suomi 

Microsoft Corporation (Azure) 

 • Azure online -palvelualustan tuottaminen.  
 • Käsittelymaa: EU/ETA (West Europe ja North Europe) 
 • Henkilötietojen käsittely tapahtuu Microsoft Azuren standardiehtojen mukaisesti. 

Quinyx WFM 

Quinyx Ab (556704-4580) 

 • Quinyxin ohjelmistovalmistaja ja SaaS-palvelun tuottaja. 
 • Integratan asiantuntijoiden tekninen tuki ja konsultointi. Vastaa kokonaisuudessaan Quinyx WFM -palvelusta teknisesti. 
 • Käsittelymaa: EU/ETA 

Amazon Web Services Sweden Ab (AWS) (556833-3503) 

 • Quinyx WFM-palvelun konesalipalveluiden tuottaja. 
 • Vastaa mm. käytettävien palvelimien ylläpidosta, valvonnasta sekä teknisestä tuesta. 
 • Käsittelymaa: Saksa ja Irlanti (palvelinten sijainti) 
 • Henkilötietojen käsittely tapahtuu AWS:n standardiehtojen mukaisesti. 

Zoined Oy (2440998-6) 

 • Quinyx WFM -raportointimoduulin tekninen toteutus, raportointipalvelun ylläpito. 
 • Käsittelymaa: EU/ETA 

Scrive Ab (556816-6804) 

 • Quinyx WFM -sähköinen allekirjoituspalvelu: tekninen toteutus ja ylläpito. 
 • Käsittelymaa: EU/ETA 

Tiima 

Visma Enterprise Oy (1080465-1) 

 • Tiima-järjestelmän ohjelmistovalmistaja ja SaaS-palvelun tuottaja. 
 • Integratan asiantuntijoiden ja järjestelmän tekninen tuki ja konsultointi. Vastaa kokonaisuudessaan Tiima-palvelusta teknisesti. 
 • Käsittelymaa: Suomi sekä EU/ETA 

Amazon Web Services EMEA SARL (2871826-8) 

 • Konesalipalveluiden tuottaja. 
 • Vastaa mm. käytettävien palvelimien ylläpidosta, valvonnasta sekä teknisestä tuesta. 
 • Käsittelymaa: Irlanti 

Nepton

Saarni Nepton Oy (1620679-1)

 • Nepton kokonaispalvelu
 • Käsittelymaa: Suomi

Telia Finland Oyj (1475607-9)

 • Konesali- ja yhteyspalvelut.
 • Käsittelymaa: Suomi

Mailjet SAS (524 536 992)

 • Neptonin lähettämien sähköpostiviestien toimittaminen.
 • Käsittelymaa: EU-alue

Sinch Sweden AB (556747-5495)

 • Tekstiviestien toimitus.
 • Käsittelymaa: Ruotsi

KW Employee Engagement Solutions Oy (3253362-9)

 • Nepton Kiwa Work henkilöstökyselyt ja -analytiikka
 • Käsittelymaa: Suomi

M2 

Visma Enterprise Oy (1080465-1) 

 • Tiima-järjestelmän ohjelmistovalmistaja ja SaaS-palvelun tuottaja. 
 • Integratan asiantuntijoiden ja järjestelmän tekninen tuki ja konsultointi. Vastaa kokonaisuudessaan Tiima-palvelusta teknisesti. 
 • Käsittelymaa: Suomi sekä EU/ETA 

Amazon Web Services EMEA SARL (2871826-8) 

 • Konesalipalveluiden tuottaja 11.5.2023 alkaen. 
 • Vastaa mm. käytettävien palvelimien ylläpidosta, valvonnasta sekä teknisestä tuesta. 
 • Käsittelymaat: EU/ETA 

Acubiz 

Acubiz A/S (20950587) 

 • Acubiz-järjestelmän ohjelmistovalmistaja ja SaaS-palvelun tuottaja. 
 • Integratan asiantuntijoiden ja järjestelmän tekninen tuki ja konsultointi. Vastaa kokonaisuudessaan Acubiz-palvelusta teknisesti. 
 • Käsittelymaa: Tanska 

Progressive A/S (25223330) 

 • Konesalipalveluiden tuottaja. 
 • Vastaa mm. käytettävien palvelimien ylläpidosta, valvonnasta sekä teknisestä tuesta. 
 • Käsittelymaa: Tanska 

HR-raportointi ja -analytiikka -palvelu 

Microsoft Corporation (Azure) 

 • Azure online -palvelualustan tuottaminen.  
 • Käsittelymaa: EU/ETA (West Europe ja North Europe) 
 • Henkilötietojen käsittely tapahtuu Microsoft Azuren standardiehtojen mukaisesti. 

HumHum HR -sovellus 

Microsoft Corporation (Azure) 

 • Azure online -palvelualustan tuottaminen.  
 • Käsittelymaa: EU/ETA (West Europe ja North Europe) 
 • Henkilötietojen käsittely tapahtuu Microsoft Azuren standardiehtojen mukaisesti. 

HiQ Finland Oy (0648086-9) 

 • Integraatiotyökalu FRENDS:n ohjelmistovalmistaja sekä palvelun (SaaS) palveluntuottaja. 
 • Tekninen tuki sekä konsultointi integraatioprosessien määrittelyssä, toteutuksessa, testauksessa sekä virheiden selvittelyssä. 
 • Käsittelymaa: Suomi